PHỤ THÂN LÀ GÌ

*

Tiếng xưng hô của fan Việt hết sức nhiều mẫu mã, một đại trường đoản cú nhân xưng có thể chứa được nhiều phương pháp xưng hô khác biệt. Tại ngôi đầu tiên số ít bạn ta rất có thể nói: tôi, tao, mình…, còn ngôi thứ nhất số những thì nói: bọn họ, chúng tao, bọn chúng mình, bầy tao…Đại từ bỏ sinh sống ngôi sản phẩm công nghệ nhì, máy cha cũng vậy.quý khách đang xem: Thân phú là gì

Trong quan hệ nam nữ gia tộc giờ đồng hồ xưng hô cũng khôn xiết đa dạng mẫu mã, bao hàm cả phương thơm ngữ. Thí dụ như giờ đồng hồ hotline cha mẹ: tía, bố, thầy, tía, cậu, má, mợ, me, măng, bu, bầm, u…, ấy là chưa tính phần nhiều giờ đã mất được áp dụng thời buổi này như áng (cha), nạ (mẹ)…Riêng về kiểu cách xưng hô của bà xã ông chồng sẽ bao gồm bên trên 70 cách: anh – em, ông chồng – vợ, tôi – mình, ông chồng ơi – vợ ơi…

Vào thời phong con kiến, phương pháp xưng hô của bạn Việt cũng nhiều chủng loại không hề thua kém và ít nhiều gì, vày hoàn cảnh lịch sử, cũng chịu ảnh hưởng vày China. Điều này diễn đạt rõ qua mọi vnạp năng lượng bản Nôm. Trong chữ Nôm, chữ 姨(em mẹ) viết y hệt như chữ di姨vào Hán ngữ,chữ cậu舅viết như nhau với thuộc nghĩa cùng với chữ cữu舅trong Hán ngữ,chữ dượng仗,Tuy viết tương đối không giống một chút ít, song vẫn thuộc nghĩa cùng với chữ trượng丈trong Hán ngữ… Nói những điều đó ko Tức là dân ta coppy hoàn toàn cách viết và xưng hô của bạn Nước Trung Hoa, vật chứng là chữ chị姉và anh嬰số đông viết khác chữ tỉ妣và huynh兄trong Hán ngữ; chữ em gái tất cả nhị biện pháp viết là㛪và腌, vẫn rất khác cùng với chữ muội妹 trong Hán ngữ, chữ em trai俺cũng viết không giống với chữ đệ弟trong Hán ngữ.

Bạn đang xem: Phụ thân là gì

Tại phía trên, Shop chúng tôi xin giới thiệu biện pháp xưng hô và máy bậc gia tộc, xã hội thời phong kiến sinh sống VN, tương ứng cùng với biện pháp xưng hô với thứ bậc của Trung Hoa:

TỔ TIÊN – ÔNG BÀ

Ông bà những đời trước:tiên tổ先祖.

Tổ tiên xa:viễn tổ遠祖.

Ông tổ cao nhất vào họ:Call là cao tổ高祖(còn dùngđể gọitín đồ từ đời ông nội trngơi nghỉ lên hai đời nữa).

Ông tổ đầu tiên hoặc fan knhì sáng tông phái:sơ tổ初祖.

Ông sơ (phụ vương của ông cố):cao tổ phụ高祖父.

Bà sơ (bà bầu của ông cố):cao tổ mẫu高祖母.

Cha của ông nắm ngoại:nước ngoài cao tổ phụ外高祖父.

Mẹ của ông vậy ngoại:nước ngoài cao tổ mẫu外高祖母.

Ông vắt (thân phụ của ông nội):tằng tổ曾祖, tằng tổ phụ曾祖父.

Bà nuốm (chị em của ông nội):tằng tổ mẫu曾祖母.

Ông vắt (phụ vương của ông ngoại):ngoại tằng tổ phụ外曾祖父.

Bà nạm (má của ông ngoại):ngoại tằng tổ mẫu外曾祖母.

Ông bà (cha mẹ của phụ huynh mình):tổ祖.

Ông bà nội:tổ phú mẫu祖父母.

Ông nội:nội tổ phụ內祖父.

Bà nội:nội tổ mẫu內祖母.

Ông ngoại:nước ngoài tổ phụ外祖父, còn được gọi là ngoại công外公.

Bà ngoại:ngoại tổ mẫu外祖母, nói một cách khác là Ngoại Bà外婆.

Bà ơi (giờ điện thoại tư vấn bà):a bà阿婆.

Tiếng xưng ông nội bản thân với những người khác:gia tổ家祖.

Tiếng xưng bà nội bản thân so với fan khác:gia tổ mẫu家祖母.

Tiếng xưng ông nội sẽ chết:nội tổ khảo內祖考.

Tiếng xưng bà nội sẽ chết:nội tổ tỷ內祖妣.

Ông nội vợ:nhạc tổ phụ岳祖父.

Bà nội vợ:nhạc tổ mẫu岳祖母.

Tiếng xưng ông nội vợ đã chết:nhạc tổ khảo岳祖考.

Tiếng xưng bà nội vợ đã chết:nhạc tổ tỷ岳祖妣.

