BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA PHÓ HIỆU TRƯỞNG

nayaritas.net mời các bạn tham khảo mẫu biên bản họp đánh giá xếp loại hiệu trưởng, phó hiệu trưởng năm học 2020 - 2021 trong bài viết này. Biên bản dùng để phục vụ cho công tác đánh giá, xếp loại hiệu trưởng, hiệu phó.

Bạn đang xem: Bản tự nhận xét đánh giá của phó hiệu trưởng


Biên bản đánh giá hiệu trưởng, hiệu phó 2020

1. Mẫu biên bản đánh giá hiệu trưởng, phó hiệu trưởng là gì?2. Biên bản đánh giá hiệu trưởng, hiệu phó số 13. Biên bản đánh giá hiệu trưởng, hiệu phó số 24. Biên bản đánh giá hiệu trưởng, hiệu phó số 3

1. Mẫu biên bản đánh giá hiệu trưởng, phó hiệu trưởng là gì?

Mẫu biên bản đánh giá hiệu trưởng, phó hiệu trưởng là mẫu lập ra để đánh giá cá nhân đảm nhiệm chức vụ phó hiệu trưởng trong một tổ chức giáo dục thực hiện tự đánh giá, nhận xét bản thân trong một năm về thực hiện nhiệm vụ, về lối sống và các ưu nhược điểm để phục vụ đánh giá, phân loại đảng viên.

2. Biên bản đánh giá hiệu trưởng, hiệu phó số 1

PHÒNG GD&ĐT ..........TRƯỜNG ...............CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc............, ngày ....tháng ....năm .....

.................. – Thành viên3. Đánh giá CBQL theo chuẩn Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởnga) Bà .................. – Hiệu trưởng đọc bản tự đánh giá- Bà ................. – Phó Hiệu trưởng lấy ý kiến nhận xét bản tự đánh giá của bà Nguyễn Thị Thu và tổ chức lấy ý kiến của cán bộ giáo viên, nhân viên qua phiếu cán bộ, giáo viên, nhân viên đánh giá Hiệu trưởng- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia đánh giá Hiệu trưởng theo phiếu cán bộ, giáo viên, nhân viên đánh giá Hiệu trưởngb) ............... - Phó Hiệu trưởng đọc bản tự đánh giá- Bà ............. – Hiệu trưởng lấy ý kiến nhận xét bản tự đánh giá của bà Dương Thị Nở và tổ chức lấy ý kiến của cán bộ giáo viên, nhân viên qua phiếu cán bộ, giáo viên, nhân viên đánh giá Phó Hiệu trưởng- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia đánh giá Phó Hiệu trưởng theo phiếu cán bộ, giáo viên, nhân viên đánh giá Phó Hiệu trưởngc) Tổng hợp số phiếu đánh giá chuẩn Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởngSTTHọ và tên CBQLChức vụXếp loại đánh giá chuẩn Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởngXuất sắcKháTrung bìnhKém
Thư ký thông qua biên bản, 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên nhất trí với nội dung trên. Cuộc họp kết thúc vào hồi: 9 giờ 00 cùng ngày./.THƯ KÝCHỦ TRÌ CUỘC HỌP

3. Biên bản đánh giá hiệu trưởng, hiệu phó số 2

PHÒNG GD&ĐT............TRƯỜNG............Số: .................CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ........., ngày ........tháng ......năm...........

Xem thêm: Tuyển Tập Truyện Cười Người Lớn Mới Nhất 2021, Truyện Cười Offline


Đ/c đề nghị cấp trên xếp loại đ/c ........Đạt loại: Xuất sắc.* Ý kiến đ/c .............(GVPT chuyên môn tổ GD):Đ/c ........là một Hiệu trưởng có tinh thần trách nhiệm cao, dám nghĩ dám làm và dám chịu trách nhiệm. Đồng thời trong công tác lãnh đạo chỉ đạo đ/c luôn gần gũi, quan tâm đến chị em, trong năm học đ/c đã có nhiều ý tưởng và sáng kiến mới để đưa phong trào của nhà trường đi lên. Đặc biệt là công tác XD môi trường học tập lấy trẻ là trung Tâm.Đ/c đề nghị cấp trên xếp loại đ/c ........đạt loại: Xuất sắc.* Ý kiến đ/c ..........(Tổ trưởng khu Quảng Minh): Trong công tác quản lý chỉ đạo, đồng chí ........luôn là tấm gương cho chị em noi theo, luôn quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng của chị em, giáo viên, nhân viên. Đặc biệt những chị em có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt trong nhà trường đ/c luôn gần gũi, quan tâm, động viên không những bằng cả tinh thần và cả vật chất để chị em yên công tác hơn.Đồng chí Hằng cũng đề nghị cấp trên XL đồng chí ......đạt loại: Xuất sắc.* Ý kiến của các thành viên còn lại trong hội nghị: Đều nhất trí với những ý kiến đã phát biểu trong hội nghị và đều đề nghị cấp trên xếp loại đ/c Thủy đạt loại: Xuất sắc.3. Lấy ý kiến đánh giá xếp loại Phó Hiệu trưởng:(Đ/c .........- Chủ trì).Đồng chí ...........- đọc bản tự đánh giá quá trình công tác trong năm học .......của bản thân.- Đ/c ........... - Hiệu trưởng lấy ý kiến nhận xét của CB,GV,NV cho bản tự đánh giá của Đ/c .............* Ý kiến đ/c ..........: Đ/c .......có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình trong công tác, luôn tạo điều kiện để giúp đỡ chị em GV,NV trong trường, có tinh thần học hỏi để nâng cao trình độ tay nghề.Đ/c đề nghị xếp loại ......đạt loại: Xuất sắc.* Ý kiến của tất cả các thành viên còn lại trong hội nghị: Cũng đều nhất trí với ý kiến của đ/c ...... đã phát biểu và đều nhất trí đề nghị xếp loại đồng chí ........đạt loại: Xuất sắc.4. Đánh giá GV theo chuẩn nghề nghiệp GV: * Đồng chí ........- Hiệu trưởng: Thông qua trước hội nghị về việc lấy ý kiến phát biểu, đóng góp ý kiến và xếp loại của các thành viên trong Hội đồng nhà trường là để Ban giám hiệu tham khảo, còn kết quả đánh giá xếp loại cuối cùng về chuẩn GVMN sẽ do Hiệu trưởng quyết định.Đ/c Hiệu trưởng đã yêu cầu các đồng chí tổ trưởng các khối lần lượt thông qua kết quả tự đánh giá và kết quả đánh giá xếp loại của tổ về chuẩn GVMN. Sau đó Ban giám hiệu hội ý để thống nhất xếp loại từng Giáo viên theo các tiêu chuẩn đã quy định trong các văn bản hướng dẫn của các cấp.Căn cứ vào kết quả XLGV của từng tổ, Hiệu trưởng đã thông qua kết quả XL chuẩn nghề nghiệp GVMN cụ thể đối với từng GV cụ thể như sau:
Đánh giá, xếp loại ông (bà) ………………………………………………….………………., P. Hiệu trưởng.Chủ trì: ………………………………………….; Đại diện cho cấp ủy Đảng.- Ông (bà) ……………………………..trình bày nội dung Phiếu phó hiệu trưởng tự đánh giá: (có Phiếu phó hiệu trưởng tự đánh giá kèm theo).- Các ý kiến đóng góp:+Ưu: …………………………………………………………..………………………………………… .………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………+ Nhược: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………- Số lượng Phiếu GV, CB, NV tham gia đánh giá HT, PHT : ………; bàn giao cho ông (bà): ……………………… đại diện công đoàn.Cuộc họp kết thúc vào hồi:……..h ……. cùng ngày. Biên bản được thông qua thống nhất với nội dung trên.THƯ KÝ HIỆU TRƯỞNGĐẠI DIỆN CÔNG ĐOÀN (nhận phiếu)
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.Tổng hợp kết quả tham gia đánh giá hiệu trưởng của cán bộ, giáo viên, nhân viên Phiếu hiệu trưởng tự đánh giá theo chuẩnBáo cáo thành tích cá nhân đề nghị khen thưởng chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
*
Bài phát biểu cảm ơn nhà tài trợ Diễn văn cảm ơn nhà tài trợ, nhà hảo tâm, quỹ từ thiện Bản kiểm điểm Đảng viên của cán bộ quản lý, lãnh đạo Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm Phiếu Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp đánh giá, xếp loại hiệu trưởng Phiếu đánh giá hiệu trưởng theo chuẩn Bài phát biểu của Hiệu trưởng trong Đại hội chi đoàn Lời phát biểu của hiệu trưởng tại Đại hội chi đoàn Tổng hợp các bài phát biểu khai giảng đầu năm học mới Diễn văn khai giảng của Hiệu trưởng, Học sinh, Giáo viên, Lãnh đạo địa phương Mẫu phiếu đánh giá giáo viên của tổ chuyên môn và Hiệu trưởng Phiếu đánh giá giáo viên của tổ chuyên môn và Hiệu trưởng Tổng hợp kết quả tham gia đánh giá hiệu trưởng của cán bộ, giáo viên, nhân viên Phiếu đánh giá hiệu trưởng theo chuẩn Phiếu hiệu trưởng tự đánh giá theo chuẩn 2021 Phụ lục 1 phiếu hiệu trưởng tự đánh giá