Bài Tập Câu Điều Kiện Loại 1 Lớp 6

Câu ĐK trong Tiếng Anh là ngữ pháp quan trọng trong giờ đồng hồ Anh. Tuy nhiên chưa hẳn ai cũng nắm rõ kỹ năng và kiến thức về câu điều kiện.

Bạn đang xem: Bài tập câu điều kiện loại 1 lớp 6

Trong nội dung bài viết viết sau đây nayaritas.net trình làng mang lại chúng ta toàn cục kỹ năng về câu điều kiện như: khái niêm, kết cấu, biện pháp cần sử dụng với bài tập minh họa. Hi vọng đấy là tài liệu có lợi dành cho những bạn có nhu cầu trau xanh dồi kỹ năng và kiến thức, nâng cấp tài năng tiếng Anh đặc biệt chúng ta ôn thi THPT Quốc gia 2021 tới đây. Mời các bạn cùng xem thêm bài viết trên trên đây.


Định nghĩa kết cấu, biện pháp sử dụng cùng bài tập về câu điều kiện

Khái niệm câu ĐK trong Tiếng AnhCấu trúc câu điều kiện vào Tiếng Anh

Khái niệm câu điều kiện trong Tiếng Anh

Câu ĐK dùng để nêu lên một đưa thiết về một sự việc, nhưng mà sự việc đó chỉ rất có thể xẩy ra Khi điều kiện được kể đến xảy ra. Câu ĐK tất cả bao gồm hai phần (nhì mệnh đề):

Mệnh đề nêu ra điều kiện (còn gọi là mệnh đề IF) là mệnh đề phụ xuất xắc mệnh đề điều kiệnMệnh đề nêu ra kết quả là mệnh đề chính.

Khái niệm về câu ĐK một số loại 1

Câu điều kiện nhiều loại I còn gọi là câu ĐK có thực ở hiện thời.Điều khiếu nại rất có thể xảy ra ngơi nghỉ hiện nay hoặc sau này.

Khái niệm về câu điều kiện các loại 2

Câu ĐK các loại II còn được gọi là câu điều kiện không có thực sinh hoạt hiện giờ.Điều kiện cấp thiết xẩy ra sinh hoạt hiện giờ hoặc sau này, ĐK chỉ là một trong những giả thiết, một ước mong trái ngược cùng với yếu tố hoàn cảnh hiện thời.

Khái niệm về câu ĐK loại 3

Câu điều kiện nhiều loại III là câu ĐK không có thực trong quá khứ.Điều kiện chẳng thể xảy ra trong quá khứ, chỉ mang ý nghĩa ước ao ước trong thừa khứ đọng, một giả thiết trái ngược với yếu tố hoàn cảnh làm việc quá khứ.

Cấu trúc câu điều kiện vào Tiếng Anh

Câu ĐK các loại 0


Cấu trúc: If + S + V/V(s/es), S + V/V(s/es)


Cách sử dụng: Dùng nhằm diễn tả một vụ việc luôn luôn đúng, một chân lý.

Ví dụ: - If you heat the ice, it melts. (Nếu chúng ta làm cho rét băng, nó vẫn rã tung.)

Đây là 1 trong sự thật minh bạch, luôn luôn luôn đúng đề xuất ta vẫn áp dụng câu ĐK loại 0 để nói.

Câu ĐK các loại 1


Cấu trúc: If + S + V/V(s/es), S + will + V(nguim thể)

Trong câu ĐK nhiều loại I, mệnh đề “If” ta chia thì HIỆN TẠI ĐƠN cùng mệnh đề chủ yếu ta phân chia thì tương lai đối chọi.


Cách sử dụng: Dùng để mang định về một vấn đề rất có thể xảy ra ở bây chừ hoặc sau này.

Ví dụ: - If she comes, I will go with her. (Nếu cô ấy mang đến, tôi sẽ đi với cô ấy)

Ta hiểu rõ rằng “hiện thời cô ấy vẫn chưa đến”, và ta cũng đo đắn được rằng cô ấy tất cả mang lại hay không (trọn vẹn hoàn toàn có thể xảy ra).

