Chi Cục Thuế Tiếng Anh Là Gì

*
*
*

*

Từ vựng tiếng Anh về Thuế và vnạp năng lượng bản hành chính

Dưới đây là đều từ và nhiều từ bỏ phổ biến về nghành nghề thuế quan liêu cùng văn bản hành chủ yếu về thuế. Freetalk English hi vọng đã cung ứng các bạn trong công việc.

Văn uống bạn dạng hành chính

Sociamenu republic of Vietphái mạnh => Cộng hòa xã hội công ty nghĩa cả nước Ministry of Finance => Bộ tài thiết yếu Minister of Finance => Sở trưởng bộ tài chinh Deputy Minister => Thđọng trưởng Tax directorate => Tổng cục thuế Director General => Tổng viên trưởng, Cục trưởng Deputy Director General => Tổng cục phó, Cục phó Tax department => Cục thuế District tax department => Chi viên thuế Director of district tax department => Chi cục trưởng Division => chống Board => Ban Head of Division => Trưởng chống Deputy Head of Division => Phó trưởng phòng Civil servant => Công chức Official => Chuim viên Inspector => Tkhô nóng tra viên Law => Luật Decree => Nghị định Circular => Thông tứ Decision => Quyếtđịnh

>15 trang web học tập tiếng anh online với những người phiên bản xđọng xuất sắc nhất

>Pmùi hương pháp dạy giờ đồng hồ Anh mang đến trẻ nhỏ lớp 2 tận nhà hiệu quả

>Kinh nghiệm tìm kiếm giáo viên dạy kèm giờ Anh cho tất cả những người đi làm việc giỏi

*

Thuế

Tax-payer => Người nộp thuế Registration => Đăng ký thuế Declare => Knhị báo thuế Impose a tax => Ấn định thuế Refund of tax => Thủ tục hoàn thuế Tax offphối => Bù trừ thuế Examine => chất vấn thuế Inspect => Thanh tra thuế License tax => Thuế môn bài xích Company income tax => thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp lớn Personal income tax => Thuế thu nhập cá nhân cá nhân Value added tax (VAT) => Thuế cực hiếm tăng thêm Special consumption tax => Thuế tiêu thú quan trọng Natural resources tax => Thuế tài nguyên Environment tax => Thuế bảo vệ môi trường xung quanh Environment fee => Phí bảo đảm an toàn mội trường Registration fee => Lệ chi phí trước bạ Export tax => Thuế xuất khẩu Import tax => thuế nhập khẩu Tax rate => Thuế suất Tax policy: Chính sách thuế Tax cut => Giảm thuế Tax penalty => Tiền phạt thuế Taxable => chịu đựng thuế, khoản thuế buộc phải nộp Tax abatement => Sự khấu trừ thuế Latefilingpenalty =>Tiềnphạtdokhaithuếtrễhạn Latepaymentpenalty =>Tiềnphạtdođóngthuếtrễhạn Lessee,tenant =>Ngườithuêmướnbên,khu đất Lessor =>Chủchothuênhà,đất Levy =>Đánhthuế;tịchthutiền(từngânhàng);buộcphảichịuthuếtheophápluậtquyđịnh Levy(onabankaccount)=>Saiápvàtịchthutiền(từtài khoảnngânhàngtheolệnhcủatòaán) Levyonwages =>Tríchtiềntừlươngđểtrảnợtheolệnhcủatòaán Liabilities =>Cáckhoảnnợphảitrả Lien =>Saiáp;quyềntịchthutàisảnđểtrừnợ Limitedpartnership =>Hìnhthứchợptáckinhdoanhgiớihạn Long ­term =>Dàihạn Lumpsum =>Trọn gói, sốtiềnnhậnhaytrảmộtlầnthayvìnhậnhaytrảnhiềulần Makepaymentkhổng lồ => Tkhô giòn toán thù mang đến,trảtiềnmang lại Naturaldisaster =>Thiêntai Offerincompromise =>Đềnghịđượcthỏathuậngiữahaibênđểgiảiquyếtmộtvấnđềchưađược thỏađáng Over payment =>Sốtiềntrảnhiềuhơnmứcquyđịnh Account => Trươngmục/tàikhoản Accountstatement >Sao kê tài khoản Accountspayable => Tàikhoảnchitrả Accountsreceivable =>Tài khoản dìm chi phí, trươngmụcthunhập Accruedtaxes =>Cáckhoảnthuếnợtíchlũy(cộng dồn dochưathanhtoán) Adjustments =>Cácmụcđiềuchỉnh Advocate =>Viênchứctrợgiúpngườikhaithuế / cơ chế sư Amendedreturn =>hồsơthuếđãkhaiđượcđiềuchỉnhlại