Công thức tính nửa chu vi hình chữ nhật

Công thức tính chu vi và mặc tích hình chữ nhật

2. Công thức diện tích S và chu vi hình chữ nhật 3. những bài tập về tính chất chu vi hình chữ nhật, diện tích hình chữ nhật

Hình chữ nhật là một trong trong số những hình phổ biến duy nhất trong thực tế. Dưới đây là phương pháp tính diện tích hình chữ nhật, chu vi hình chữ nhật, cách tính nửa chu vi hình chữ nhật với những bài bác tập liên quan đến phương pháp tính chu vi và ăn mặc tích hình chữ nhật. Mời chúng ta thuộc tìm hiểu thêm chi tiết.

Bạn đang xem: Công thức tính nửa chu vi hình chữ nhật


Để một thể thương lượng, share tay nghề về đào tạo và học tập các môn học lớp 3, 4 với 5, nayaritas.net mời những thầy gia sư, những bậc phú huynh cùng chúng ta học sinh truy vấn team riêng rẽ giành riêng cho những lớp: Nhóm Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 3 - Nhóm Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 4 - Nhóm Tài liệu học hành lớp 5. Rất hy vọng nhận ra sự ủng hộ của những thầy cô cùng chúng ta.


1. Làm sao để ghi nhớ thọ công thức tính diện tích những hình

Thường gặp mặt duy nhất đó là chúng ta tính diện tích khu đất đai, tác phẩm, các đồ vật... Thường hồ hết tính theo hình chữ nhật hoặc quy về hình chữ nhật.

Thực tế nếu như bạn phát âm cốt tử của vụ việc thì việc lưu giữ công thức tính diện tích hình chữ nhật tương đối dễ dàng cùng rất có thể từ bỏ suy đoán ra bằng cách: Cứ đọng tưởng tượng tính diện tích S là bạn sẽ buộc phải tính tất cả các điểm, trên mặt phẳng của hình đó. Thì với hình chữ nhật bọn họ đang yêu cầu tính thế nào cho đủ các đặc điểm này.


ví dụ như chúng ta tính diện tích S hình chữ nhật cùng với chiều nhiều năm là 10centimet cùng chiều rộng lớn là 6cm. Có thể thuận tiện thấy bài toán của bọn họ là bắt buộc đi tím con số đơn vị ô vuông gồm vào hình này chính là diện tích S.

Và con số này là tích của 10 nhân với 6 là 60cmét vuông.

2. Công thức diện tích với chu vi hình chữ nhật

a) Diện tích hình chữ nhật

+ Công thức tính diện tích S hình chữ nhật bằng tích chiều nhiều năm nhân chiều rộng lớn.

Ở phía trên ta bao gồm diện tích S hình chữ nhật bao gồm chiều rộng là a cùng chiều nhiều năm là b thì phương pháp là:

S = a.b

(Trong số đó S là kí hiệu diện tích S của hình chữ nhật)

b) Chu vi hình chữ nhật


Chu vi hình chữ nhật bằng 2 lần tổng của chiều dài cùng chiều rộng:

C = 2 x (a+b)

(Trong số đó C là kí hiệu chu vi hình chữ nhật)

+ Bài toán thù áp dụng:

Tính diện tích S hình chữ nhật ABCD bao gồm chiều nhiều năm AB là 15cm với chiều rộng BD là 8cm?

Lời giải:

Diện tích của hình chữ nhật ABCD là:

SABCD =15 x 8 =1đôi mươi cm2

Chu vi của hình chữ nhật ABCD là:

CABCD = 2 x (15 + 8) = 46 cm

✮ Để tính nửa chu vi hình chữ nhật, ta tính chu vi hình chữ nhật rồi chia 2.

Video gợi ý cụ thể cách tính chu vi và ăn mặc tích hình chữ nhật

3. các bài luyện tập về tính chu vi hình chữ nhật, diện tích S hình chữ nhật

Bài 1: Tính chu vi và ăn diện tích của hình chữ nhật có chiều rộng lớn bởi 20cm và chiều nhiều năm bởi 25cm?


