Go Down With Là Gì

2/ Tìm tìm sự chấp thuận

Ex: Do you think the scheme will GO DOWN WITH the farmers in the area?

Bạn có nghĩ rằng chiến lược này sẽ nhận được sự chấp thuận đồng ý từ bỏ nông dân trong khoanh vùng không?

3/ Bắt đầu mắc dịch truyền nhiễm

Ex: Half of Martha’s class has gone down with flu.

Một nửa lớp của Martha đã biết thành cảm cúm.

Cụm từ bỏ với từ liên quan:

be a martyr to sth idiombe green around the gills idiombe hanging idiombe laid up idiombreakbringbring sb out in sthburned outburnt outcatch your death of cold idiomKOrecurrentrelapseseriousshiversortstrikesuccumbunder the weather idiomunresponsive

Cụm từ không giống đi cùng với GO


Bạn đang xem: Go down with là gì

*

Related Posts


Blog

Go with là gì?


Blog

Go under là gì?


Blog

Go through with là gì?


Blog

Go round là gì?


Blog

Go past là gì?


Blog

Go out with là gì?


Bài tiếp theo

Abide by là gì ?


Trả lời Hủy

E-Mail của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bình luận

Tên

E-Mail

Trang website


POPULAR NEWS


Go down with là gì?


Go in for là gì?


Xem thêm: Bài Văn: Tóm Tắt Bài Chữ Người Tử Tù Lớp 11 Ngắn Gọn Nhất, Bài Văn: Tóm Tắt Tác Phẩm “Chữ Người Tử Tù”

Go into lớn là gì?


*

DỊCH THUẬT CÔNG CHỨNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGHIỆPhường UY TÍN


Go through with là gì?


EDITOR"S PICK


*

Dịch giờ Trung | Dịch công hội chứng tiếng Trung| Dịch thuật Tiếng Trung


*

Dịch thuật hợp đồng kinh tế tài chính giờ đồng hồ Trung chuyên nghiệp


*

Dịch thuật hợp đồng tài chính giờ đồng hồ Hàn chuyên nghiệp


Go round là gì?


CÔNG TY DỊCH THUẬT HANUChuyên ổn mục


Recent PostsNo Result
View All Result
Dịch thuật đa ngôn ngữ