Vì vậy mang định “nếu cô ấy đến” là 1 trong những mang định trọn vẹn có thể xẩy ra cần ta thực hiện câu ĐK một số loại 1.

Câu điều kiện loại 2


Cấu trúc: If + S + V-ed/cột 2, S + would/should + V(nguyên thể)

Trong câu điều kiện loại II, mệnh đề “IF” phân tách thì QUÁ KHỨ ĐƠN với hễ từ trong mệnh đề chính ta thực hiện cấu trúc: would/ should + cồn từ nguyên ổn thể.


Cách sử dụng: Dùng để đưa định về một vấn đề quan trọng xẩy ra sinh hoạt hiện giờ hoặc sau này.

Ví dụ: - If they had a lot of money now, they would travel around the world. (Nếu bây chừ họ có không ít tiền, chúng ta đang đi du ngoạn vòng xung quanh trái đất.)

Ta thấy tất cả thời gian sinh hoạt hiện tại là “now” (bây giờ) cùng hiểu đúng bản chất “bây chừ họ ko có nhiều tiền” buộc phải new đưa ra câu đưa định như vậy. Vì thay ta áp dụng câu điều kiện loại II nhằm diễn đạt một trả định về một vụ việc không có thiệt ở bây chừ.

CHÚ Ý: Trong câu điều kiện nhiều loại II, ví như mệnh đề “if” thực hiện hễ trường đoản cú “khổng lồ be” làm việc thì thừa khứ đọng solo thì ta chỉ sử dụng “to be” là “were” cùng với tất cả các ngôi.

Ví dụ: - If I were you, I wouldn’t stay at trang chủ now. (Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không trong nhà hiện nay.)

Ta thấy nhà ngữ trong mệnh đề “If” là “I” nhưng ta vẫn áp dụng đụng tự “lớn be” là “were” bởi trong câu ĐK loại II này “khổng lồ be” chia quá khđọng là “were” cùng với tất cả những công ty ngữ.

Câu điều kiện một số loại 3


Cấu trúc: If + S + had + VpII, S + would/should + have + vpII

Trong câu điều kiện các loại III, mệnh đề “If” phân tách thì QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH, và rượu cồn từ vào mệnh đề chính vẫn sử dụng cấu trúc: would/ should + have sầu + VpII.


Cách sử dụng: Dùng để mang định về một vụ việc trái với sự thật vào quá khứ đọng.

Ví dụ: - If she had told me the truth yesterday, I would have sầu helped her. (Nếu cô ấy nói cùng với tôi sự thật ngày ngày qua, tôi đã hỗ trợ cô ấy rồi.)

những bài tập câu điều kiện

Câu 1: Put the verbs in brackets inkhổng lồ their correct forms!

1. I would have sầu read the letter if I__________ (know) it was from you.


2. If Tony doesn’t help in the garden I _________________(not finish) my work in time.

3. If you_________________ (not tell ) me about Maxwell’s birthday I would forget it.

4. We ______________(catch) the train earlier if Mary had found her purse.

5. If Susan ________________(learn) the poem she would have sầu known the answer.

6. If it _______________(be) too hot we will stop & get a cold drink.

7. If i_______________t (not rain) today I would stay it home page.

8. If the Professor spoke clearly we__________________(understand) hyên better.

9. If you go on talking lượt thích that we_________________ (throw) you out.

10. If Sasha__________________ (go) trang chủ now he would meet his own brother.

11. If it rained , the streets ____________________(be) wet.

12. If I________________ (not tell) Jyên the address he wouldn’t have sầu found you.

13. The bird___________________ (die) if you had caught it

14. What _________________(you, do) if you won the lottery ?

15. If the weather ___________________(not change) we will reach the top of the mountain.

16. Dinner___________ (be) fine if the meat weren’t cold.

17. I’m sure Benny ______________(come) if you wait a bit longer.

18. If you ring the bell, somebody______________ (answer) it.

19. If Bert ______________(see) you, he would have talked khổng lồ you.

đôi mươi. You ____________________(find ) your ticket if you had looked into your pockets.