Lời giải:

Chu vi của hình chữ nhật là:

(đôi mươi + 25) x 2 = 90 (cm)

Diện tích của hình chữ nhật là:

đôi mươi x 25 = 500 (cm2)

Đáp số: 90centimet với 500cm2

Bài 2: Tính chu vi và ăn diện tích của hình chữ nhật tất cả chiều rộng bằng 15centimet với nửa chu vi bởi 40cm?

Lời giải:

Chu vi của hình chữ nhật là:

40 x 2 = 80 (cm)

Chiều dài của hình chữ nhật là:

40 - 15 = 25 (cm)

Diện tích của hình chữ nhật là:

15 x 25 = 375 (cm2)

Đáp số: 80centimet và 375cm2

Bài 3: Một miếng bìa hình chữ nhật tất cả chu vi 96 cm, giả dụ sút chiều nhiều năm 13 centimet và sút chiều rộng lớn 5 cm thì được một hình vuông. Hỏi miếng bìa hình chữ nhật đó bao gồm diện tích S bởi bao nhiêu?

Lời giải:

Miếng bìa hình chữ nhật bao gồm chiều dài thêm hơn chiều rộng là:

13 – 5 = 8 (cm)

Nửa chu vi hình chữ nhật:

96 : 2 = 48 (cm)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

(48 – 8) : 2 = 20 (cm)

Chiều lâu năm hình chữ nhật là:

đôi mươi + 8 = 28 (cm)

Diện tích miếng bìa hình chữ nhật là:

28 x 20 = 560 (cm2)

Đáp số: 560 (cm2)

Bài 4: Tìm diện tích của một hình chữ nhật có chiều rộng lớn 26 centimet cùng gồm chu vi gấp 3 lần chiều dài?

Lời giải:

Ta có:

Chu vi = chiều nhiều năm x 3 = chiều lâu năm x 2 + chiều nhiều năm.

Lại có:

Chu vi = chiều lâu năm x 2 + chiều rộng lớn x 2

Vậy: Chiều lâu năm = chiều rộng lớn x 2.

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là:

26 x 2 = 52 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

52 x 26 = 1352 (cm2)

Đáp số: 1352 (cm2)

Bài 5: Một miếng đất hình chữ nhật gồm chiều lâu năm 64 m, chiều rộng 34 m. Người ta sút chiều lâu năm với tăng chiều rộng để miếng đất là hình vuông vắn, biết phần diện tích S giảm theo hướng lâu năm là 272. Tìm phần diện tích S tạo thêm theo chiều rộng.

Lời giải:

Số đo bị sút của chiều lâu năm miếng đất là:

272 : 34 = 8 (m)

Cạnh của miếng đất hình vuông là:

64 – 8 = 56 (m)

Chiều rộng miếng khu đất được tăng thêm số mét là:

56 – 34 = 22 (m)

Diện tích phần tăng theo hướng rộng lớn miếng khu đất là:

56 x 22 = 1232 (m2)

Đáp số: 1232 (m2)

4. Bài luyện tập tính chu vi, diện tích hình chữ nhật

Bài 1: Một hình chữ nhật gồm chu vi 72 centimet. Nếu bớt chiều rộng lớn đi 6cm và giữ nguyên chiều dài thì diện tích giảm đi 120 cm2.

Tính chiều nhiều năm với chiều rộng lớn hình chữ nhật kia.

Xem thêm: Đố Vui Hại Não Cái Gì Càng Bóp Càng To, Chùm Câu Đố Ngược Đời: Càng


Bài 2: Một mảnh đất nền hình chữ nhật gồm chiều lâu năm 14 m. Nếu chiều rộng lớn tăng 2 m, chiều dài sút 3m thì mảnh đất nền kia biến đổi hình vuông. Tính chu vi mảnh đất đó.

Bài 3: Một mảnh đất nền hình chữ nhật có chiều lâu năm 12 m, biết rằng 3 lần chiều rộng lớn thì bằng gấp đôi chiều dài. Tính chu vi mảnh đất đó.

Bài 4: Nếu giảm một cạnh hình vuông đi 4 cm thì được hình chữ nhật tất cả diện tích kém nhẹm diện tích S hình vuông 60 cm2. Tính chu vi hình vuông kia.

Bài 5: Một hình vuông vắn bao gồm chu vi là 24 cm. Một hình chữ nhật gồm chiều rộng bởi cạnh của hình vuông với biết 3 lần cạnh hình vuông vắn thì bởi gấp đôi chiều lâu năm hình chữ nhật. Tính diện tích S mỗi hình kia.

Bài 6: Biết chu vi một hình chữ nhật vội vàng 6 lần chiều rộng. Hỏi chiều nhiều năm hình chữ nhật kia cấp mấy lần chiều rộng?

Bài 7: Một hình chữ nhật bao gồm chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính chu vi hình chữ nhật kia, biết diện tích S của chính nó là 32 cmét vuông.

Bài 8: Một hình chữ nhật gồm chu vi là 64 m, chiều rộng lớn bởi 1/3 chiều dài. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Bài 9: Một hình chữ nhật với một hình vuông có chu vi bằng nhau và bằng 36centimet. Chiều rộng hình chữ nhật bằng một nửa chiều dài. Hỏi diện tích S hình vuông hơn diện tích S hình chữ nhật bao nhiên xăng-ti-mét vuông?

Bài 10: Một hình vuông được phân thành 2 hình chữ nhật. Tính chu vi hình vuông, biết rằng tổng chu vi 2 hình chữ nhật là 64đôi mươi centimet.

Bài 11: Một hình chữ nhật gồm chu vi gấp rất nhiều lần chu vi hình vuông vắn cạnh 415m. Tính chiều lâu năm cùng chiều rộng hình chữ nhật kia. Biết chiều nhiều năm vội vàng 4 lần chiều rộng lớn.

Bài 12: Một hình chữ nhật có chu vi bằng 5 lần chiều rộng lớn. Biết chiều lâu năm bằng 60 centimet. Tính chu vi hình chữ nhật.

Bài 13: Một tấm bìa hình chữ nhật có nhì lần chiều rộng kém chiều lâu năm 6centimet, tuy vậy chiều nhiều năm lại kém năm lần chiều rộng lớn là 3cm. Tính diện tích tnóng bìa hình chữ nhật đó.

Bài 14: Một hình chữ nhật gồm chiều rộng 4cm, chiều rộng kỉm chiều dài 8 m.

a. Tính diện tích hình chữ nhật.

b. Hãy phân chia hình chữ nhật bên trên thành 2 hình: một hình vuông vắn có cạnh bằng chiều rộng hình chữ nhật ban đầu với một hình chữ nhật. Tính tổng chu vi của hình vuông cùng hình chữ nhật mới kia.

Bài 15: Một hình chữ nhật bao gồm chu vi 70 cm, được tạo thành nhì phần vày một quãng trực tiếp song tuy nhiên với chiều rộng lớn sao để cho phần đầu tiên là một hình vuông vắn, phần máy nhì là hình chữ nhật tất cả chiều dài vội 3 lần chiều rộng lớn. Tìm diện tích S hình chữ nhật ban đầu?

-----------------------

Bởi vậy là nayaritas.net sẽ thuộc các bạn tìm hiểu khái niệm hình chữ nhật là gì, cách tính diện tích hình chữ nhật cùng chu vi hình chữ nhật. Hy vọng rằng các tài liệu này để giúp đỡ cho chính mình học tập xuất sắc rộng. Tmê man khảo các dạng Tân oán về hình chữ nhật:


Các phương pháp tổng phù hợp khôn xiết quan trọng trong số kì thi, những em học sinh hoàn toàn có thể tham khảo chi tiết các phương pháp sau đây: