Cù loi là gì

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1 Bạn đang xem: Cù loi là gì

Bạn đang xem: Cù loi là gì

*

Xem thêm: " Cos Là Viết Tắt Của Từ Gì Trong Tiếng Anh, Thuật Ngữ Toán Học (P3)

*

*

Nhân dịp tết trung thu , mỗi bạn Hùng và Lan đều được tặng một chiếc bánh như nhau. Hùng đã ăn hết 3/5 cái bánh còn Lan thì ăn hết 2/3 cái bánh đó. Hỏi bạn nào còn lại bánh nhiều hơn ?

bạn nào làm nhanh nhất mk sẽ tích cho

hùng còn nhiều hơn vì lan ăn2/3 nghĩa là cái bánh có 3 phần thì chỉ còn lại 1 phần

còn hùng thì ăn 3/5 thì cái bánh có 5 phần chỉ còn 2 phần mà 2>1 nên

hùng nhiều hơn

k đúng cho mình nha

hai bạn A và B được mẹ cho sốkẹo bằng nhau . Nếu bạn A ăn 20 cái kẹo mỗi tuầnthì sẽ ăn xong số kẹo trong 3 tuần . Nếu bạn B ăn 16 cái kẹo thì phải 5 tuần mới hết . Hỏi ban đầu mỗi bạn được bao nhiêu cái kẹo và mỗi tuần hai bạn có thêm bao nhiêu cái kẹo ?

Bạn hãy tưởng tượng bạnđangđi trên 1 con thuyền 1 dòng sông có rất nhiều cáăn thịtđến giữa dòng bỗng thuyền của bạn bị thủng 1 lỗ rất to, sau vài phút nữa thuyến của bạn sẽ chìm xuống và chắc chắn bạn sẽ là 1 bữaăn ngon cho những con cáăn thịt này. Bạn sẽ làm cách nàođể thoátđược ra cái hoàn cảnh chết tiệt nay?

BẠN HÃY TƯỞNG TƯỢNG BẠN ĐANG ĐI TRÊN 1 CON THUYỀN TRÊN MỘT DÒNG SÔNG VÀ Ở ĐÓ CÓ RẤT NHIỀU CÁ ĂN THỊT VÀ THUYỀN CỦA BẠN BỊ THỦNG MỘT CÁI LỖ RẤT TO,TRONG VÀI PHÚT NỮA THUYỀN SẼ BỊ CHÌM VÀ CHẮC CHẮN BẠN SẼ TRỞ THÀNH BỮA ĂN CỦA BẦY CÁ.LÀM CÁCH NÀO ĐỂ CÓ THỂ THOÁT CHẾT MỘT CÁCH NHANH NHẤT?

bạn hãy tưởng tượng đang đi trên 1 con thuyền và 1dòn sông có rất nhiều cá ăn thịt đến giữa dòng sông con thuyền của bạn bị thủng 1 lỗ rất to, sau vài phút nữa thuyền sẽ chìm và chắc chắn bạn sẽ làm thức ăn cho mấy con cá này bạn làm thế nào đơn giản nhất để thoát khỏi cái cảnh chết tiệt này ?

Bạn hãy tưởng tượng đang đi trên 1 con thuyền ở một dòng sông đầy cá ăn thịt . Đang đi thì bỗng dưng thuyền của bạn bị thủng một lỗ rất to. Sau vài phút nữa, thuyền của bạn chắc chắn sẽ bị chìm và bạn sẽ là bữa ăn của những con cá ăn thịt này. Bạn làm cách nào đơn giản nhất để thoát khỏi cái hoàn cảnh chết tiệt này??????????????????

Cực kỳ dễ nha ( Bạn hãy tưởng tượng bạn đang đi trên 1 con thuyền trên 1 dòng sôngcó rất nhiều cá ăn thịt đến giữa dòng bỗng thuyền của bạn bị thủng 1 lỗ rất to, sau vài phút nữa thuyền sẽ chìm và chắc chắn bạn sẽ là bữa ăn những con cá này. Bạn làm cách nào đơn giản nhất để thoát ra khỏi cái hoàn cảnh chết tiệt này?

Bạn hãy tưởng tượng bạn đang đi trên 1 con thuyền trên 1 dòng sông có rất nhiều cá ăn thịt đến giữa dòng bỗng thuyền của bạn bị thủng 1 lỗ rất to, sau vài phút nữa thuyền sẽ chìm và chắc chắn bạn sẽ là bữa ăn những concá này. Bạn làm cách nào đơn giản nhất để thoát ra khỏi cái hoàn cảnh chết tiệt này ?

Bạn hãy tưởng tượng bạn đang đi trên 1 con thuyền trên 1 dòng sôngcó rất nhiều cá ăn thịt đến giữa dòng bỗng thuyền của bạn bị thủng 1 lỗ rất to, sau vài phút nữa thuyền sẽ chìm và chắc chắn bạn sẽ là bữa ăn những con cá này. Bạn làm cách nào đơn giản nhất để thoát ra khỏi cái hoàn cảnh chết tiệt này?