Phật là ai

Theo sách sử lưu lại, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là bậc giáo nhà cõi Ta Bà. Ngài từng sinh sống bên trên trái đất này và đang gây dựng ra Phật Giáo. Thế cơ mà, nhiều Phật tử lại không biết rõ về lịch sử vẻ vang Phật Thích Ca Mâu Ni tương tự như không hiểu biết nhiều vì sao Ngài lại có rất nhiều tên gọi những điều đó. Nhiều bạn còn nhầm lẫn với những vị Phật không giống trong Phật giáo.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Và đối với các Phật tử chưa chắc chắn yêu cầu thỉnh tượng Phật như thế nào để tương xứng cùng với yêu cầu của mái ấm gia đình mình thì đừng ngần ngại tương tác cùng với Tượng Phật Trần Gia tại khu vực dưới đây nhé: