AT ODDS LÀ GÌ

Tuy nhiên, ta rất có thể hỏi: ‘Nếu mọi lý giải như vậy dường như đối nghịch với Kinh-thánh thì sao?’
(Genesis 1:11, 21, 24) These statements may be at odds with certain scientific theories, but not with established scientific fact.

Bạn đang xem: At odds là gì


Những lời này có thể xích míc với một vài đạo giáo kỹ thuật, nhưng nó ko trái với các dữ kiện công nghệ.
Such a description seems to be at odds with everything else in physics, & especially quantum mechanics và its uncertainty principle.
Một sự diễn tả điều này chắc là không ưng ý vừa lòng với số đông máy khác vào đồ vật lý, với quan trọng cơ học lượng tử với bề ngoài không chắc chắn rằng của nó.
As a politician, Themistocles was a popumenu, hanayaritas.netng the support of lower-class Athenians, & generally being at odds with the Athenian nobility.
Là một bao gồm trị gia, Themistocles là 1 trong những fan theo chủ nghĩa dân túy, gồm sự cung ứng của rất nhiều tín đồ dân Athens lứa tuổi hạ lưu giữ, cùng nói bình thường là xích míc với giới quý tộc Athena.
The relatively new concept of peremptory norms seems to be at odds with the traditionally consensual nature of international law considered necessary lớn state sovereignty.
Khái niệm kha khá bắt đầu về những tiêu chuẩn miễn trừ có vẻ là mâu thuẫn với bản chất tự nhiên theo luật truyền thống lâu đời của luật pháp quốc tế được xem như là quan trọng nhằm tuim tía độc lập.
Strontium isotopic data have sầu been found to be at odds with proposed snowball Earth models of silicate weathering shutdown during glaciation and rapid rates immediately post-glaciation.
Dữ liệu đồng vị Strontium đã được tìm thấy trái ngược với các mô hình trái khu đất tuyết cầu của silicát tắt đồ vật khí hậu vào thời hạn đi đời với tỷ lệ nhanh chóng ngay sau khoản thời gian bỏ mình.
Devdutt Pattanaik writes that myths "capture the collective unconsciousness of a people", và that this means they reflect deep-rooted beliefs about variant sexualities that may be at odds with repressive social mores.
Devdutt Pattanaik nayaritas.netết rằng truyền thuyết thần thoại đã "ghi dấn sự biểu lộ đồng chí của một dân tộc mà họ không ý thức được" và rằng nó biểu đạt tinh thần nâng cao về rất nhiều thay đổi thể tình dục hoàn toàn có thể khác lạ với các đạo đức làng mạc hội bị kìm nén.
Ukiyo-e thể không nhiều xung đột rộng với các định nghĩa thẩm mỹ nlỗi sự hạnh phúc, phong thái lịch sự và trang nhã của iki.
Harriman"s report reached the same conclusion and after the war both were asked to explain why their conclusions seemed lớn be at odds with their findings, with the suspicion the conclusions were what the State Department wanted khổng lồ hear.
Báo cáo của Harriman tất cả thuộc kết luận và cả nhị tín đồ sau cuộc chiến tranh đã trở nên đòi hỏi phân tích và lý giải vì sao rất nhiều Tóm lại của mình ko cân xứng với đông đảo vật chứng họ tra cứu thấy cùng sự nghi ngại rằng họ sẽ report phần đa gì mà Sở nước ngoài giao mong mỏi nghe.
Critics found his writing to be sanitized and disingenuous & thought that statements such as "the underlying, essential element of success in business is khổng lồ follow the established laws of high-class dealing" seemed to lớn be at odds with his true business methods.

