Convert nghĩa là gì

quy·gửi đổi·cảm hóa·làm nghịch đảo·có tác dụng đổi tôn giáo·có tác dụng đổi đảng phái·người cải đạo·fan theo đạo·tsay đắm ô
Pyruvate can be converted inkhổng lồ carbohydrates nayaritas.neta gluconeogenesis, lớn fatty acids or energy through acetyl-CoA, khổng lồ the amino acid alanine, and to lớn ethanol.

Bạn đang xem: Convert nghĩa là gì


Pyruvate hoàn toàn có thể được chuyển đổi thành carbohydrate trải qua gluconeogenesis, thành axit Khủng hoặc năng lượng thông qua acetyl-CoA, với alanine axit amin cùng ethanol.
Although many failings were remedied with the introduction of the P-38J, by September 1944, all but one of the Lightning groups in the Eighth Air Force had converted lớn the P-51 Mustang.
phần lớn vấn đề của máy bay được hạn chế và khắc phục nghỉ ngơi phiên phiên bản P-38J, cơ mà trong thời điểm tháng 9 năm 1944, toàn bộ ngoại trừ một đội nhóm Lightning của Không lực 8 chuyển qua áp dụng P-51.
QRF-4C, QF-4B, E, G, N and S Retired aircraft converted into lớn remote-controlled target drones used for weapons & defensive systems research by USAF and USN / USMC.
QF-4B, E, G cùng N Máy cất cánh nghỉ hưu được cải biến thành kim chỉ nam đưa lập tinh chỉnh và điều khiển từ bỏ xa nhằm nghiên cứu tranh bị cùng hệ thống phòng thủ.
"Printerfriendly mode " If this checkbox is enabled, the printout of the HTML document will be blaông xã and trắng only, và all colored background will be converted into trắng. Printout will be faster và use less ink or toner. If this checkbox is disabled, the printout of the HTML document will happen in the original color settings as you see in your application. This may result in areas of full-page color (or grayscale, if you use a black+trắng printer). Printout will possibly happen slower và will certainly use much more toner or ink
« Chế độ in dễ » Nếu chọn, phiên bản in của tư liệu HTML sẽ sở hữu được chỉ màu Đen Trắng, cùng cục bộ nền tất cả Màu sắc sẽ tiến hành thay đổi sang màu trắng. nayaritas.netệc in vẫn chạy nhanh hao hơn, cùng ăn mực tuyệt mực sắc điệu thấp hơn. Con còn nếu như không lựa chọn, bản in của tư liệu HTML sẽ hiển thị tùy chỉnh cấu hình Màu sắc của áp dụng này. Thiết lập rất có thể xuất vùng Màu sắc toàn trang (hoặc là mức xám, nếu bạn áp dụng thứ in black trắng). nayaritas.netệc in có thể chạy chậm trễ rộng, cùng chắc chắn sẽ ăn mực tốt mực dung nhan điệu những hơn
Toyota built 35 of these converted RAV4s (Phase Zero vehicles) for a demonstration and evaluation program that ran through 2011.
Toyota đang tạo 35 biến thể của RAV4s (Phase Zero vehicles) cho công tác miêu tả và nhận xét trong thời gian 2011.
Trong các quốc gia, Giáo Hội gồm những lãnh thổ lâu đời, cùng với những tín hữu gồm các ông bà thay của bản thân mình là tín đồ cải đạo.
The Duchess of Kent gained attention for her conversion khổng lồ Catholicism in 1994, the first thành nayaritas.netên of the Royal Family lớn convert publicly since the passing of the Act of Settlement 1701.
Nữ Công tước đoạt xứ đọng Kent hấp dẫn được sự chú ý mang lại nayaritas.netệc biến hóa thanh lịch Công giáo trong năm 1994, tôn giáo thời thượng đầu tiên của Hoàng gia để gửi đổi công khai minh bạch kể từ khi trải qua Đạo nguyên tắc Giải quyết 1701.
On 15 May 1950, Quickmatch paid off for a major refit in which she was converted to an anti-submarine frigate at Williamstown Naval Dockyard in nayaritas.netctoria.
Vào ngày 15 tháng 5 năm 1950, nó trải qua một lần tái máy mập, được cải biến hóa thành một tàu frigate nkhô giòn phòng tàu ngầm tại Xưởng hải quân Williamstown sống Williamstown, nayaritas.netctoria.
For example, in other Analytics reports, if a user enters your site nayaritas.neta a referral, then returns "direct" lớn convert, the "direct" source is ignored.
Ví dụ: trong số report Analytics khác, trường hợp người tiêu dùng truy vấn vào website của bạn qua ra mắt, tiếp nối quay trở về "trực tiếp" để gửi đổi, thì nguồn "trực tiếp" bị làm lơ.
16 And now it came khổng lồ pass that the judges did expound the matter unlớn the people, and did cry out against Nephi, saying: Behold, we know that this Nephi must have sầu agreed with some one to slay the judge, & then he might declare it unkhổng lồ us, that he might convert us unto his faith, that he might raise himself khổng lồ be a great man, chosen of God, & a prophet.
16 Và lúc này cthị trấn rằng, những phán quan liêu bèn giải nghĩa vụ nayaritas.netệc này cho dân chúng rõ, rồi mập giờ kết tội Nê Phi mà rằng: Này, Shop chúng tôi biết Nê Phi đang thông lưng với một kẻ làm sao đó nhằm giết thịt vị phán quan, nhằm hắn hoàn toàn có thể tulặng cha điều ấy cùng với họ, ngõ hầu hắn hoàn toàn có thể cải đạo bọn họ theo đức tin của hắn, nhằm hắn hoàn toàn có thể tự tôn mình lên có tác dụng một vĩ nhân, một tín đồ được Thượng Đế lựa chọn, và là một trong những tiên tri.

Xem thêm: Tackling Tricky Prepositions: "At" Or "In" University? Or At A University?


Reclassified AVP-17, 15 November 1939, và converted into a small aircraft tender, Clemson was recommissioned 12 July 1940.
Được xếp lại lớp cùng với cam kết hiệu lườn AVP-17 vào ngày 15 tháng 11 năm 1939 và được cải biến thành một tàu tiếp liệu tdiệt phi cơ nhỏ dại, Clemson được đến nhập biên chế trở lại vào ngày 12 mon 7 năm 1940.
Augustus considered Archelaus as a loyal ruler, making no commitment khổng lồ convert Cappadocia into a direct pronayaritas.netnce.
Augustus coi Archelaus nhỏng một công ty giai cấp trung thành, cùng khẳng định sẽ không đưa đổi Cappadocia phát triển thành một tỉnh thẳng.
To take an example calculation, the local price of a Big Mac in Hong Kong when converted lớn U.S. dollars at the market exchange rate was $2.19, or 50% of the local price for a Big Mac in the U.S. of $4.37.
Ví dụ, giá địa pmùi hương của một loại Big Mac tại Hồng Kông lúc chuyển đảo sang đồng dola trên tỷ giá bán hối đoái là 2,19 đô là Mỹ, giỏi 1/2 của giá chỉ địa phương của một cái Big Mac tại Mỹ là 4,37 đồng $ mỹ.
21 And it came to pass that the thirty và first year did pass away, and there were but few who were converted unlớn the Lord; but as many as were converted did truly signify unto the people that they had been anayaritas.netsited by the power and bSpirit of God, which was in Jesus Christ, in whom they believed.
21 Và chuyện rằng, năm sản phẩm bố mươi kiểu mốt đang trôi qua, còn chỉ có một số trong những ít fan được cải đạo theo Chúa; cơ mà tất cả các ai đó đã được cải đạo phần đa bộc lộ một phương pháp thực sự mang đến dân bọn chúng hiểu được bọn họ được thế lực và Thánh Linh của Thượng Đế nayaritas.netếng thăm, đó là gia thế hằng gồm vào Chúa Giê Su Ky Tô, là Đấng mà họ tin.
On August 2, 1600, after refusing to lớn convert lớn Catholicism, Kepler & his family were banished from Graz.
When the Mamluks of Egypt managed lớn inflict one of history"s more significant defeats on the Mongols at the Battle of Ain Jalut in 1260, Hulagu Khan, one of Genghis Khan"s grandsons by his son Tolui, who had sacked Baghdad in 1258, was unable khổng lồ avenge that defeat when Berke Khan, his cousin, (who had converted to lớn Islam) attacked hlặng in the Transcaucasus to lớn aid the cause of Islam, and Mongol battled Mongol for the first time.
khi những người dân Mamluk Ai Cập giáng cho người Mông Cổ một Một trong những thất bại đáng chú ý duy nhất ngơi nghỉ trận Ain Jalut năm 1260, hãn Húc Liệt Ngột (Hulegu Khan), một trong những con cháu trai của Thành Cát Tư Hãn, đàn ông của Đà Lôi, tín đồ vẫn cướp phá Baghdad năm 1258, dường như không thể trả thù thua cuộc đó vị tín đồ đồng đội họ của ông là Biệt Nhi Ca Hãn (vẫn cải sang Hồi giáo), vẫn tấn công ông sống Ngoại Kavkaz để hỗ trợ Hồi giáo, với đó là lần trước tiên người Mông Cổ tấn công tín đồ Mông Cổ.
After World War II the airstrip was repaired, and eventually converted khổng lồ joint cinayaritas.netlian/military use in 1956, & commercial flights to lớn Ishigaki began on June 16 of that year.
Sau Thế chiến II, phi đạo đã làm được thay thế sửa chữa, với cuối cùng được biến hóa sang sử dụng chung cho dân sự / quân sự chiến lược vào năm 1956, cùng các chuyến cất cánh tmùi hương mại mang lại Ishigaki bắt đầu vào trong ngày 16 mon 6 năm kia.
Two major elements are described in these verses: (1) the knowledge of the truth, which may be interpreted as a testimony, & (2) converted unto lớn the Lord, which I understvà to lớn be conversion to the Sanayaritas.netor and His gospel.
Hai yếu tố đặc biệt được miêu tả trong số những câu này: (1) sự đọc biết lẽ thật, nhưng mà có thể được hiểu nhỏng là 1 chứng ngôn, cùng (2) được cải đạo theo Chúa, cơ mà tôi hiểu là sự cải đạo theo Đấng Cứu Rỗi với phúc âm của Ngài.
During August & September, she was converted, at Norfolk Navy Yard, khổng lồ a high speed transport và was reclassified APD-24 on 10 August 1943.
Trong mon 8 với mon 9, nó được cải biến trên Xưởng hải quân Norfolk thành một tàu đi lại cao tốc với được xếp lại lớp với ký hiệu lườn APD-24 vào trong ngày 10 mon 8.