Cấu trúc what for

Trong tiếng Anh, có tương đối nhiều các kết cấu ngữ pháp sử dụng để mang ra một lời lưu ý. Hôm ni, hãy cùng Step Up xét nghiệm phá kết cấu what about, kết cấu how about với những cấu trúc tương tự để đưa ra lời mời, khuyến nghị nhé.

Bạn đang xem: Cấu trúc what for


1. Cấu trúc What about

Cấu trúc What about là 1 trong cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh được sử dụng Lúc những hiểu biết, hỏi thông báo hoặc chủ ý về điều nào đấy. 

Công thức chung:

What about + N?

Ví dụ:

Susie will definitely come, but what about Marshall?

(Susie chắc chắn là mang lại rồi, dẫu vậy còn Marshall thì sao?)

What about the pandemic that everyone is talking about?

(Đại dịch mà lại hầu hết người đã xôn xang là gì thế?)

*
*
*
*
*

5. các bài tập luyện kết cấu What about, How about

Bài 1: Đặt câu với những tình huống bên dưới đây

You want to lớn invite your family over for a meal this weekover. Your friends are going to lớn the movies but you want lớn invite one more person.

Xem thêm: Hồ Sâu Nhất Thế Giới - Những Bí Ẩn Về Hồ Nước Rộng Và Sâu Nhất Thế Giới

You see a visitor who seems khổng lồ be lost and unfamiliar with the neighborhood & you want to offer help. Your best friend is considering two universities & you want her lớn study at the same university with you. You want to paint your room a different colour & have your brother help you with it.

 

Đáp án: (tmê mệt khảo)

How about having lunch at my place this weekend? Let’s invite Susie, she’d love sầu going out with us & see the movie! Why not let me show you around this area? Why don’t we study at the same university? Brother, what about painting my room pink?

Bài 2: Tìm lỗi sai với sửa

Why don’t we going to the supermarket & buy some vegetables? What about lớn vì the laundry so that our mother has less work lớn do? How about walking every morning and play football every afternoon? What about vì chưng your homework now và playing Clip games later? I’m done with my work this week, let go to lớn the amusement park!

 

Đáp án:

go oing => go lớn bởi => vì chưng play => playing bởi vì => doing let => let’s/let us

Trên đây là tổng phù hợp toàn thể đa số gì bạn phải nắm rõ về cấu tạo What about, cấu tạo How about và các kết cấu nhắc nhở khác. Việc giỏi các cấu tạo ngữ pháp sẽ giúp bạn sáng sủa hơn những trong những khi rèn kĩ năng nghe tiếng Anh hoặc có tác dụng những bài đánh giá. Hãy đón gọi các bài viết new của Step Up để sở hữu thêm kiến thức tiếng Anh chúng ta nhé.