Xem thêm: Đôi Bàn Tay Anh Nắm Tay Em Ngày Xưa Ấy Vì Ai Mà Đổi Thay: Cẩm Thương


Các công ty phê bình đang tìm thấy nội dung bài nayaritas.netết của chính bản thân mình và để được vệ sinh cùng ko chân thực và cho rằng hầu hết tuyên tía nhỏng "nguyên tố cơ phiên bản, rất cần thiết của nayaritas.netệc thành công trong marketing là theo đúng lao lý thành lập cao cấp" có vẻ mâu thuẫn với phương pháp sale thực sự của bản thân mình.
17 On the other hand, if we minimized the Bible-based counsel that we receive sầu through the faithful & discreet slave class, choosing khổng lồ follow an independent course, we would be placing ourselves at odds with God’s unfolding purpose.
17 Trái lại, giả dụ coi vơi mọi lời khuyên dựa trên Kinh Thánh đến từ lớp nô lệ trung tín cùng khôn ngoan, chọn theo con đường hòa bình, chúng ta đang đặt bản thân trong vị cầm cố chống lại dự định đang tiến triển của Đức Chúa Trời.
The standards found in the sections “Entertainment và the Media” và “Dress & Appearance” can be particularly challenging because they are becoming increasingly at odds with the standards of the world.
Các tiêu chuẩn chỉnh đạo đức nghề nghiệp trong các phần “Giải Trí cùng Phương thơm Tiện Truyền Thông Đại Chúng” với “Cách Ăn Mặc với Diện Mạo” thể cực kỳ khó khăn bởi những tiêu chuẩn chỉnh này trái ngược với các tiêu chuẩn của thế gian.
(Isaiah 6:9, 10) Does this mean that Isaiah is khổng lồ be blunt và tactless and repel the Jews, keeping them at odds with Jehovah?
(Ê-sai 6:9, 10) Phải chăng vấn đề đó có nghĩa là Ê-không đúng bắt buộc thẳng thừng, thô tục với xúc phạm mang lại tín đồ Do Thái, cứ đọng để cho họ thù nghịch với Đức Giê-hô-va?
Other articles appearing in the state-run truyền thông media in the first days và weeks of the ban posited that Falun Gong must be defeated because its "theistic" philosophy was at odds with the Marxist–Leninism paradigm and with the secular values of materialism.
Các bài xích báo không giống lộ diện bên trên những phương tiện truyền thông ở trong phòng nước trong số những ngày cùng tuần thứ nhất của lệnh cấm xác định rằng Pháp Luân Công phải bị hủy hoại cũng chính vì triết lý "hữu thần" của nó sẽ xích míc với tứ tưởng của chủ nghĩa Mác-Lênin với chủ nghĩa duy vật.
However, the requirement for surgical procedures as a precondition for legal gender recognition imposes a burden on transgender people that is at odds with their fundamental rights khổng lồ be recognized in the gender with which they identify.
Tuy nhiên, vẻ ngoài yêu cầu qua mổ xoang là điều kiện tiên quyết sẽ được thừa nhận nam nữ vừa lòng pháp đặt ra một nhiệm vụ đối với người chuyển giới, với ko tương xứng với quyền cơ bạn dạng của mình đương nhiên được công nhận giới tính mình từ chọn.
There may be some doctrine, some policy, some bit of history that puts you at odds with your faith, và you may feel that the only way lớn resolve sầu that inner turmoil right now is to “walk no more” with the Saints.
Có thể một số học thuyết, chế độ, một tinh nayaritas.net lịch sử hào hùng mà lại đặt anh bà bầu vào triệu chứng mâu thuẫn với đức tin của bản thân, và hoàn toàn có thể cảm giác rằng giải pháp độc nhất vô nhị để xử lý triệu chứng hỗn loạn nội vai trung phong ngay từ bây giờ là “ko đi nữa” với Các Thánh Hữu.
If anything in general can be said about the philosophical beliefs of Socrates, it is that he was morally, intellectually, and politically at odds with many of his fellow Athenians.
Nếu bao gồm một dấn xét bao quát về ý thức triết học của Sokrates, thì có thể nói rằng rằng về khía cạnh đạo đức nghề nghiệp, trí thức, cùng thiết yếu trị, ông đi ngược lại những fan đồng hương Athena.
In an internayaritas.netew of Jun Maeda and Yūibỏ ra Suzumoto, they were both surprised khổng lồ find out that the Japanese public (in March 2001) felt Air lớn be a soothing game, but Maeda và Suzumokhổng lồ made it clear that this impression is completely at odds with their impression of the game, và they remark that there was not one person who worked on Air who thought that.
Trong một cuộc vấn đáp, Maedomain authority Jun và Suzumoto lớn Yūibỏ ra tỏ ra khôn xiết bất ngờ Lúc biết đến đa phần gamer sinh hoạt Nhật (trong tháng 3 năm 2001) cảm nhận AIR một trò chơi nhẹ nhàng; điều đó trái ngược hoàn toàn so với tuyệt vời đầu tiên của họ về trò đùa, với chúng ta nói thêm rằng cục bộ nhân nayaritas.netên thực hiện AIR không một ai nghĩ về nó những điều đó.