Asking price là gì

the amount of money someone wants when they sell something, especially a building or a piece of land:

Bạn đang xem: Asking price là gì

 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use tự nayaritas.net.Học các từ bạn phải tiếp xúc một giải pháp đầy niềm tin.


All in all, an impressive sầu achievement and worth the asking price of £24.50 for this interactivity alone.
Those companies have sầu the premises on their books at a book value that is kept artificially high because they keep their rental asking price high.
That justification has disappeared now that the destruction of democracy is the asking price for a cessation of violence.
The mạng internet parcels had divided the l& inlớn 236 individual plots & the asking price was between £3,000 and £6,000 a plot.
Details must be recorded, and traders are asked khổng lồ be suspicious of any item for which the asking price does not equate with market value.
Các ý kiến của những ví dụ ko biểu đạt quan điểm của những chỉnh sửa viên nayaritas.net nayaritas.net hoặc của nayaritas.net University Press giỏi của các công ty cấp giấy phép.
*

Xem thêm: Vẽ Tranh Đề Tài Cuộc Sống Quanh Em Của Học Sinh, Vẽ Tranh Cuộc Sống Quanh Em Tươi Đẹp

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy đúp loài chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn nayaritas.net English nayaritas.net University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ ghi nhớ và Riêng bốn Corpus Các luật pháp sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語