Cos là viết tắt của từ gì trong tiếng anh

Ví dụ nhỏng sin, cos với tang của những góc là bội của π/60 radian (3 độ) hoàn toàn có thể tính được đúng mực bởi giấy cây bút.

Bạn đang xem: Cos là viết tắt của từ gì trong tiếng anh


For example, the sine, cosine & tangent of any integer multiple of π/60 radians (3°) can be found exactly by hand.
Giống nhỏng các điểm (cos t, sin t) nằm trên đường tròn bán kính đơn vị, những điểm (cosh t, sinch t) nằm trên phần bên đề nghị của hyperbol số đông.
Just as the points (cos t, sin t) khung a circle with a unit radius, the points (cosh t, sinc t) size the right half of the equilateral hyperbola.
Quyển Introductio in analysin infinitorum (1748) của Euler triệu tập mô tả bí quyết tiếp cận giải tích mang đến những hàm vị giác, quan niệm bọn chúng theo các chuỗi vô tận với giới thiệu "Công thức Euler" eix = cos(x) + i sin(x).
In the 18th century, Leonhard Euler"s Introductio in analysin infinitorum (1748) was mostly responsible for establishing the analytic treatment of trigonometric functions in Europe, derinayaritas.netng their infinite series & presenting "Euler"s formula" eix = cos x + i sin x.
Sau khi trình diễn hoàn chỉnh phần bridge sở hữu âm hưởng từ chiếc nhạc techno bao gồm những câu nlỗi "I"m gonna drink my tears and cry / "cos I know you love me baby" và phần điệp khúc, Gaga nói xa xôi mang đến tình ái biết tới giữa Marilyn Monroe cùng John F. Kennedy qua những câu: "Put your hands on me / John F. Kennedy / I"ll make you squeal baby" với cùng 1 chất giọng túc tắc nhưng lại siêu gợi tình.

Xem thêm: Lý Thuyết Dãy Hoạt Dộng Hóa Học Của Phi Kim (Có Bài Tập Áp Dụng)


After Gaga sings "I"m gonna drink my tears & cry / "cos I know you love sầu me baby" during the techno-inspired bridge, she alludes to the alleged affair between Marilyn Monroe & John F. Kennedy with the lyrics "Put your hands on me / John F. Kennedy / I"ll make you squeal baby", singing in a monotonous, yet seductive sầu tone.
Hippocrates, "Cha đẻ của Y học tập Hiện đại", đã thành lập và hoạt động một trường học tập y học trên Cos với là nhân thứ đặc biệt tuyệt nhất vào nền y học Hy Lạp cổ kính.
Hippocrates, known as the "Father of Modern Medicine", established a medical school at Cos and is the most important figure in ancient Greek medicine.
Bằng biện pháp nayaritas.netết C cố kỉnh vì một số rõ ràng, ta thể hiện ngắn gọn toàn bộ các nguyên hàm rất có thể có của cos(x).
By writing C instead of a number, however, a compact mô tả tìm kiếm of all the possible antiderivatives of cos(x) is obtained.
Cô đang tốt hơn đến bao phủ mau chóng cos tôi buộc phải toàn bộ các bạn để có được chyên ăn uống giết mổ quay trở về còn sinh sống.