CRACK OFFICE 2016 CÓ HIỆU ỨNG MORPH

Hướng dẫn Carck office 365 năm nhâm thìn phiên phiên bản tiên tiến nhất 2018 hiệu ứng Morph. How to crachồng office 365 new 2018 1. Chuẩn bị sở hữu phần miềm t...


Bạn đang xem: Crack office 2016 có hiệu ứng morph

*

Hướng dẫn Carchồng office 365 năm nhâm thìn phiên bản tiên tiến nhất 2018 cảm giác Morph. How khổng lồ crachồng office 365 new 2018

1. Chuẩn bị tải phần miềm trên :


*

- thiết đặt nlỗi file thông thường, Kiểm tra thiết bị là 32bit xuất xắc 64bit nhưng mà sở hữu mang đến tương xứng, Kiểm tra phiên phiên bản laptop trên đây

Xem thêm: Hướng Dẫn Crack Ccleaner - 【Download】Phần Mềm Ccleaner Full Crack 2020

Coppy code bên dưới cho vô file text.txt, đưa tệp tin đuôi tệp tin .txt thành tệp tin .bat. (hướng dẫn bật phần mở rộng nhằm đổi đuôi file) --> chạy với quyền Admin là ngừng, ghi nhớ tắt trọn vẹn office rồi mở lại
*

eđến offtitle Activate Microsoft Office 2019 ALL versions for FREE!&cls&echo ============================================================================&emang lại #Project: Activating Microsoft software products for FREE without software&emang đến ============================================================================&echo.&emang đến #Supported products:&echo - Microsoft Office Standard 2019&echo - Microsoft Office Professional Plus 2019&emang lại.&echo.&(if exist "%ProgramFiles%Microsoft OfficeOffice16ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%Microsoft OfficeOffice16")&(if exist "%ProgramFiles(x86)%Microsoft OfficeOffice16ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%Microsoft OfficeOffice16")&(for /f %%x in ("dir /b .. ootLicenses16ProPlus2019VL*.xrm-ms") do cscript ospp.vbs /inslic:".. ootLicenses16\%%x" >nul)&(for /f %%x in ("dir /b .. ootLicenses16ProPlus2019VL*.xrm-ms") bởi vì cscript ospp.vbs /inslic:".. ootLicenses16\%%x" >nul)&echo.&eđến ============================================================================&emang đến Activating your Office...&cscript //nohình ảnh slmgr.vbs /ckms >nul&cscript //nologo sản phẩm ospp.vbs /setprt:1688 >nul&cscript //nohình ảnh sản phẩm ospp.vbs /unpkey:6MWKPhường >nul&cscript //nohình ảnh sản phẩm ospp.vbs /inpkey:NMMKJ-6RK4F-KMJVX-8D9MJ-6MWKP. >nul&mix i=1:serverif %i%==1 phối KMS=kms7.MSGuides.comif %i%==2 set KMS=kms8.MSGuides.comif %i%==3 mix KMS=kms9.MSGuides.comif %i%==4 goto lớn notsupportedcscript //nobiểu tượng logo ospp.vbs /sethst:%KMS% >nul&eđến ============================================================================&eđến.&echo.cscript //nobiểu tượng logo ospp.vbs /act | find /i "successful" &và (emang lại.&eđến ============================================================================&emang lại.&echo #My official blog: MSGuides.com&emang lại.&emang đến #How it works: bit.ly/kms-server&emang đến.&emang đến #Please feel không lấy phí to tương tác me at msguides.com
gmail.com if you have sầu any questions or concerns.&emang lại.&echo #Please consider supporting this project: donate.msguides.com&emang lại #Your tư vấn is helping me keep my servers running everyday!&echo.&emang lại ============================================================================&choice /n /c YN /m "Would you lượt thích khổng lồ visit my blog ?" & if errorcấp độ 2 exit) || (echo The connection khổng lồ my KMS server failed! Trying to lớn connect to lớn another one... & emang lại Please wait... và emang lại. và emang đến. & mix /a i+=1 và golớn server)explorer "http://MSGuides.com"&goto lớn halt:notsupportedeđến.&eđến ============================================================================&eđến Sorry! Your version is not supported.&eđến Please try installing the lachạy thử version here: bit.ly/aiomsp:haltpause >nul
>