Tìm hiểu công suất chịu tải của dây điện cadivi 2

Mỗi cỡ dây/ cáp (máu diện ruột dẫn) và mỗi loại dây/cáp bao gồm nút Chịu đựng thiết lập khác biệt. Đối cùng với mục đích nhà tại, giải đáp này giới thiệu các bảng diễn đạt năng suất chịu mua của những loại dây/cáp nhỏng sau đây. Công suất Chịu đựng tải nêu trong số bảng này là cân xứng cùng với nhiệt độ môi trường mang đến 40 độ C cùng cũng đã chú ý mang lại vụ việc sụt áp nhằm mục tiêu bảo đảm an toàn chất lượng năng lượng điện sinc hoạt mang đến nhà tại.

Bảng 1: Công suất Chịu thiết lập của cáp Duplex Du-CV, Duplex Du-CX

Đối cùng với mối cung cấp 1 trộn 2 dây, 220V, sau thời điểm chọn lựa được tiết diện ruột dẫn tương xứng với công suất tuy nhiên chưa phù hợp cùng với chiều nhiều năm con đường dây ước muốn thì chỉ câu hỏi tăng máu diện lên một cấp cho (ví dụ tăng từ 3mm2 lên 4mm2) cùng khám nghiệm lại theo phương pháp sau đây (0,187 x P x L / S

Công thức tính để sở hữ dây dẫn diện

*

Trong đó Phường = Công suất tính tóan nhằm chọn dây, kW

L = Chiều nhiều năm con đường dây mong ước, m

S = Tiết diện ruột dẫn của dây, mm2

» Công suất sản phẩm năng lượng điện vào nhà

Bảng 2: Công suất Chịu cài đặt của cáp Điện kế ĐK-CVV, ĐK-CXV

Bảng 3: Công suất chịu mua của dây VC, CV, CVV

Tiết diện ruột dẫn Công suất Chịu đựng tải Tiết diện ruột dẫn Công suất chịu đựng tải

0,5 mm2 ≤ 0,8 kW 3 mm2 ≤ 5,6 kW

0,75 mmét vuông ≤ 1,3 kW 4 mmét vuông ≤ 7,3 kW

1,0 mmét vuông ≤ 1,8 kW 5 mm2 ≤ 8,7 kW

1,25 mmét vuông ≤ 2,1 kW 6 mmét vuông ≤ 10,3 kW

1,5 mm2 ≤ 2,6 kW 7 mmét vuông ≤ 11,4 kW

2,0 mm2 ≤ 3,6 kW 8 mmét vuông ≤ 12,5 kW

2,5 mm2 ≤ 4,4 kW 10 mmét vuông ≤ 14,3 kW

Công suất nêu vào bảng trên phù hợp mang đến chiều lâu năm dây đến 30m, với độ sụt áp không quá 5% sống điều kiện đầy tải

Bảng 4: Công suất Chịu đựng thiết lập của dây đôi mềm VCm, VCmd, VCmx, VCmt, VCmo

Tiết diện ruột dẫn Công suất chịu cài Tiết diện ruột dẫn Công suất chịu tải

0,5 mm2 ≤ 0,8 kW 2,5 mmét vuông ≤ 4,0 kW

0,75 mmét vuông ≤ 1,2 kW 3,5 mm2 ≤ 5,7 kW

1,0 mmét vuông ≤ 1,7 kW 4 mmét vuông ≤ 6,2 kW

1,25 mmét vuông ≤ 2,1 kW 5,5 mmét vuông ≤ 8,8 kW

1,5 mm2 ≤ 2,4 kW 6 mm2 ≤ 9,6 kW

2,0 mmét vuông ≤ 3,3 kW – –

Công suất nêu vào bảng trên phù hợp đến chiều dài dây mang đến 30m, cùng với độ sụt áp không thực sự 5% sống ĐK đầy cài

Bảng 5: Công suất chịu download của dây VA

Tiết diện ruột dẫn Công suất chịu đựng tải Tiết diện ruột dẫn Công suất chịu tải

1,0 mm2 ≤ 1,0 kW 5 mm2 ≤ 5,5 kW

1,5 mmét vuông ≤ 1,5 kW 6 mm2 ≤ 6,2 kW

2,0 mm2 ≤ 2,1 kW 7 mm2 ≤ 7,3 kW

2,5 mm2 ≤ 2,6 kW 8 mm2 ≤ 8,5 kW

3 mmét vuông ≤ 3,4 kW 10 mmét vuông ≤ 11,4 kW

4 mm2 ≤ 4,2 kW 12 mmét vuông ≤ 13,2 kW