Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Toán Học

Math class vào java cung cấp đến chúng ta các hàm cung cấp tính toán cải thiện như tính sin, cos, căn uống bậc 2, làm cho tròn etc. Sử dụng xuất sắc Math class khiến cho Việc thiết kế của chúng ta trsinh sống nên đơn giản dễ dàng rộng, dưới đó là tổng vừa lòng các phnghiền tính mà lại Math class hỗ trợ.

Bạn đang xem: Hướng dẫn sử dụng hàm toán học

Trị hoàn hảo trong java -Math.abs()

Math.abs() trả về quý hiếm tuyệt đối của tham mê số truyền vào. Matt.abs() gồm 4 overload method sau:

Math.abs(int)Math.abs(long)Math.abs(float)Math.abs(double)public class Main public static void main(String<> args) int x = 10; int y = -20; System.out.println(Math.abs(x - y)); // 30 System.out.println(Math.abs(y - x)); // 30 System.out.println(Math.abs(y)); // trăng tròn System.out.println(Math.abs(x)); // 10

Làm tròn lên vào java – Math.ceil()

Math.ceil() làm tròn lên một cực hiếm floating-point mang lại quý giá integer gần nhất.

public class Main public static void main(String<> args) int i = 5; float f = 5.4f; double d = 5.224d; double ri = Math.ceil(i); // 5.0 double rf = Math.ceil(f); // 6.0 double rd = Math.ceil(d); // 6.0

Làm tròn xuống trong java – Math.floor()

Math.floor() có tác dụng tròn xuống một giá trị floating-point cho cực hiếm integer gần nhất.

public class Main public static void main(String<> args) int i = 5; float f = 5.4f; double d = 5.224d; double ri = Math.floor(i); // 5.0 double rf = Math.floor(f); // 5.0 double rd = Math.floor(d); // 5.0

Chia 2 số nguyên và làm tròn – floorDiv()

Math.floorDiv() chia 1 số ít nguyên(int/long) cùng với một số trong những khác, với có tác dụng tròn xuống giá trị integer gần nhất.

public class Main public static void main(String<> args) double result1 = Math.floorDiv(-100,9); System.out.println("result: " + result1); double result2 = -100 / 9; System.out.println("result: " + result2); double result3 = Math.floorDiv(100,9); System.out.println("result: " + result3); double result4 = 100 / 9; System.out.println("result: " + result4); Note: -100/9 = -11.111.. thì công dụng có tác dụng tròn xuống là -12 nhé.

Lấy số nhỏ dại độc nhất vô nhị trong 2 số – Math.min()

Math.min()trả về số nhỏ dại độc nhất vào 2 tmê say số nguồn vào. Math.min() tất cả 4 overload method.

Math.min(int, int)Math.min(long, long)Math.min(float, float)Math.min(double, double)public class Main public static void main(String<> args) int i = Math.min(1, 2); // 1 float f = Math.min(3.4f, 3.5f); // 3.4f float f1 = Math.min(3, 3.5f); // 3 double d = Math.min(3.434d, 3.435d); // 3.434d double d1 = Math.min(3, 3.345d); // 3 double d2 = Math.min(3.5f, 3.345d); // 3.345d

Lấy số lớn số 1 trong 2 số – Math.max()

Math.max()trả về số lớn nhất vào 2 tyêu thích số nguồn vào. Math.max() gồm 4 overload method.

Math.math(int, int)Math.math(long, long)Math.math(float, float)Math.math(double, double)public class Main public static void main(String<> args) int i = Math.max(1, 2); // 2 float f = Math.max(3.4f, 3.5f); // 3.5f float f1 = Math.max(3, 3.5f); // 3.5 double d = Math.max(3.434d, 3.435d); // 3.435d double d1 = Math.max(3, 3.345d); // 3.345d double d2 = Math.max(3.5f, 3.345d); // 3.5

Làm tròn trong java – Math.round()

Math.round() làm cho tròn số theo quy quy định thường thì vào toán thù học. Math.round() có 2 overload method

Math.round(float, float)Math.round(double, double)double roundedDown = Math.round(23.445); // 23double roundedUp = Math.round(23.545); // 24

Random vào java – Math.random()

Math.random() trả một một float-point trong tầm 0 đến 1.

double random = Math.random();Nếu bạn muốn random số ngulặng bỗng nhiên trong vòng 0 đến 100 rất có thể phối kết hợp Math.random() với round(), ceil(), floor().

System.out.println(Math.ceil(Math.random() * 100D));

Số mũ cùng Logarit vào java

Math class cũng đựng một tập những method hỗ trợ exponential cùng Logarithmic.

Tính số nón hằng số e(Euler’s number) – Math.exp()

Math.exp() trả số mũ n vào tsi số truyền vào của hằng số e.

Xem thêm: Your Name - Cau La Ai

double t1 = Math.log(1); // 0.0double t2 = Math.log(2); // 0.6931471805599453

Logarit cơ số 10 – Math.log10()

Math.log10() trả về logarit cơ số 10 của n là tyêu thích số đầu vào.

double t1 = Math.log10(1); // 0.0double t2 = Math.log10(100); // 2.0

Luỹ vượt vào java – Math.pow()

Math.pow(double t1, double t2) dìm vào 2 tham mê số t1, t2, trong số đó t1 là số được luỹ quá lên t2 lần.

double pow2 = Math.pow(2,2); // 4.0double pow8 = Math.pow(2,8); // 256

Cnạp năng lượng bậc 2 trong java – Math.sqrt()

Math.sqrt() trả về quý giá căn uống bậc 2 của tđê mê số truyền vào.

double sqrt4 = Math.sqrt(4); // 2.0double sqrt9 = Math.sqrt(9); // 3.0

Hàm lượng giác trong java

Hằng số PI – Math.PI

Math.PI là một trong hằng số hình dáng double vào Math class cất giá trị của hằng số PI trong toán thù học tập.

Math.sin()

Math.sin() trả về cực hiếm sin của một góc tính theo đơn vị radian. Lưu ý công thức đưa trường đoản cú độ thanh lịch radian là (độ / 180 * PI). Chúng ta rất có thể cần sử dụng toRadians() nhằm gửi trường đoản cú độ lịch sự radian.

double value = Math.sin(Math.toRadians(30)); // 0.49999999999999994

Math.cos()

Math.cos() trả về giá trị cos của một góc tính theo đơn vị chức năng radian.

double value = Math.cos(Math.toRadians(60)); // 0.5000000000000001

Math.tan()

Math.tan() trả về cực hiếm tan của một góc tính theo đơn vị radian.

double value = Math.tan(Math.toRadians(45)); // 0.9999999999999999

Math.asin()

Math.asin() trả về cực hiếm arc sine.

double sin = Math.sin(Math.toRadians(30)); // 0.49999999999999994double arsin = Math.asin(sin); // 0.5235987755982988

Math.acos()

Math.acos() trả về cực hiếm arc cose.

double cos = Math.cos(Math.toRadians(60)); // 0.5000000000000001double arcos = Math.acos(cos); // 1.0471975511965976

Math.atan()

Math.atan() trả về giá trị arc tane.

// get two double numbers numbersdouble x = 45;double y = -180;// convert them in radiansx = Math.toRadians(x);y = Math.toRadians(y);// print the hyperbolic tangent of these doublesSystem.out.println("Math.tanh(" + x + ")=" + Math.tanh(x)); // Math.tanh(0.7853981633974483)=0.6557942026326724System.out.println("Math.tanh(" + y + ")=" + Math.tanh(y)); // Math.tanh(-3.141592653589793)=-0.99627207622075

Math.toDegrees()

Math.toDegrees() đưa góc radian thành độ

double goc = Math.toDegrees(Math.PI/2); //90

Math.toRadians()

Math.toRadians() Chuyển độ lịch sự radian.