Java: Mảng Hai Chiều Trong Java

Làm cố kỉnh như thế nào nhằm tôi có được kích cỡ thứ hai của một mảng trường hợp tôi do dự nó? array.length chỉ hỗ trợ size đầu tiên.

Bạn đang xem: Java: mảng hai chiều trong java

Ví dụ: trong

public class B public static void main(String <> main) int <> <> nir = new int <2> <3>; System.out.println(nir.length); làm cho nuốm làm sao tôi có thể thừa nhận được giá trị của chiều thiết bị hai của nir, là 3.

Cảm ơn


3?

quý khách đang tạo ra một mảng những chiều. nir là một mảng những mảng int; bạn đã có nhị mảng dài bố.

System.out.println(nir<0>.length); đã cung ứng cho chính mình chiều nhiều năm của mảng trước tiên của chúng ta.

Cũng đáng chăm chú là các bạn chưa phải khởi tạo nên một mảng các chiều nhỏng các bạn đang làm, điều đó tức là tất cả những mảng chưa hẳn bao gồm cùng độ lâu năm (hoặc sống thọ cả).

int nir<><> = new int<5><>;nir<0> = new int<5>;nir<1> = new int<3>;System.out.println(nir<0>.length); // 5System.out.println(nir<1>.length); // 3System.out.println(nir<2>.length); // Null pointer exception
97
9 thg 9, 2011Brian Roach
quý khách hàng rất có thể có tác dụng :

System.out.println(nir<0>.length);Nhưng hãy lưu ý rằng không tồn tại mảng hai phía đích thực vào Java. Mỗi mảng "Lever đầu tiên" chứa một mảng không giống. Mỗi mảng có thể bao gồm form size không giống nhau. nir<0>.length không độc nhất thiết yêu cầu có thuộc form size cùng với nir<1>.length.


9
9 thg 9, 2011krtek
sử dụng

System.out.print( nir<0>.length);quan sát vào vòng lặp này nhằm in nội dung của mảng 2D, vòng lặp thứ nhì lặp qua cột trong những hàng

for(int row =0 ; row
5
9 thg 9, 2011confucius
Đây là một trong những chiến thuật hoàn hảo mang đến cách liệt kê những phần tử trong một mảng hai phía lởm chởm (có 3 sản phẩm với 3 đến 5 cột):

String row = ""; int<><> myArray = 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22; for (int i=0; i

*


3
6 thg 12, 2015Igor Soudakevitch
int secondDimensionSize = nir<0>.length;Mỗi phần tử của chiều thứ nhất thực sự là một trong những mảng không giống tất cả chiều nhiều năm của chiều lắp thêm hai.

Xem thêm: 4 Giờ Sáng Là Giờ Gì - Số Mệnh Của Người Sinh Giờ Dần Có Tổt Không


3
9 thg 9, 2011dlev
Trong phiên phiên bản tiên tiến nhất của Java đó là giải pháp bạn thực hiện:

nir.length //is the first dimensionnir<0>.length //is the second dimension
2
24 thg 2, 2019Rasmus Norup
nir<0>.lengthLưu ý 0: Quý khách hàng cần có buổi tối tđọc một mảng vào mảng của chính bản thân mình.<.__.> Lưu ý 1: Không đề xuất tất cả những mảng nhỏ ko cần thiết gồm cùng độ dài.


1
9 thg 9, 2011Martijn Courteaux
Giả sử rằng độ lâu năm là kiểu như nhau cho mỗi mảng vào chiều thứ nhì, chúng ta cũng có thể sử dụng

public class B public static void main(String <> main) int <> <> nir= new int <2> <3>; System.out.println(nir<0>.length);
1
9 thg 9, 2011Piyush Mattoo
Mngơi nghỉ rộng mang đến tổng chiều nhiều năm mảng nhiều chiều,

Nói thông thường mang lại ngôi trường hòa hợp của doanh nghiệp, do ngoài mặt của mảng 2 chiều là "bình phương".

int length = nir.length * nir<0>.length;Tuy nhiên, đối với mảng 2D, mỗi sản phẩm rất có thể không tồn tại thuộc số lượng bộ phận. Do kia, bọn họ nên chăm nom qua từng hàng, thêm số phần tử lên.

int length = 0;for ( int lvl = 0; lvl Nếu mảng N-D, tức là họ cần vòng lặp N-1 để sở hữu được size của từng hàng.


0
6 thg 4, 2014user3504090
Hãy nhớ là, _2D array_ chưa phải là _2D array_ theo nghĩa thực tiễn. Mỗi phần tử của một mảng là 1 trong mảng, ko duy nhất thiết buộc phải bao gồm thuộc kích thước. do vậy, _nir<0>.length_ có thể hoặc ko bằng _nir<1>.length_ hoặc _nir<2>length_.

Mong rằng sẽ giúp .. :)


0
28 thg 9, 2013Shambhavi
Làm cách nào để knhị báo cùng khởi tạo một mảng vào Java?

Làm biện pháp làm sao nhằm xác định coi một mảng tất cả cất một cực hiếm ví dụ vào Java không?

Tạo ArrayList tự mảng

Cách đơn giản duy nhất để in một mảng Java là gì?

thành String <>" data-cat="related-question">Chuyển thay đổi mảng ArrayList thành String <>

Làm cố nào nhằm sản xuất một mảng thông thường trong Java?

Làm ráng như thế nào để có thể tạo một mảng vào Java?

Chuyển thay đổi list thành mảng vào Java

Sắp xếp một mảng vào Java

Một giải pháp mau lẹ cùng tiện lợi nhằm nối những thành phần mảng cùng với vết phân cách (ngược trở lại cùng với phần tách) vào Java

Bất kỳ giải pháp như thế nào để knhị báo một mảng trong dòng?

Tạo một mảng những đối tượng người tiêu dùng trong Java

Chuyển thay đổi mảng chuỗi thành chuỗi vào Java

Độ dài kéo dãn trong Java

Làm nỗ lực như thế nào nhằm tạo nên một mảng nhỏ từ 1 mảng không giống trong Java?

Chuyển thay đổi vào một phần của chúng

Luồng Java 8 và chuyển động bên trên mảng

Mảng chuỗi Java: tất cả kích thước của cách làm không?

Làm bí quyết nào nhằm hòn đảo ngược một mảng int trong Java?

Làm giải pháp làm sao để tôi khởi tạo ra một mảng byte trong Java?