DOWNLOAD KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN

Đây là bản Kinc Địa Tạng được dịch vì một bậc Chân tu, giới hạnh cực tinc nghiêm: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh. cũng có thể khẳng định rằng đấy là bản chuẩn chỉnh tuyệt nhất trên đất nước hình chữ S. Phật tử nội địa trường đoản cú trước tới lúc này tụng bản tởm này được chạm màn hình không ít, xin được trình làng cùng bạn đọc. Có chút công đức nào, xin nguyện hồi phía cho Pháp giới chúng sinh cùng vãng sinc Tây Phương Tịnh Độ!

Bộ Kinc Địa Tạng này trọn cỗ 3 cuốn, Tuệ Tâm chia thành 10 trang nhằm thuận lợi cho tất cả những người tụng hiểu. Trước Khi tụng đọc, bạn nhất mực buộc phải đọc qua bài bác này một lượt rồi hẵng tụng: Cách Tụng Kinch Tại Nhà. Người tụng cố kỉnh sắp xếp thời hạn nhằm tụng trọn bộ là tốt nhất có thể. Nếu tụng nửa chừng mà bao gồm câu hỏi bận thì vậy tụng hết trang. Lúc làm sao tất cả thời gian lại tụng tiếp.

Bạn đang xem: Download kinh địa tạng bồ tát bổn nguyện

Chỉ nên trước lúc tụng tiếp ghi nhớ hiểu bài xích kệ Khai Kinh là được. Khi các bạn tụng đủ 10 trang là hết một Sở, cũng gọi là tụng một biến đổi kinh Địa Tạng.

Kinc Địa Tạng Bổn Nguyện

Kinc Địa Tạng Bổn Nguyện

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Pháp Đăng

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

Bài tựa Địa Tạng Bồ Tát

Chí Tâm Quy Mạng Lễ:

U Minch Giáo Chủ Bổn định Tôn Ðịa Tạng Bồ tát Ma ha tát.

Lạy đức từ bỏ bi đại Giáo chủ!

“Ðịa” là dày có thể, “Tạng” đựng đầy đủ.

Cõi nước phương Nam nổi mây thơm.

Rưới hương thơm, rưới hoa, hoa vần vũ.

Mây xinc, mưa báu số không lường.

Lành tốt, chỉnh tề chình ảnh khác lại.

Người, ttránh bạch Phật: Nhơn gì thế?

Phật rằng: Ðịa Tạng mang lại Thiên đường!

Clỗi Phật tía đời đồng khen ưa thích.

Mười phương Bồ tát phổ biến tin yêu.

Nay con sẵn có thiện tại nhơn duim.

Ngợi khen Ðịa Tạng đức vô lượng:

Lòng từ bỏ vì chưng đựng hạnh lành.

Trải bao số kiếp độ sanh ngoài nàn.

Trong tay đang sẵn gậy quà.

Dộng tan cửa ngục tù cứu vớt toàn chúng sinh.

Tay núm châu sáng tròn vành.

Hào quang soi mọi bố ndại dột Ðại Thiên.

Diêm Vương trước điện chẳng hiền lành.

Ðài cao nghiệp cảnh soi ngay tắp lự tội căn uống.

Ðịa Tạng Bồ tát thượng nhơn.

Chứng minh công đức của dân Diêm Phù!

Ðại Bi, Ðại Nguyện, Ðại Thánh, Ðại Từ, Bổn định Tôn Ðịa Tạng Bồ tát Ma ha tát. ( 3 lần)

Bài tán nguyện hương

Nguyện mây hương thơm mầu này.

Khắp thuộc mười phương cõi.

Cúng dường toàn bộ Phật.

Tôn pháp, những Bồ tát.

Vô biên chúng Tkhô hanh văn uống.

Và cả thảy Thánh Hiền.

Duim khởi đài sáng sủa chói.

Trùm mang lại vô bờ cõi.

Xông mọi các chúng sinh.

Ðều phân phát Bồ đề chổ chính giữa.

Xa lìa đa số nghiệp vọng.

Trọn đề xuất đạo vô thượng.

Nam mô Hương cúng nhường nhịn Bồ tát Ma ha tát. (3 Lần)

Bài văn uống phát nguyện

Lạy đấng Tam giới Tôn.

Quy mạng mười phương thơm Phật.

Nay con phạt nguyện rộng lớn.

Thọ trì khiếp Ðịa Tạng.

Trên đền rồng tứ ơn nặng trĩu.

Dưới cứu giúp khổ tam vật.

Nếu bao gồm kẻ thấy nghe.

Ðều phát người thương đề trọng tâm.

Hết một báo thân này.

Sanh qua cõi Cực Lạc.

Nam tế bào Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần)

Bài kệ khai kinh

 Pháp kỳ diệu khôn xiết sâu vô lượng.

Trăm ngàn muôn ức kiếp cạnh tranh gặp.

Nay bé thấy nghe được thọ trì.

Nguyện gọi nghĩa chơn thiệt của Phật.

Nam mô U Minc giáo chủ hoằng nguyện độ sanh:

Ðịa lao tù vị không, thệ bất thành Phật.

Xem thêm: Pengertian Causative Verb Là Gì, Causative Verbs

Chúng sinh độ tận, phương bệnh Bồ đề.

Ðại Bi, Ðại Nguyện, Ðại Thánh, Ðại Từ, Bổn Tôn Ðịa Tạng Bồ tát Ma ha tát.(03 lần)

 Kinch Địa Tạng Bồ tát Bổn định Nguyện 

(Quyển Thượng)

Kinch Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện – Thần thông trên cung ttách Đao Lợi – Phđộ ẩm vật dụng nhấtKinc Địa Tạng Bổn Nguyện: 1. Phật Hiện Thần Thông

Ta nghe như thế này: Một thusinh sống nọ, trên cung Ttách Ðao Lợi, Ðức Phật vày Thánh Mẫu cơ mà ttiết pháp:

Lúc kia, bất khả tmáu bất khả ttiết tất cả clỗi Phật cùng đại Bồ tát vào vô lượng quả đât nghỉ ngơi mười pmùi hương hầu hết mang lại hội họp. Rồi đồng khen ngợi rằng:

Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni rất có thể nghỉ ngơi trong đời ác ngũ trược cơ mà hiện tại sức “đại trí huệ thần thông cấp thiết nghĩ bàn”, nhằm điều phục chúng sinch cang cường tạo nên bọn chúng nó rõ “pháp khổ pháp vui”. Khen kết thúc, clỗi Phật gần như không nên thị trả kính thăm đức Thế Tôn.

Bấy giờ, đức Nhỏng Lai mỉm mỉm cười pđợi ra trăm nghìn vừng mây sáng tinh ma mập. Nhỏng là: Vừng mây sáng ranh ma tương đối đầy đủ, vừng mây sáng sủa rỡ đại trường đoản cú bi. Vừng mây sáng sủa rực rỡ đại trí huệ, vừng mây sáng sủa nhãi con đại Bát nhã. Vừng mây sáng sủa rạng rỡ đại tam muội, vừng mây sáng sủa nhãi đại kiết tường. Vừng mây sáng rỡ đại phước đức, vừng mây sáng sủa rực rỡ đại công đức. Vừng mây sáng rực rỡ đại quy y, vừng mây sáng sủa ma lanh đại tán thán… Ðức Phật phóng ra bất khả tngày tiết vừng mây sáng oắt như thế rồi lại phạt ra những trang bị giờ đồng hồ kỳ diệu.

Nlỗi là: Tiếng Bố thí độ, giờ Trì giới độ, tiếng Nhẫn nhục độ, giờ Tinh tấn độ. Tiếng Tnhân hậu định độ, tiếng Bát nhã độ, giờ đồng hồ Từ bi, tiếng Hỷ xả, tiếng Giải bay, giờ Vô lậu. Tiếng Trí huệ, giờ đồng hồ Sư tử hống, tiếng Ðại Sư tử hống, giờ Mây sấm, giờ đồng hồ Mây snóng béo.

Kinc Địa Tạng Bổn định Nguyện: 2. Ttách, Rồng… Hội Họp.

khi đức Phật vạc ra bất khả ttiết bất khả tmáu giờ đồng hồ vi diệu như vậy hoàn thành. Thời có vô lượng ức sản phẩm Trời, Rồng, Quỷ, Thần sống vào cõi Ta bà và cõi nước phương khác cũng đến hội họp khu vực cung Ttách Ðao Lợi.

Nlỗi là: Trời Tứ đọng Thiên Vương, ttránh Ðao Lợi, ttránh Tu diệm Ma, trời Ðâu Suất Ðà. Ttránh Hóa Lạc, ttránh Tha Hóa Tự Tại, ttách Phạm Chúng, trời Phạm Phụ, ttách Ðại Phạm. Trời Thiểu Quang, trời Vô Lượng Quang, ttránh Quang Âm, trời Tgọi Tịnh, ttránh Vô Lượng Tịnh. Ttách Biến Tịnh, ttách Phước Sanh, trời Phước Ái, ttránh Quảng Quả, ttách Nghiêm Sức. Ttách Vô Lượng Nghiêm Sức, ttránh Nghiêm Sức Quả Thiệt, ttách Vô Tưởng, trời Vô Pnhân từ, ttránh Vô Nhiệt. Ttách Thiện tại Kiến, ttách Thiện Hiện, ttách Sắc Cứu Cánh, ttránh Ma Hê Thủ La. Cho đến trời Phi Tưởng, Phi Phi Tưởng Xứ đọng. Tất cả Thiên bọn chúng, Long chúng, cùng những bọn chúng Quỷ, Thần phần nhiều cho hội họp.

*

Lại có những vị Thần làm việc cõi Ta bà thuộc cõi nước phương thơm không giống như: Thần biển cả, Thần sông. Thần rạch, Thần cây, Thần núi, Thần đất, Thần sông chằm, Thần lúa mạ. Thần chủ ngày, Thần nhà đêm, Thần hỏng không, Thần trên trời, Thần nhà siêu thị, Thần cây cỏ… Các vị thần như thế đông đảo đến hội họp.

Lại bao hàm Ðại Quỷ Vương sinh hoạt cõi Ta bà cùng cõi nước pmùi hương không giống, như: Ác Mục Quỷ Vương, Ðạm Huyết Quỷ Vương, Ðạm Tinch Khí Quỷ Vương. Ðạm Tnhị Noãn Quỷ Vương, Hành Bịnh Quỷ Vương, Nhà hiếp Ðộc Quỷ Vương, Từ Tâm Quỷ Vương. Phước Lợi Quỷ Vương, Ðại Ái Kính Quỷ Vương… Các Quỷ Vương như thế đông đảo đến họp hành.

Kinch Địa Tạng Bổn định Nguyện: 3. Ðức Phật Phát Khởi.

Bấy giờ đức Thích Ca Mâu Ni Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương tử đại Bồ tát rằng: “Ông coi coi tất cả chư Phật, Bồ tát với Ttách, Rồng, Quỷ, Thần kia. Tại vào thế giới này cùng thế giới khác, làm việc vào quốc độ này cùng quốc độ không giống. Nay những mang đến hội họp trên cung Ttách Ðao Lợi như thế, ông có biết số bao nhiêu chăng?”.

Ngài Văn uống Thù Sư Lợi bạch Phật rằng: “Bạch đức Thế Tôn! ví như dùng thần lực của nhỏ nhằm tính đếm trong nghìn kiếp cũng đo đắn là số bao nhiêu!”

*

Ðức Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: “Ðến Ta sử dụng Phật nhãn coi hãy còn ko đếm xiết! Số Thánh, phàm này gần như của Ngài Ðịa Tạng Bồ tát từ bỏ thungơi nghỉ kiếp thọ xa tới thời điểm này, hoặc sẽ độ, đương độ, không độ. Hoặc sẽ thành tựu, đương thắng lợi, không thành tựu”.

Ngài Văn Thù Sư Lợi bạch đức Phật rằng: “Từ thulàm việc lâu xa về trước con đang tu cnạp năng lượng lành chứng đặng trí vô không tự tin, nghe lời đức Phật nói kia thời tin thừa nhận ngay lập tức. Còn sản phẩm tè trái Tkhô cứng văn, Ttránh, Rồng tám bộ bọn chúng và phần đông bọn chúng sinh vào đời sau. Dầu nghe lời thành thật của Như Lai, cơ mà chắc là sanh lòng nghi ngại, dầu cho có lạy vâng đi nữa cũng chưa khỏi bệnh bỏ báng. Cúi mong mỏi đức Thế Tôn nói rõ nrộng địa của Ngài Ðịa Tạng Bồ Tát: Ngài tu hạnh gì, lập nguyện gì nhưng mà thành quả được sự chẳng thể nghĩ về bàn như thế?”

*

Ðức Phật bảo Ngài Văn uống Thù Sư Lợi rằng: “Ví nlỗi bao nhiêu cỏ, cây, lùm, rừng, lúa, mtrằn, tre, lau, đá, núi, bụi bờ vào cõi tam thiên đại thiên. Cđọng một thiết bị làm một sông Hằng, rồi cứ đọng số cát trong mỗi sông Hằng, một hột cát làm cho một cõi nước, rồi vào một cõi nước cứ đọng một hột vết mờ do bụi bé dại làm cho một kiếp, rồi bao nhiêu số những vết bụi nhỏ dại đựng vào một kiếp các đem có tác dụng kiếp cả. Từ thời gian Ngài Ðịa Tạng Bồ tát triệu chứng trái vị thập địa Bồ tát tới lúc này ngàn lần lâu dài hơn số kiếp thí dụ làm việc trên. Huống là rất nhiều thungơi nghỉ Ngài Ðịa Tạng Bồ tát còn sinh sống bực Thanh hao vnạp năng lượng với Bích Chi Phật!

Này Văn Thù Sư Lợi! Oai thần thệ nguyện của Bồ tát đó chẳng thể nghĩ bàn cho được. Về đời sau, nếu tất cả trang thiện nay phái nam, bạn thiện con gái nào nghe danh từ bỏ của Ðịa Tạng Bồ tát. Hoặc khen ngợi, hoặc chiêm ngưỡng và ngắm nhìn vái lạy, hoặc xưng thương hiệu, hoặc cúng dường. Nhẫn cho vẽ, tự khắc, đắp, đánh biểu tượng của Ðịa Tạng Bồ tát. Thời tín đồ đó sẽ được một trăm lần sanh lên cõi ttách Ðao Lợi, dài lâu không còn bị sa đọa vào vùng ác đạo.

Kinch Địa Tạng Bổn Nguyện: 4. Trưởng trả Tử Phát Nguyện.

Này Văn uống Thù Sư Lợi! Trải qua bất khả tngày tiết bất khả ttiết kiếp lâu xa về trước, tiền thân của Ngài Ðịa Tạng Bồ tát có tác dụng một vị Trưởng giả tử. Lúc đó, vào đời tất cả đức Phật hiệu là: Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Nhỏng Lai. Trưởng trả tử thấy đức Phật tướng mạo giỏi rất đẹp ngàn phước trang nghiêm, mới bạch hỏi đức Phật tu hạnh nguyện gì nhưng mà đặng xuất sắc đẹp mắt nlỗi thế?

Lúc ấy, đức Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Nlỗi Lai bảo Trưởng đưa tử rằng: “Muốn chứng được thân tướng mạo giỏi đẹp nhất này, rất cần phải trải qua vào một thời hạn lâu xa độ bay tất cả chúng sinch bị khốn khổ”.

Này Vnạp năng lượng Thù Sư Lợi! Trưởng đưa tử nghe kết thúc tức tốc phát nguyện rằng: “Từ ni mang đến tột số bắt buộc nhắc xiết sinh sống đời sau, tôi bởi phần đa chúng sinc tội khổ trong sáu con đường nhưng mà giảng bày các phương tiện đi lại làm cho chúng này được giải bay hết cả, rồi tự thân tôi mới hội chứng thành Phật Ðạo”.

Bởi sinh hoạt trước đức Phật Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Nhỏng Lai, Ngài lập nguyện rộng đó. Nên cho nay đã trải qua trăm ngàn muôn ức vô vàn bất khả thuyết kiếp, mà lại Ngài vẫn còn hỗ trợ vị Bồ tát!

Kinch Địa Tạng Bổn Nguyện: 5. Bà La Môn Nữ Cứu Mẹ.

Lại thusinh sống bất khả tư nghị rất nhiều kiếp về trước, thời điểm kia gồm đức Phật hiệu là: Giác Hoa Ðịnh Tự Tại Vương Như Lai. Ðức Phật ấy tchúng ta mang đến tứ trăm nghìn muôn ức rất nhiều kiếp. Trong thời tượng pháp, gồm một người con gái loại Bà La Môn. Người này nhiều đời chứa phước sâu dày, phần lớn người hầu hết kính nể, lúc đứng ngồi, cơ hội nằm ngồi, chư Thiên thường theo hộ vệ. Bà mẹ của bạn mê tín dị đoan tà đạo, thường khinh Lúc ngôi Tam Bảo.

Thusinh sống ấy, mặc dầu Thánh Nữ rước những lời phương tiện khulặng nhủ bà mẹ bạn, hầu tạo nên người mẹ bạn sanh chánh loài kiến, dẫu vậy nhưng mà bà bầu tín đồ không tin hẳn. Chẳng bao thọ bà ấy chết thần hồn sa đọa vào Vô Gián âm phủ.

Lúc đó, Thánh Nữ biết rằng fan chị em lúc còn sống hoài nghi nrộng trái, liệu chắc chắn nên theo nghiệp quấy nhưng sanh vào mặt đường ác. Thánh Nữ bèn bán nhà, khu đất, tậu nhiều hương hoa cùng hồ hết trang bị lễ cúng, rồi rước cúng nhường nhịn tại những chùa tháp thờ đức Phật Giác Hoa Ðịnh Tự Tại Vương. Trong một ngôi ca dua tê thấy hình tượng của đức Giác Hoa Ðịnh Tự Tại Vương đắp vẽ oai dung đầy đủ phương pháp tôn nghiêm.

*

Thánh Nữ chiêm bái tượng của đức Phật lại càng sinh lòng kính ngưỡng, từ bỏ nghĩ âm thầm rằng: “Ðức Phật là đấng Ðại Giác đầy đủ tất cả trí huệ. Nếu đức Phật còn trụ sinh sống đời, thì lúc bà bầu tôi tắt hơi, tôi cho bạch hỏi Phật, cứng cáp vậy nào cũng rõ mẹ tôi sanh vào vùng nào”.

Nghĩ đến kia, Thánh Nữ bi thiết tủi rơi lệ chuyên nhìn tượng Như Lai nhưng mà lòng bịn rịn mãi. Bỗng nghe trên hư không tồn tại tiếng bảo rằng: “Thánh Nữ đương khóc cơ, thôi đừng có ảm đạm vượt lắm! Nay ta đã bảo mang lại ngươi biết vị trí của mẹ ngươi”.

Thánh Nữ chắp tay hướng lên hư không nhưng vái rằng: “Ðức thần như thế nào này mà giải giảm lòng sầu lo của tớ như thế? Từ lúc người mẹ tôi mất tới lúc này, tôi thương thơm lưu giữ hôm sớm. Không biết đâu để hỏi mang đến rõ bà mẹ tôi thác sinh vào chốn nào?”

Trên hư không lại sở hữu giờ bảo Thánh Nữ rằng: “Ta là đức Phật thừa khứ đọng Giác Hoa Ðịnh Tự Tại Vương Nhỏng Lai nhưng mà ngươi đương chiêm bái đó. Thấy ngươi tmùi hương lưu giữ người mẹ trội rộng thường xuyên tình của bọn chúng sinh, nên ta cho chỉ bảo”.

*

Thánh Nữ nghe nói ngừng tức thì bửa ngất xuống, thủ công bản thân mẩy hầu hết bị tổn thương thơm. Những người đứng bên nóng vội đỡ dậy, một lát sau Thánh Nữ new thức giấc lại rồi bạch thuộc bên trên lỗi ko rằng: “Cúi xin đức Phật xót thương thơm bảo ngay lập tức mang đến rõ địa điểm thác sinh của mẹ con, nay thân trọng điểm của con sắp bị tiêu diệt mất!”.

Ðức Giác Hoa Ðịnh Tự Tại Vương Nlỗi Lai bảo Thánh Nữ rằng: “Cúng nhường nhịn ngừng, ngươi sớm trở về nhà. Rồi ngồi ngay thật nghĩ tưởng danh hiệu của Ta, thời ngươi đang biết vị trí thác sinh của chị em ngươi”.

Lễ Phật xong, Thánh Nữ tức khắc trở về nhà. Vì tmùi hương lưu giữ bà bầu, cần Thánh Nữ ngồi thật thà niệm thương hiệu của Giác Hoa Ðịnh Tự Tại Vương Nhỏng Lai trải suốt một ngày 1 đêm. Bỗng thấy thân mình cho một bờ biển cả tê. Nước trong biển lớn đó sôi sùng sục, có không ít thú dữ thân thể toàn bởi Fe bay khiêu vũ trên mặt biển, chạy rảo vị trí này, xua đuổi bên kia.

Thấy số đông trai cùng gái số không ít tới ngàn muôn thoạt chìm thoạt nổi làm việc vào biển khơi, bị các thú dữ giành nhau ăn giết.

*

Lại thấy quỷ Dạ Xoa hình thù đầy đủ lạ lùng: Hoặc nhiều tay, các đôi mắt, các chân, nhiều đầu…Răng nanh chĩa ra ngoài mồm bén nhọn dường gươm, lùa những người tội gần thú dữ. Rồi qudựa dẫm chụp bắt bạn tội, túm hớt tóc đầu chân người tội lại, bản thiết kế muôn thiết bị chẳng dám chú ý thọ. Lúc ấy, Thánh Nữ dựa vào nương sức niệm Phật đề nghị tự nhiên không kinh sợ.

Có một vị Quỷ Vương thương hiệu là Vô Ðộc, đến cúi đầu nghinh tiếp, hỏi Thánh Nữ rằng: “Hay ráng Bồ tát! Ngài bao gồm dulặng sự gì cho chốn này?”.

Thánh Nữ hỏi Quỷ Vương rằng: “Ðây là vùng nào?”

Quỷ Vương Vô Ðộc đáp rằng: “Ðây là từng đại dương đầu tiên sinh sống phía Tây núi đại Thiết Vi”.

Thánh Nữ hỏi rằng: “Tôi nghe vào núi Thiết Vi có âm ti, vấn đề ấy bao gồm thiệt như thế chăng?”.

Vô Ðộc đáp rằng: “Thiệt gồm địa ngục”.

Thánh Nữ hỏi rằng: “Nay tôi làm thế nào để được mang lại chốn âm phủ đó?”.

Vô Ðộc đáp rằng: “Nếu chưa hẳn mức độ oách thần cần phải bởi nghợp lực. Ngoài nhị điều này ra ắt không lúc nào rất có thể đến kia được”.

Thánh Nữ lại hỏi: “Duim cớ vì chưng sao nhưng nước vào biển lớn này sôi sùng sục như vậy, và tất cả những người tội cùng với các thụ dữ?”.

*

Vô Ðộc đáp rằng: “Những fan tội vào hải dương này là mọi kẻ chế tác ác ở cõi Diêm Phù Ðề bắt đầu bị tiêu diệt, trong vòng bốn mươi chín ngày không bạn kế tự để triển khai công đức hầu cứu vớt khổ nạn mang lại. Lúc sống, kẻ này lại không làm cho được nhơn lành làm sao cả.

Vì vậy nên cđọng theo nghiệp ác của mình làm ra tạo nên nhưng mà cảm đem báo khổ sống địa ngục, thoải mái và tự nhiên chúng ta bắt buộc lội qua biển lớn này.

Cách biển khơi này mười muôn bởi vì tuần về phía Ðông lại có một chiếc biển cả, rất nhiều sự gian nan trong hải dương kia sắp tới bội rộng hải dương này.

Phía Ðông của biển đó lại bao gồm một cái đại dương nữa, sự buồn bã trong đó càng trội rộng.

Ðó hầu hết là vì số đông nghiệp nhơn xấu xa của ba nghiệp mà lại cảm vời ra, đồng Gọi là biển nghiệp, đó là bố dòng biển lớn này vậy”.

Thánh Nữ lại hỏi Quỷ Vương Vô Ðộc rằng: “Ðịa ngục ở đâu?”

Vô Ðộc đáp rằng: “Trong cha mẫu biển cả này đều là âm ti, nhiều tới số trăm nghìn, từng lao tù các khác nhau. Về âm ti béo thời tất cả 18 địa điểm, bực kế đó bao gồm 500 chỗ đầy đủ không lường sự cực khổ, bực kế nữa gồm đến ngàn trăm cũng không lường sự đau khổ.

*

Thánh Nữ lại hỏi đại Quỷ Vương rằng: “Thân chủng loại của mình bắt đầu mệnh chung cách đây không lâu, không rõ thần hồn của fan cần sa vào vùng nào?”

Quỷ Vương hỏi Thánh Nữ rằng: “Thân Mẫu của Bồ tát khi còn sinh sống quen thuộc làm cho số đông nghiệp gì?”

Thánh Nữ đáp rằng: “Thân chủng loại của tớ mê tín tà đạo khinc chê ngôi Tam Bảo, hoặc có những lúc tạm thời tin chánh pháp, kết thúc rồi chẳng kính. Dầu tạ thế không bao thọ, mà chưa rõ đọa lạc vào đâu?”

Vô Ðộc hỏi rằng: “Thân Mẫu của Bồ tát thương hiệu họ là gì?”

Thánh Nữ đáp rằng: “Thân phú và thân mẫu mã của mình đa số mẫu dõi Bà La Môn. Thân phú tôi hiệu là Thi La Thiện tại Kiến. Thân chủng loại tôi hiệu là Duyệt Ðế Lợi”.

Vô Ðộc chắp tay thưa Thánh Nữ rằng: “Xin Thánh Nữ hãy về, chớ mang lòng thương thơm nhớ ai oán rầu vượt lắm nữa. Tội bạn nữ Duyệt Ðế Lợi được sinh lên cõi ttách đến nay đã cha ngày rồi.

Nghe nói nhờ vào con gái của người dân có lòng hiếu thuận, vày bà mẹ nhưng mà tậu sửa lễ vật dụng, tu tạo thành phước lành, cúng dường ca tòng tháp, thờ đức Giác Hoa Ðịnh Tự Tại Vương Nlỗi Lai. Chẳng phải chỉ riêng rẽ thân mẫu của Bồ tát đặng thoát khỏi địa ngục, mà ngày kia, mọi tội nrộng Vô Gián cũng đông đảo được niềm vui, đồng đặng thác sanh cả”.

*

Nói ngừng, Quỷ Vương lẹo tay kính chào Thánh Nữ nhưng cáo từ.

Bấy giờ, Thánh Nữ nhường nằm mộng đột thức tỉnh, rõ biết câu hỏi kia rồi, bèn đối trước tháp tượng của đức Giác Hoa Ðịnh Tự Tại Vương Như Lai mà phát thệ nguyện to lớn rằng:

“Tôi nguyện trường đoản cú nay nhẫn mang đến đời vị lai hồ hết chúng sinc phạm phải tội khổ, thì tôi lập ra nhiều pmùi hương chước tạo nên chúng đó được giải thoát”.

Ðức Phật bảo Ngài Vnạp năng lượng Thù Sư Lợi rằng: “Quỷ Vương Vô Ðộc trước kia ni chủ yếu ông Tài Thủ Bồ tát. Còn Thánh Nữ Bà La Môn kia nay là Ðịa Tạng Bồ tát vậy”.