21. You_____________________ (fall) ill if you eat so much.

22. What _______________(happen) if the door had not been opened?

23. If Chris asked you for a cigarette, ________________(you, give) hyên ổn one?

24. If you________________ (buy) that big car, you would need a lot of money.

25._____________________ (You, change) the colour of your hair if I asked you khổng lồ bởi vì so ?

26. If you give sầu me the letter, I ____________________(post) it for you .

27.__________________ (You, post) the letter if I had given it to lớn you?

28. If the weather is fine, I______________________ (go) swimming.

29. If you_______________ (not work) harder, you won"t pass the exam.


30. If they _____________ (go) skating if the lake were frozen.

32. What would you have done, if you _____________(lose) your handbag?

33. What will happen if you______________(go) on holiday, if she hadn"t been ill.

35. If I_______ (be) lượt thích you, I wouldn"t watch such films.

37. If you opened your eyes, you _____________(see) a wonderful world.

38. People _______________(live) in peace if they stop fighting.

39. If Tom ____________so much,he (cannot drive) home page.

Xem thêm: Jual Adobe Premiere Pro Cc 2019 Online Terbaru Juni 2021, Adobe Premiere Pro Cc 2019

40. If we_________________ (not hurry) we would miss the train.

41. He-________________ (not spend) so much money if he weren"t a happy person.

42._________________ (You, come ) , if you had had more time ?

43. If Jlặng _____________(study) the new words he would have got a better mark.

44. If he were rich, he _____________(buy) the house.

45. If you don"t hurry you__________ (be) late.

46. If it wasn"t so hot, we__________ (play) football.

47. If I____________(be) ill, would you visit me?

48. If Sean________ (not be) driving so fast, the police would not have sầu stopped hyên ổn.

49. If I had sold my house, I______________ (get) 4 million pounds.

50. If I____________ (be) you I would I would vì it.

KEY

IF - CLAUSES IF 1

Put the verbs in brackets inkhổng lồ their correct forms !

1. I would have read the letter if I had known (know) it was from you.

2. If Tony doesn’t help in the garden I will not finish (not finish) my work in time

3. If you didn’t tell (not tell ) me about Maxwell’s birthday I would forget it.

4. We would have caught (catch) the train earlier if Mary had found her purse.

5. If Susan had learned (learn) the poem she would have sầu known the answer.

6. If it isn’t (be) too hot we will stop and get a cold drink.

7. If it didn’t rain (not rain) today I would stay it home page.

8. If the Professor spoke clearly we would understvà (understand) hyên ổn better

9. If you go on talking like that we will throw (throw) you out.

10. If Sasha went trang chính (go) trang chủ now he would meet his own brother.

11. If it rained , the streets would be (be) wet.

12. If I had not told (not tell) Jyên the address he wouldn’t have found you.

13. The bird would have died (die) if you had caught it.

14. What would you vày (you, do) if you won the lottery?

15. If the weather doesn’t change (not change) we will reach the top of the mountain.

16. Dinner would be (be) fine if the meat weren’t cold.

17. I’m sure Benny will come (come) if you wait a bit longer.

18. If you ring the bell, sometoàn thân will answer (answer) it.

19. If Bert had seen (see) you, he would have sầu talked lớn you.

đôi mươi. You would have found (find ) your ticket if you had looked inkhổng lồ your pockets.


21. You will fall (fall) ill if you eat so much.

22. What would have happened (happen) if the door had not been opened?

23. If Chris asked you for a cigarette, would you give sầu (you, give) hlặng one?

24. If you bought (buy) that big car, you would need a lot of money.

25. Would you change (You, change) the colour of your hair if I asked you to lớn bởi so?

26. If you give sầu me the letter, I will post (post) it for you .

27. Would you have posted (You, post) the letter if I had given it to lớn you?

28. If the weather is fine, I will go (go) swimming.

29. If you don’t work(not work) harder, you won"t pass the exam.

30. If they were (be) rich, they would travel around the world.

31. The children would go (go) skating if the lake were frozen.

32. What would you have done, if you had lost (lose) your handbag?

33. What will happen if you don’t know (not know) the answer?

34. She would have gone (go) on holiday, if she hadn"t been ill.

35. If I had noticed (notice) you, I would have said hello.

36. If I were (be) like you, I wouldn"t watch such films.

37. If you opened your eyes, you would see (see) a wonderful world.

38. People will live(live) in peace if they stop fighting.

39. If Tom drinks so much,he won’t be able drive sầu (cannot drive) trang chính.

40. If we didn’t hurry (not hurry) we would miss the train.

41. He wouldn’t spend (not spend) so much money if he weren"t a happy person.

42. Would you have come (You, come ) , if you had had more time ?

43. If Jyên ổn had studied (study) the new words he would have sầu got a better mark.

44. If he were rich, he would buy(buy) the house.

45. If you don"t hurry you will be (be) late.

46. If it wasn"t so hot, we would play (play) football.

47. If I was/were(be) ill, would you visit me?

48. If Sean had not driven (not be) driving so fast, the police would not have stopped hlặng.

49. If I had sold my house, I would have sầu got (get) 4 million pounds.

50. If I was/were (be) you I would I would bởi vì it.

Exercise 2: Choose the best answer lớn complete the sentences:

1. If I had không lấy phí time, I _____ some shopping with you

A. did

B. will do

C. would do

D. would have sầu done

2. Unless she ____, she will be late for school

A. hurried

B. hurries

C. will hurry

D. is hurrying

3. I would have sầu given hlặng this present, if I ___ him

A. had meet

B. had met

C. meet

D. met

4. Will you be angry if I ___ your pocket dictionary?

A. stole

B. have sầu stolen

C. were khổng lồ steal

D. steal

5. If he ____ the truth, the police wouldn’t have arrest him

A. tells

B. told

C. had told

D. would tell

6. If you press that button, what ______?

A. would happen

B. would have sầu happened

C. will happen

D. happen

7. If my mother ____ me up, I will catch the bus

A. doesn’t pick

B. didn’t take

C. not pick

D. hadn’t picked

8. If the weather is nice, I ____ for a walk

A. will go

B. go

C. would go

D. would have sầu gone

9. ____________, the accident would not have happened yesterday

A. If Nam drives more carefully

B. If had Nam driven more carefully

C. Had Nam driven more carefully

D. Unless Nam had driven more carefully

10. I’d give sầu up my job if I ____ a big prize in a lottery

A. win

B. won

C. had won

D. would won

Exercise 3: Rewrite each sentence beginning as shown, so that the meaning stays the same

1. What would you bởi vì if you found some buried treasure?

If you were ______________

2. Working so much will make you tired

If you __________________

3. We didn’t visit the museum because we hadn’t time


We would ______________

4. Without you, I would have sầu given up years ago

If it ___________________

5. We didn’t go by air only because we hadn’t enough money

If we __________________

6. If by any chance you find my wallet, could you let me know?

If you should ____________

7. I regret not studying hard last term

If only _________________

8. He didn’t work hard at school, so he didn’t get a good job when he left

If _____________________

9. People don’t bởi vì enough exercise, so there is a lot of heart disease

If people _______________

10. Children have bad teeth because they eat too many sweets

Children would have better teeth if ______________

ĐÁP. ÁN

Exercise 2: Choose the best answer to lớn complete the sentences:

1. C

2. B

3. B

4. D

5. C

6. C

7. A

8. A

9. C

10. B

Exercise 3: Rewrite each sentence beginning as shown, so that the meaning stays the same