A bit of là gì

Từ nhấn mạnh là một từ, thường là trạng từ, bản thân không tồn tại nhiều nghĩa. Chúng chủ yếu được cần sử dụng để nhấn mạnh, tạo điểm nhấn đến một từ khác – thông thường là một tính từ hoặctrạng từ. Trong bài xích viết này, gồm 3 từ nhấn mạnh cơ bảnđược giới thiệu: quite, so với a bit.

Bạn đang xem: A bit of là gì

1. Cách dùng từ nhấn mạnh Quite

Quitegồm nghĩa là "khá" hoặc "trả toàn" tuỳ thuộc vào từ đi sau nó (phân biệt giữa 2 nghĩa này sẽ được nắm rõ ở phần dưới).

Cấu trúcđi với quite là: Quite + Tính từ/Trạng từ.

Ví dụ:

He had beenquitegood at drawing when he was at school.(OK, moderately good but not outstanding - ổn, tương đối tốt nhưng không phải nổi trội)They werequiteexcited about moving to lớn a new place.(a little excited - hơi hào hứng)Her life isquitedifferent since she moved.(completely different - không giống hoàn toàn)I remembered the housequiteclearly now that I was walking towards it.(completely clearly - trọn vẹn rõ)

Quite + tính từ với trạng từ gồm thể phân cấp được

Tính từ cùng trạng từ bao gồm thể phân cấp (gradable adjective/adverb) là tính từ/trạng từ đo lường được về mức độ được. khi kết hợp với quite (đứng ở trước), quite với nghĩa “khá, một chút ít, tương đối nhưng không phải rất” (a little, moderately but not very).

Trường hợp này, nghĩa của quite giống với rather tuyệt fairly.

Ví dụ:

That shirt makes you lookquitesmart.(+ adjective sầu - tính từ)

She comes khổng lồ visit youquiteoften, doesn’t she?(+ frequency adverb - trạng từ tần suất)

He walkedquitefast until they were out of sight.(+ adverb - trạng từ)

Ttê mê khảo một số tính từ không phân cấpđược cơ mà lúc kết hợp với quite, quite có nghĩa "trả toàn":

surerighttruecleardifferent
incredibleamazingcertainwrongsafe
obviousunnecessaryextraordinaryimpossiple

Quite + tính từ và trạng từ ko phân cấp được

Tính từ/trạng từ ko phân cấp được (non-gradable adjective/adverb) là tính từ/trạng từ gồm cấp độ cao nhất và/hoặc thấp nhất, ví dụ right – wrong). Kết hợp với quite (đứng trước), quite mang nghĩa "rất, hoàn toàn" (‘very’, ‘totally’ or ‘completely’).

Lưu ý: Trong ngôn ngữ nói, biện pháp sử dụng này của quite được nhấn mạnh nhiều như tính từ/trạng từ.

Ví dụ:

The scenery wasquiteincredible.Helen had said the food was awful here. She wasquiteright.Steve Jobs, the chairman of Pixar, isquiteobviously fond of computers.

Quite + Danh từ

Ta bao gồm thể sử dụng quite + a/an trước một danh từ để nhấn mạnh hoặc thể hiện tầm quan lại trọng.

Ví dụ:

There wasquite acrowd at the buổi tiệc nhỏ.It makesquite adifference when the wind isn’t blowing.

khi sử dụng quite + a/an + tính từ + danh từ, nó tất cả nghĩa tương “một chút hoặc nhiều nhưng không phải hoàn toàn" (a little or a lot but not completely).

Ví dụ:

It’squite abig company. Around 200 staff.It’squite agood book.(It’s rather good but not excellent - hơi xuất xắc nhưng không xuất sắc)

Quite a bit,quite a few,quite a lot: bọn họ thường sử dụng những cụm từ này lúc đề cập tới số lượng/lượng lớn.

Ví dụ:

You should ask Mez for some advice. He knowsquite a bitabout gardening.
There werequite a fewof us at the meeting.

Hình như, ta cũng dùng quite a bit cùng quite a lot để hàm ý “thường” (often).

Ví dụ:

Do you come here quite a bit?I used to go sailing quite a lot.

Còn một cấu trúc khác nữa là quite + a lot/a bit + đối chiếu tính từ/trạng từ. Nó tất cả nghĩa là “nhiều” (much).

Ví dụ:

We went khổng lồ Italy when I was quite a bit younger.The new truông xã is quite a lot heavier than the old model.

Quite + Động từ được sử dụng chủ yếu trong những trường hợp nói thường ngày. lúc đó, quite thường đi với động từ “like/enjoy/understand/agree” để bày tỏ ý kiến, sở ham mê.

Tuỳ thuộc ngữ cảnh, nó bao gồm thể hàm ý “một chút”, “nhiều” tuyệt “trả toàn”.

Và ta thường đặt quite ở vị trí giữa vốn thông thường vì trạng từ đảm nhận (giữa chủ ngữ với động từ chủ yếu sau hoặc động từ khuyết thiếu/trợ động từ đầu tiên hoặc sau “be” giữ vai trò động từ chính).

Ví dụ:

I quite like tennis but I can never play proper games because I can’t serve sầu. (I like tennis a bit - đam mê một chút.)I quite enjoy sitting here và watching people go by. (I lượt thích it a lot - ưng ý nhiều.)I quite agree. You’re absolutely right. (I agree completely - đồng ý hoàn toàn.)I can quite understvà that the news would have sầu upmix her. (I totally understvà - trọn vẹn hiểu.)

Not quite được dùng với ý “không hoàn toàn” (not completely).

Xem thêm: Red Bull Solo Q 2021 - Lol Tier List Patch 11

Có thể sử dụng not quite với tính từ, trạng từ, danh từ, mệnh đề ko xác định, cụm giới từ cùng mệnh đề wh.

Ví dụ:

The door wasnot quiteclosed.(+ adjective sầu - tính từ)The news wasnot quiteas bad as I had expected.(+ comparative phrase - cụm so sánh)It’snot quitehalf past nine.(+ time phrase - cụm thời gian)She hesitated,not quiteknowing what to lớn vày.(+ non-finite clause - mệnh đề không xác định)That’snot quitewhat I meant.(+wh-clause - mệnh đề wh)

Có thể cần sử dụng not quite như một câu trả lời ngắn.

Ví dụ:

A: Are you ready?B: No, not quite.

Not quite cũng gồm thể đi với động từ.

Ví dụ:

I’m slightly concerned & don’t quite underst& why he didn’t come.I haven’t quite got the money khổng lồ get my máy tính xách tay yet.

2. Cách cần sử dụng từ nhấn mạnh So

So có nghĩa "rất" (very). Nhìn bình thường, so được sử dụng trước danh từ/trạng từ.

Ví dụ:

She"s so talented.She plays the violin so well.

So tất cả thể hàm ýa nhiều tới một mức làm sao đó, đôi khisocòn mang nghĩa nhấn mạnh.

Ví dụ:

Don’t put it so far. I can’t see it. Put it near a bit.How could I have been so impolite!

Trong tiếng Anh hiện đại, so càng ngày càng được cần sử dụng nhiều trước danh từ cùng động từ.

Ví dụ:

That is so your mom.(That"s something your mom would vì chưng - Đó là việc mẹ bạn thường làm)I"m so going to yell at him when he gets here.(I"m going to yell at hyên when he gets here - nhất định sẽ hét lên)

Sobao gồm thể đi kèm với that(cấu trúc so... that... )để giải phù hợp thêm về mức độ, tính chất được nhấn mạnh của vấn đề

Ví dụ:

Peter was so tired that he fell asleep in class.The cake was so delicious that I could not stop eating it.

Tuy nhiên, đôi Lúc socũng được sử dụng ko đi kèm với that nhưng vẫn mang nghĩa giải thích hợp hay nhấn mạnh.

Ví dụ:

I am so angry, I cannot forgive sầu him!I’m so embarrassed, I could die!

Lưu ý: Không giống các từ nhấn mạnh khác (ví dụ, very, quite), so ko thường đi với tính từ thuộc ngữ (tính từ đứng trước danh từ) nhưng chỉ đi với tính từ vị ngữ (đứng sau động từ “khổng lồ be”).

Ví dụ:

These children are so good > chấp nhận đượcThese so good children > ko thường được xem như là đúng, mặc dù so đôi Khi được cần sử dụng theo cách này.Sẽ là phổ biến và tự nhiên hơn Khi nói "These are such good children".

3. Cách sử dụng từ nhấn mạnh A bit

A bit mang nghĩa “một chút”, được sử dụng để nắm rõ nghĩa cho tính từ hoặc được sử dụng như một trạng từ để nhấn mạnh.

A bit thể hiện tính chấtthân mật vào ngôn ngữ thường ngày hơn so với a little.

Ví dụ:

They had gota bittired working in the garden.Can you waita bitfor us? We’re in heavy traffic.

A bit cũng được sử dụng để làm rõ nghĩa mang lại tính từ ở thể so sánh.

Ví dụ:

The climate in New Zeal& was a bit nicer than we had expected.

Tuy nhiên, ko thường cần sử dụng a bit để hiểu rõ nghĩa mang lại tính từ thể đối chiếu đứng trước danh từ.

Ví dụ:

It wasa bitmore entertaining than the last play we saw.Không dùng:a bit more entertaining playhaya bit more of entertaining play.

Lưu ý: Trong một số trường hợp, a bit tất cả thể hàm ý tạo nên tính từ yếu đi. Với nghĩa này, a bit tất cả thể sử dụng trước tính từ thể đối chiếu.

Ví dụ: