Phiếu Tự Đánh Giá Của Phó Hiệu Trưởng

... lượng cơ sở giáo dục phổ thông, trong đó, tại Chương II đã quy định về tự đánh giá của cơ sở giáo dục phổ thông.

Bạn đang xem: Phiếu tự đánh giá của phó hiệu trưởng

Để giúp các cơ sở giáo dục phổ thông triển khai công tác tự đánh giá thuận lợi, ... GD&ĐT hướng dẫn quy trình tự đánh giá và các biểu mẫu phục vụ cho công tác tự đánh giá như sau:A. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TÁC TỰ ĐÁNH GIÁKiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông (sau ... đánh giá. - Kết quả của quá trình tự đánh giá, những vấn đề nổi bật trong báo cáo tự đánh giá. II. TỰ ĐÁNH GIÁ Phần này mô tả chi tiết kết quả tự đánh giá của nhà trường, lần lượt xem xét tất...
*

... cụ đánh giá Sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường phổ thông do BộGiáo dục và Đào tạo ban hành.a) Đối với trường tiểu học sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáodục trường ... quả tự đánh giá với các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đàotạo ban hành; đánh giá mức độ cơ sở giáo dục phổ thông đạt được theo từng tiêuchí; viết báo cáo tự đánh giá; ... ĐÁNH GIÁQuy trình kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông được thực hiệnnhư sau:1. Tự đánh giá của cơ sở giáo dục phổ thông. 2. Đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ...
*

... chức, phát triển đội ngũ nhà gia o; kết quả học tập của học sinh; hoạt động đổi mới phương pháp dạy học của gia o viên; môi trường gia o dục được cải thiện gì; kết ... thực hiện công tác gia ng dạy trong nhà trường theo phương pháp tích cực ,phù hợp với đối tượng học sinh đạt hiệu quả cao)3. Các minh chứng cho tự đánh gia về Năng lực ... trường2. Các minh chứng cho tự đánh gia về Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm:Trình độ chuyên môn đã được học.Kết quả thực hiện gia ng dạy. Kết quả thực hiện chuyên...
*

... cái tôi. Cái tôi là sự tự ý thức, tự khám phá ra giá trị của mình, cái tôi chỉ hình thành và phát triển 1 Nghiên cứu tự đánh giá của học sinh Trường Trung học phổ thông Hiệu, huyện Thường ... huyện Thường Tín Nội . 2. Đối tƣợng nghiên cứu Tự đánh giá của học sinh Trung học phổ thông trên các mặt: đánh giá về thể chất, đánh giá về học tập, đánh giá về giao tiếp xã hội và đánh giá ... định học sinh tự đánh giá chưa phù hợp với đánh giá của giáo viên: trong đó học sinh tự đánh giá thấp hơn so với giáo viên đánh giá các mặt giao tiếp xã hội và mặt học tập, học sinh tự đánh giá...
*

thực trạng tự đánh giá năng lực giảng dạy của giáo viên cơ sở ii trường đại học lao động – xã hội thành phố hồ chí minh


... thành sở II của Trường Đại học Lao động hội. 2.1 ĐẶC ĐIỂM CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI 2.1.1 Chức năng, nhiệm vụ 2.1.1.1 Chức năng sở II Trường Đại học Lao động hội ... THỰC TRẠNG TỰ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC GIẢNG DẠY CỦA GIÁO VIÊN CƠ SỞ II TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Tâm lí học Mã số: 60 31 ... viên sẽ tham gia giảng dạy chuyên ngành này đã biên soạn xong bài giảng.

Xem thêm: 【Top 5 Bài Văn Tả Thầy Hiệu Trưởng Trường Em, Bài Văn Tả Về Thầy Hiệu Trưởng Trường Em Hay Nhất

2.3 THỰC TRẠNG TỰ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC GIẢNG DẠY CỦA GIÁO VIÊN CƠ SỞ II TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI 2.3.1 Tự đánh...
*

Nghiên cứu đề xuất bộ tiêu chuẩn để tự đánh giá chương trình đào tạo bậc đại học của nhóm ngành khoa học tự nhiên tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh ppt


... xuất bộ tiêu chuẩn ñể tự ñánh giá chương trình ñào tạo bậc ñại học của nhóm ngành Khoa học tự nhiên tại trường ðại học Khoa học Tự nhiên, ðại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh làm ñề tài nghiên ... LƯỢNG GIÁO DỤC PHẠM THỊ THUẬN NGHIÊN CỨU ðỀ XUẤT BỘ TIÊU CHUẨN ðỂ TỰ ðÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ðÀO TẠO BẬC ðẠI HỌC CỦA NHÓM NGÀNH KHOA HỌC TỰ NHIÊN TẠI TRƯỜNG ðẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ... tài nghiên cứu của mình. 2. Mục ñích nghiên cứu của ñề tài Mục ñích nghiên cứu của ñề tài là ñề xuất các tiêu chuẩn /tiêu chí ñể tự ñánh giá CTðT nhóm ngành khoa học tự nhiên KHTN tại trường ðH...
... đánh giá đội ngũchuẩn xác 5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu.5. Tự đánh giá từng chỉ số của tiêu chí:Chỉ số a Chỉ số b Chỉ số cĐạt: R Đạt: R Đạt: RKhông đạt: * Không đạt: * Không đạt: *** Tự đánh ... kiểm tra, đánh giá chất lượng, nền nếp dạy và học của thầy và trò luôn được duy trìvà giữ vững. Các đồng chí giáo viên duy trì tốt kiểm tra đánh giá tiết học, thường xuyên theo dõi đánh giá đạo ... quyđịnh của Bộ Giáo dục và Đào tạo;b. Tỉ lệ học sinh đợc đánh giá có học lực từ trung bình trở lên (đối với các môn đánh giá bằngđiểm số) và hoàn thành trở lên (đối với các môn đánh giá bằng nhận...
... nhiệm vụ:5.Tự đánh giá, xếp loại chung : ( Xuất sắc, khá, trung bình, kém ) ………………………………. Đông Hưng A, ngày………….tháng…… năm.… ( Người tự nhận xét đánh giá ký tên ) HD ĐG XL giáo viên theo 06/THCS ... dấu ) HD ĐG XL giáo viên theo 06/THCS ĐHA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS ĐÔNG HƯNG A Độc lập – Tự do – Hạnh phúcHƯỚNG DẪN VIẾT BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ, ... sống đạt loại tốt đối với những GV có tiêu chuẩn xếp loại về chuyên môn nghiệp vụ từ trung bình trở xuống. HD ĐG XL giáo viên theo 06/THCS ĐHA Nhận xét, đánh giá, xếp loại của tổ chuyên môn……………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………Tổ...
... .:;9""
A"FAIFh&!i`'/B)0!P6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,Người đánh giá !SA&+ >...

quản lý hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục của hiệu trưởng các trường thcs ở thành phố thái bình


... tác tự đánh giá các trƣờng THCS thành phố Thái Bình 35 2.2. Thực trạng về công tác quản hoạt động tự đánh giá chất lƣợng giáo dục của Hiệu trƣởng các trƣờng THCS thành phố Thái Bình ... Hoạt động tự đánh giá chất lƣợng giáo dục bậc THCS thành phố Thái Bình. 3.2. Đối tượng nghiên cứu Biện pháp quản hoạt động tự đánh giá chất lƣợng giáo dục của Hiệu trƣởng các trƣờng THCS ... 1.1.2. Tự đánh giá của cơ sở giáo dục phổ thông Tự đánh giá của cơ sở giáo dục phổ thông là hoạt động tự xem xét, tự kiểm tra, đánh giá của cơ sở giáo dục phổ thông căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá...

Quản lý hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục của hiệu trưởng các trường THCS ở thành phố Thái Bình Phạm Anh Đức.


... tác tự đánh giá các trƣờng THCS thành phố Thái Bình 35 2.2. Thực trạng về công tác quản hoạt động tự đánh giá chất lƣợng giáo dục của Hiệu trƣởng các trƣờng THCS thành phố Thái Bình ... Hoạt động tự đánh giá chất lƣợng giáo dục bậc THCS thành phố Thái Bình. 3.2. Đối tượng nghiên cứu Biện pháp quản hoạt động tự đánh giá chất lƣợng giáo dục của Hiệu trƣởng các trƣờng THCS ... 1.1.2. Tự đánh giá của cơ sở giáo dục phổ thông Tự đánh giá của cơ sở giáo dục phổ thông là hoạt động tự xem xét, tự kiểm tra, đánh giá của cơ sở giáo dục phổ thông căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá...