Cấu Trúc Nothing But

Ngữ pháp vào vai trò quan trọng như thế nào lúc học giờ đồng hồ Anh? Nếu đối chiếu học tập tiếng Anh với Việc xây một ngôi nhà, thì ngữ pháp tiếng Anh đóng vai trò là cơ sở và form công ty. Móng cùng size chắc hẳn thì đơn vị sẽ xây dựng được cao, chắc chắn là với rất có thể xây tốt mở rộng thêm nhiều phần đông chi tiết xây cất không giống, và trở lại. Vì vậy, cô xác minh chắc hẳn rằng, hãy ban đầu học tập giờ Anh bằng Việc học tập và củng ráng ngữ pháp. Và cũng chính vì khoảng quan trọng của cơ sở ngữ pháp vì vậy bọn họ đề xuất nỗ lực ôn luyện chúng từng ngày để nâng cấp tài năng áp dụng ngữ điệu của chính bản thân mình chúng ta nhé. Một nền tang vững chắc đã tạo cho thành công xuất sắc lớn Khủng sau đây.

Bạn đang xem: Cấu trúc nothing but

*
Các cấu trúc ngữ pháp ăn điểm đến IELTS Writing

Ngữ pháp IELTS

1. Subject + may + put on a + Adjective + front but inside + Subject + AdjectiveMeaning: Ai chắc hẳn rằng thể hiện…ra phía bên ngoài mặt dù rằng mặt trong…Ex: You may put on a brave front but inside you are fearful and anxious

2. It is (not always) thought + adj + Noun phraseMeaning: Để đưa ra ý niệm, chủ ý giỏi thể hiện thái độ của thôn hội, của công đồng hay không ít người về vụ việc như thế nào đó. Ngoài thought còn có thể dùng believed, hoped…Ex: It is not always thought essential that Miss world must have sầu the great appearance

3. V-ing +sth + be +adj-if not impossibleMeaning :thời cơ thành công siêu phải chăng. Những adj sinh hoạt đay thường là diffifult, hard, dangerous, adventurous…Ex: Traveling alone inlớn a jungle is adventurous – if not impossible

4. N + Is + what + sth + is all aboutMeaning: mục tiêu thiết yếu, giỏi chủ yếu của đồ vật gi xuất xắc vấn đề nào kia đưa về.Ex: Entertainment is what football is all about (Bóng đá cốt nhằm giải trí)

5. What + Subject + Verb + is/was + (that) + Subject + Verb +….Meaning: Những gì… là rằng…Ex: What was said was (that) she had to lớn leaveWhat I want you khổng lồ bởi is that you take more care of yourself

6. It is/was evident to lớn someone + that clauseMeaning: so với ai đó ví dụ, nhất thiết là…Ex: It was evident to them that someone gave hyên ổn a hand lớn finish it (Họ cứ đọng nhất mực rằng ai này đã góp anh ta một tay hoàn tất câu hỏi đó

7. There isn’t/wasn’t time lớn Verb/Tobe + AdjectiveMeaning: Không tất cả thời hạn để…Ex: there wasn’t time to lớn identify what it was

8. S+V+O, resulting in an increase/a decrease in + the number of something/the dem& for something.Meaning: …., dẫn tới việc tăng lên….Ex: Many people in the countryside migrate into big cities, resulting in an increase in the demands for accommodation, food & services in urban areas.

9. There (not) appear khổng lồ be + N…Meaning: hình như thếThere didn’t appear to be anything in the museum (Bên cạnh đó không có gì trong bảo tàng cả)

10. As / Whereas/ While+ S1 +V, S2+ V (at the same time).Meaning: Trong khi…làm những gì (sao), …. làm gì (sao)Ex: While the figure for factories in Japan went up dramatically to 1đôi mươi,000 in 2010, the quantity in Korea plummeted to 12,000 at the same time.

11. S+ may + put on a +adj + front but inside + S + adj..Meaning: Bề không tính ai đó trầm trồ như vậy này dẫu vậy thực ra phía bên trong bọn họ gồm có xúc cảm, tâm trạng ngược chở lại.Ex: You may put on a brave front but inside you are fearful và anxious (Bề ngoài bạn có vẻ như anh dũng mà lại thực tế phía bên trong chúng ta rất lúng túng với lo âu)

12. May + Subject + verb..Meaning: Có lẽ/ tất cả thể…Ex: May I apologize at once for the misspelling of your surname in the letter from my assistant, Miss DowdyMay you all have happiness và luck

13. Have/ get + something + done (past participle)Meaning: Nhờ ai hoặc mướn ai có tác dụng gì…Ex: I had my hair cut yesterday.I’d lượt thích to have sầu my shoes repaired.

Xem thêm: Viên Uống Collagen Loại Nào Tốt Webtretho, Collagen Nào Tốt Ạ

14. In comparison to/with S1, which +V, S2+ V.Meaning : Theo so sánh với …., nào (mô tả) thì ….Ex: In comparison with the number of factories in nhật bản, which witnessed a dramatic increase khổng lồ 120,000 in 2010, the quantity in Korea plummeted khổng lồ 12,000 at this time

15. To prevent/stop + someone/something + From + V-ingMeaning: ngăn chặn, cản ai/ loại gì… làm gì..Ex: He prevented us from parking our car here.

16. It is no + Comparative Adjective sầu + than + V-ingMeaning: Không gì…hơnEx: For me, it is no more difficult than saying “I love you”.

17. There + tobe + no + Noun + nor + NounMeaning: Không bao gồm cả… lẫn…Ex: There is no food nor water

18. S + is/are + the same + as + S + was/wereMeaning: So sánh sự trùng nhau giỏi giống nhau hoặc tương đồng thân hai vấn đề, nhì bạn hoặc nhị team fan làm việc nhì thời gian khác biệt.Ex: My daughter is just lượt thích her mother was 35 yares ago when she was my classmate at Harvard University (Cô phụ nữ tôi y giống như mẹ nó từ thời điểm cách đó 35 năm cơ hội bà còn là một bạn làm việc cùng lớp với tôi trên ĐH Harvard). She is the same as she was (Cô ấy vẫn nhỏng ngày nào)

19. It is/was evident to someone + that clauseMeaning: Đối với ai kia rõ ràng, nhất quyết là…Ex: It was evident khổng lồ them that someone gave sầu hlặng a hand to lớn finish it (HỌ cđọng nhất định rằng ai này đã góp anh ta một tay hoàn tất vc đó)

trăng tròn. Instead of + V-ing + O, S+V+O.Meaning: Ttốt vìEx: Instead of driving cars, people should use public transport.

21. To be amazed at = lớn be surprised at + N/V-ingMeaning:quá bất ngờ về….Ex: I was amazed at his big beautiful villa.

22. Would rather (‘d rather) + V (infinitive) + than + V (infinitive)Meaning: phù hợp làm gì rộng có tác dụng gì)Ex. She would play games than read books.I’d rather learn English than learn Biology.

23. It is no + comparative sầu adj + than + V-ingMeaning: thật sự ko gì…rộng làm việc gì đấy.Ex: For me, it is no more difficult than saying “I love sầu you”.

24. Subject + love/like/wish + nothing more than to be + adj/past participleMeaning: không hề muốn gì hơn được…Ex: We wish nothing more than to lớn be equally respected

22. If not … / not khổng lồ say…Meaning Nếu không muốn nói là.Ex: The mission is too difficult, if not/not to say impossible to finish.