CHỨNG MINH TAM GIÁC CÂN

Định nghĩa tam giác cân

Tam giác cân là tam giác tất cả 2 cạnh bên bằng nhau.

Bạn đang xem: Chứng minh tam giác cân


*

Tam giác cân nặng ABC cân nặng tại A


Từ hình vẽ, ta xác định được:

– Đỉnh A của tam giác cân ABC là giao điểm của nhì cạnh bên AB cùng AC.

– Góc A được gọi là góc ở đỉnh, nhị góc còn lại B cùng C là góc đáy.

Cách dựng tam giác ABC cân nặng tại A

– Vẽ cạnh BC

– Vẽ cung tròn trọng tâm B, bán kính r

– Vẽ cung tròn vai trung phong C, nửa đường kính r

Hai cung tròn cắt nhau tại A.

Tam giác ABC là tam giác cần vẽ.

Tính chất của tam giác cân

– Tính chất 1:Trong tam giác cân nặng, hai góc đáy bằng nhau.

Ví dụ: Tam giác ABC cân nặng tại A ⇒ Góc B = C

– Tính chất 2:Tam giác có nhì góc bằng nhau là tam giác cân.

Xem thêm: Bộ Sưu Tập 50 Truyện Cười Ngan Hay Nhat, Truyện Cười Ngắn Hay Nhất Thế Giới Mới Nhất 2020

Ví dụ: Tam giác ABC tất cả góc B = C ⇒ Tam giác ABC cân tại A

– Tính chất 3:Trường hợp đặc biệt của tam giác cân:

Tam giác vuông cân là tam giác vuông bao gồm nhì cạnh góc vuông bằng nhau.

Ví dụ: Tam giác MNPhường vuông tại M bao gồm góc N = Phường ⇒ Tam giác MNP vuông cân tại M

Tính số đo mỗi góc nhọn của tam giác vuông cân nặng.

Ta có: Δ ABC bao gồm Góc A = 90°,Góc B= C

⇒ Góc B + C = 90° (định lí tổng bố góc của một tam giác)

⇒ 2.Ĉ= 90°

⇒ Góc B = C = 45°

Kết luận: Tam giác vuông cân thì nhì góc nhọn bằng 45°.

Cách chứng minch tam giác cân

Để chứng minch một tam giác là tam giác cân ta sử dụng một vào hai phương pháp sau:

– Cách 1:Chứng minch tam giác đó bao gồm nhì cạnh bằng nhau.

– Cách 2:Chứng minh tam giác đó bao gồm nhị góc bằng nhau.

Xem ví dụ dưới đây để nắm được biện pháp chứng minch tam giác cân nặng.

Ví dụ: Trong tam giác ABC gồm ΔABM = ΔACM . Chứng minh tam giác ABC cân.