Chị Bao Nhiêu Tuổi

Hãy nhập câu hỏi của công ty, nayaritas.net sẽ tra cứu gần như thắc mắc tất cả sẵn cho bạn. Nếu không vừa lòng với các câuvấn đáp tất cả sẵn, các bạn hãy sản xuất thắc mắc new.

Bạn đang xem: Chị bao nhiêu tuổivừa phải cùng số tuổi của hai mẹ là 18 tuổi Em kém chị 8 Tuổi hỏi chị từng nào tuổi em từng nào tuổi


TL :

Tổng số tuổi của 2 cj e là :

18 x 2 = 36 (tuổi)

Tuổi cj là :

( 36 + 8 ) : 2 = 22 (tuổi)

Tuổi e là :

36 - 22 = 14 ( tuổi)

Đ/S : ...

_HT_Giải:

Tổng số tuổi của 2 chị em là:

18 x 2 =36

Tuổi của chị là:

(36+8):2=22(tuổi)

Tuổi của em là:36-22=14(tuổi)

Đ/S:chị:22 tuổi

em:14 tuổi

k mang lại mình nhaSố tuổi của 2 bà mẹ là : 18x2=36 (tuổi) tuổi của em là : (36-8):2=14 (tuổi) tuổi của chị là : 14+8 = 22 (tuổi) Đáp số : ai cũng biết làm cho =))


Dưới đó là một vài thắc mắc rất có thể tương quan cho tới câu hỏi cơ mà chúng ta trình lên. cũng có thể trong đó gồm câu trả lời cơ mà các bạn cần!

Trung bình cộng của tuổi chị với tuổi em là 18 tuổi. Em kỉm chị 8 tuổi. Hỏi chị bao nhiêu tuổi, em từng nào tuổi?

Đọc tiếp...

Xem thêm: Cách Chơi, Lên Đồ & Bảng Ngọc Rammus Mùa 12 Và Cách Lên Đồ Mạnh Nhất


Tổng số tuổi của cả2 bà mẹ là:

18x2=36(tuổi)

Số tuổi của chị ý là:

(36+8):2=22(tuổi)

Số tuổi của em là:

36-22=14(tuổi)


Tổng số tuổi của cả2 bà bầu là:

18 x 2 = 36 (tuổi)

Số tuổi của chị ý là:

(36 + 8) : 2 = 22(tuổi)

Số tuổi của em là:

36 - 22 = 14(tuổi)


vừa phải cùng tuổi em và tuổi chị là 18 tuổi. Em kém chị 8 tuổi. Hỏi chị bao nhiêu tuổi, em bao nhiêu tuổi?

góp bản thân nha

Đọc tiếp...


Tổng số tuổi của 2 chị em là

18×2=3618×2=36(tuổi)

Chị gồm số tuổi là

(36+8):2=22(36+8):2=22(tuổi)

Em bao gồm số tuổi là

36−22=1436-22=14(tuổi)

Đáp số : Chị :2222tuổi , Em :1414tuổi


Trung bình cộng của tuổi chị và tuổi em là 18 tuổi.Em kém nhẹm chị 8tuổi . Hỏi chị từng nào tuổi, em bao nhiêu tuổi? Đọc tiếp...

Tổng số tuổi của cả2 chị em là:

18x2=36(tuổi)

Số tuổi của chị là:

(36+8):2=22(tuổi)

Số tuổi của em là:

36-22=14(tuổi)


số tuổi của chị ấy với em là

18 x 2 = 36 tuổi

vạy là thành tổng hiệu rồi nha

tuổi em là

(36-8):2= 14 tuổi

đs 14 tuổi


2 bà bầu tất cả số tuổi là:18 x 2 = 36 (tuổi)Em có số tuổi là:(36 - 8) : 2 = 14 (tuổi)Chị gồm số tuổi là:14 + 8 = 22 (tuổi)Đáp số: Tuổi chị: 22 tuổiTuổi em: 14 tuổi
Kiểm tra Toán thù lớp 4 Giải SGK Tân oán lớp 4 Giải SGK Tiếng Việt lớp 4 Hỏi đáp Toán thù lớp 4 Hỏi đáp Tiếng Việt lớp 4 Hỏi đáp Tiếng Anh lớp 4
αβγηθλΔδϵξϕφΦμ∂Ωωχσρ∞π∃⊥()<>|/ℕℤℚℝℕ∗