Grip Là Gì

grip tức là gì, tư tưởng, các thực hiện và ví dụ vào Tiếng Anh. Cách phát âm grip giọng phiên bản ngữ. Từ đồng nghĩa tương quan, trái nghĩa của grip.

Bạn đang xem: Grip là gì


Từ điển Anh Việt

grip

/grip/

* danh từ

rãnh nhỏ dại, mương nhỏ

sự nỗ lực chặt, sự rứa chặt, sự ôm chặt, sự kẹp chặt; sự kìm kẹp

to lớn keep a tigh grip on one"s horse: kẹp chặt mang mình ngựa

in the grip of poverty: trong sự o nghiền của chình ảnh nghèo

sự mê say (sự crúc ý)

lớn chiến bại one"s grip on one"s audience: không say đắm được sự chú ý của fan nghe nữa

sự gọi thấu, sự nắm rõ, sự am hiểu

khổng lồ have a good grip of a problem: nắm vững vấn đề

to lớn have sầu a good grip of the situation: am tường tình hình

tay phanh khô (xe cộ), tay hãm (máy móc...)

báng (súng); chuôi, cán (đồ vật dùng)

kìm, kẹp

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (như) gripsack

to lớn be at grips

gần cạnh lá cà; làm việc nỗ lực ghì chặt (quyền Anh)

to lớn come to grips

tiến công gần kề lá cà; ghì chặt (quyền Anh)

* nước ngoài đụng từ

nạm chặt, ôm chặt, kẹp chặt

to lớn grip something in a vice: kẹp chặt đồ gì vào êtô

ham (sự crúc ý)

the speaker grip ed the attention of his audience: Speeker say đắm được sự chú ý của bạn nghe

nắm rõ (kiến thức và kỹ năng...)

* nội cồn từ

kép chặt; ăn (phanh)

the brakes did not grip: phanh khô không ăn


Từ điển Anh Việt - Chuim ngành

grip

* kỹ thuật

báng

cái kẹp

cái kìm

cần gạt

chuôi

đòn

dụng cụ kẹp

giữ

kẹp

lấy

nắm chặt

sự bắt chặt

sự cặp

sự gắp

sự kẹp chặt

sự nắm chặt

tay gạt

tay hãm

tay nắm

giao thông & vận tải:

bám đất (neo)

bám đáy

cơ khí & công trình:

bấu chặt

dụng cụ ôm

xây dựng:

bề dày kẹp

cái gắp

hàm êtô

ô tô:

độ bám đường


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: Học từ bỏ vựng Tiếng Anh
9,0 MB
Học từ mới hàng ngày, luyện nghe, ôn tập với bình chọn.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích phù hợp từ điển Anh Việt, Anh Anh và Việt Anh cùng với tổng số 590.000 trường đoản cú.

Xem thêm: Đáp Án Câu Đố " Núi Nào Bị Chặt Ra Từng Khúc? ? Đáp Án Câu Đố Núi Nào Bị Chặt Ra Từng Khúc


*

Từ liên quan
Hướng dẫn bí quyết tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để lấy con trỏ vào ô tra cứu kiếm và để thoát ra khỏi.Nhập tự đề nghị tìm vào ô tìm tìm cùng xem các tự được lưu ý hiển thị dưới.lúc con trỏ đã nằm trong ô search kiếm,sử dụng phím mũi thương hiệu lên <↑> hoặc mũi tên xuống <↓> để di chuyển giữa các trường đoản cú được nhắc nhở.Sau kia dìm (một lượt nữa) giúp thấy chi tiết trường đoản cú kia.
Sử dụng chuột
Nhấp chuột ô kiếm tìm kiếm hoặc hình tượng kính lúp.Nhập tự buộc phải tìm kiếm vào ô kiếm tìm kiếm với xem các trường đoản cú được gợi nhắc chỉ ra bên dưới.Nhấp con chuột vào từ bỏ hy vọng coi.
Lưu ý
Nếu nhập từ khóa thừa nthêm bạn sẽ không nhận thấy trường đoản cú bạn muốn search vào danh sách gợi nhắc,khi đó các bạn hãy nhập thêm những chữ tiếp sau để chỉ ra trường đoản cú chính xác.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*