Hard work pays off là gì

Sử dụng Thành Ngữ là 1 trong tip khá phổ cập khiến cho bài bác nói của chúng ta thêm Color mà thoải mái và tự nhiên. Tuy nhiên, câu hỏi sử dụng Thành Ngữ không phù hợp lại gây nên hệ quả ngược chở lại – chúng khiến bài xích nói của người tiêu dùng cứng nhắc và thể hiện rằng bạn chẳng gọi gì về thành ngữ ấy cả.

Bạn đang xem: Hard work pays off là gì

Thay vì: chỉ chuyển thành ngữ vào bài

Hãy nói: thêm 1 câu phân tích và lý giải thành ngữ ấy

Example

Is your family very important khổng lồ you?

Blood is thicker than water: Một giọt tiết đào hơn ao nước lã

Ttốt vì:

Of course. When I was small my mother often told me that “Blood is thicker than water”. You know, they will never turn their baông chồng to me when I am in need.

Hãy nói:

Of course. When I was small my mother often told me that “Blood is thicker than water” which means blood relatives are much more important than social networking. You know, they will never turn their bachồng to lớn me when I am in need.

Các thành ngữ khác về Mối tình dục (mái ấm gia đình, các bạn bè)

Mái ấm là khu vực con tim trú ngụ

trang chủ is where the heart is

Bán đồng đội xa, cài bóng giềng gần

Better a neighbor nearby than a brother far off/away

Trong khốn cực nhọc mới biết chúng ta hiền

A friover in need is a frikết thúc indeed

Đàn ông xây nhà ở, bầy bà làm tổ ấm

Men make houses, Women make homes

Cha như thế nào, bé nấy

Like father, like son

Xa khía cạnh phương pháp lòng

Out of sight, out of mind

Ăn trái ghi nhớ kẻ trồng cây

Gratitude is the sign of noble souls

Thuận bà xã thuận ông chồng tát biển cả Đông cũng cạn

Behind every great man, there is a great woman

Các thành ngữ khác về Thành Công

Có công mài Fe, gồm ngày đề xuất kim

Hard work pays off

No pains, no gains

No cross, no crown

Practice makes perfect

Diligence is the mother of good fortune

Có chí thì nên

Where there is will, there is a way

Một cây làm chẳng lên non, tía cây chụm lại lên hòn núi cao

Two heads are better than one

Lửa demo tiến thưởng, gian khổ demo sức

Fire proves gold, adversity proves men

Biến ước msống thành sự thật

Make dream come true

Đi một ngày lối học tập một sàng khôn

Travelling forms a young man

Trăm nghe ko bởi một thấy

A picture is worth a thousand words

Practice

Một số thắc mắc tương quan cho các Mối Quan Hệ nhằm rèn luyện vận dụng những thành ngữ trên.

Do you think family relationship is important?

Do you think neighbors should help each other?

Do you have sầu many cđại bại friends?

How vì chưng you giảm giá khuyến mãi with someone you dislike?

Do you get along with your neighbors?

Một số thắc mắc tương quan đến các Thành Công để luyện tập áp dụng những thành ngữ bên trên.

How can you make your dream come true?

Do you love travelling?

Do you prefer to lớn study alone or in a group?

Do you think dream is important?

Who is more important in your study, teacher or your friends?

Do you often make a plan?

Would you separate dream from reality?

What’s the goal of life for you? Why is it important?

Which is important if you want khổng lồ run your own business?

Sample

Mối Quan Hệ

Yes, of course. The Vietnamese often say that “trang chủ is where the heart is”; or put it another way, home page is the final destination of our journey and people can’t go on without it.

Xem thêm: Người Yêu, Người Tình Và "Bạn", Truyện Ngắn

Do you think neighbors should help each other?

Yes I vày. As an old saying goes, “Better a neighbor nearby than a brother far off” which means neighbors are even more important than distance relatives. Because in an emergency, neighbors are cđại bại và willing to help me while it takes relatives time to lớn arrive.

Do you have sầu many cđại bại friends?

I have a lot of regular friends but a few intimates. We have befriended for ages since our childhood. You know, we are always side by side through thiông chồng và thin in life so it is so true lớn say that “Frikết thúc in need is a friend indeed”.

How vị you giảm giá with someone you dislike?

I believe sầu the effectiveness of the saying “Out of sight, out of mind” which means the distance can keep the ones I dislượt thích away from my mind, so I no longer need to care about them. Who knows, after a long time, my hatred will disappear.

Do you get along with your neighbors?

Thành công

How can you make your dream come true?

There are many ways lớn realize my dream but the most important one is hard work, in my opinion. There is an saying that “Diligence is the mother of good fortune” so I believe if I try my best, I will definitely successful whether I am lucky or not.

Do you lượt thích travelling?

Of course, I even have sầu a special liking for travelling. You know, it is so true lớn say “Travelling forms a young man” because thanks to lớn travelling, I can accumulate quite much of interesting knowledge.

Do you prefer to lớn study alone or in a group?

If you ask me, I will go for the latter. I often follow the saying that “One heads are better than one” which means teamwork is more effective sầu than individual work. Therefore, whenever both my friends and I have sầu free time, we always gather & study together at the school library.