Ông bà ngoại:ngoại tổ prúc mẫu外祖父母.

Ông ngoại:nước ngoài tổ phụ外祖父, có cách gọi khác là ngoại công外公.

Bà ngoại:ngoại tổ mẫu外祖母, nói một cách khác là ngoại bà外婆.

Tiếng xưng ông nước ngoài đã chết:ngoại tổ khảo外祖考.

Tiếng xưng bà nước ngoài sẽ chết:ngoại tổ tỷ外祖妣.

CHA MẸ

Cha mẹ (giờ kính xưng):cao đường高堂,con đường thượng堂上.

Cha mẹ:tuy nhiên thân雙親, xuân huyên椿萱.

Cha:xuân đình椿庭.

Cha (con gọi):prúc thân父親.

Cha ruột:thân phụ親父, sinh phụ生父.

Cha ghẻ, cha kế:kế phụ繼父.

Cha nuôi:nghĩa phụ義父,trả phụ假父, còn được gọi làchăm sóc phụ養父.

Cha đỡ đầu:nghĩa phụ義父.

Cha tôi (giờ đồng hồ xưng thân phụ bản thân đối với bạn khác):gia phụ家父,gia nghiêm家嚴.

Cha chết không chôn:nạm phụ故父.

Cha bị tiêu diệt sẽ chôn:hiển khảo顯考.

Cha chết đang lâu:tiên phụ先父,tiên khảo先考.

Bạn của cha:phụ chấp父執.

Mẹ:nương娘,chủng loại thân母親, nội thân內親.

Mẹ:a mẫu阿母(còn dùng làm chỉ vú em, vú nuôi, nhũ mẫu).

Mẹ ruột:Sanh mẫu生母,từ bỏ mẫu慈母,thân mẫu親母:

Mẹ chính(bé loại chính cùng trang bị Gọi vợ béo của cha):đích mẫu嫡母.

Mẹ sản phẩm (bé loại bao gồm với thứ Điện thoại tư vấn vợ bé dại của cha):đồ vật mẫu庶母.

Mẹ ghẻ:kế mẫu繼母.

Mẹ kế:vãn nương晚娘.

Mẹ kế, mẹ ghẻ:di nương姨娘.

Mẹ nuôi:chăm sóc mẫu養母.

Mẹ tất cả ck khác:giá bán mẫu嫁母.

Mẹ bị cha tự bỏ:xuất mẫu出母.

Mẹ chết chưa chôn:cố gắng mẫu故母.

Mẹ chết đã chôn:hiển tỉ顯妣.

Người người mẹ đã chết:tiên mẫu先母,tiên tỉ先妣, tiên từ先慈,hiển tỉ顯妣.

Tiếng bạn cư tang mẹ tự xưng:ai tử哀子.

Con của vợ bé dại kêu bà xã bự của phụ vương là:đích mẫu嫡母.

Vợ bé xíu của cha:lắp thêm mẫu次母hay chỏng mẫu諸母.

Vú em, vú nuôi:nhũ mẫu乳母, nãi ma奶媽.

Tiếng xưng bà mẹ bản thân so với tín đồ khác:gia mẫu家母,gia từ家慈.

Tiếng chỉ phụ huynh bạn đối diện:lệnh đường令堂.

Tiếng Hotline phụ vương tín đồ khác:lệnh nghiêm đường令嚴堂, lệnh thông đường令通?堂,lệnh xuân đường令椿堂.

Tiếng tôn xưng người mẹ fan khác:lệnh mẫu令母,lệnh từ令慈,tôn đường尊堂, lệnh từ bỏ đường令慈堂, huyên ổn đường萱堂,lệnh huim đường令萱堂.

Tiếng Gọi em gái tốt chị của mẹ:di nương姨娘, có cách gọi khác làtòng mẫu從母.

Tiếng điện thoại tư vấn người mẹ của anh em hoặc của khách hàng đồng học:bá mẫu伯母.

Tiếng Điện thoại tư vấn tín đồ thiếp đáp của cha:di mẫu姨母.

Tiếng Điện thoại tư vấn cha của bạn Khủng tuổi rộng mình:bá phụ伯父.

Tiếng điện thoại tư vấn cha của anh em hoặc bạn đồng học:bá phụ伯父.

Tiếng gọi em gái tốt chị của mẹ:di mẫu姨母.

Tiếng Điện thoại tư vấn bà mẹ của bằng hữu hoặc của chúng ta đồng học:bá mẫu伯母.

ANH CHỊ EM

Anh (thuộc ruột thịt):huynh兄.

Anh em:huynh đệ兄弟, côn đệ昆弟.

Anh cùng em gái:huynh muội兄妹.

Anh em ruột:bào huynh đệ胞兄弟.

Anh ruột:bào huynh胞兄.

Anh cả, anh trưởng:bá伯,đại huynh大兄,đại ca大哥.

Anh: ca哥, ca ca哥哥.

Anh học tập thuộc thầy:sư huynh師兄.

Anh em ruột:thân huynh đệ親兄弟.

Anh ruột:bào huynh胞兄.

Anh họ:biểu ca表哥.

Anh tôi (tiếng Call anh Lúc rỉ tai với những người khác):gia huynh家兄.

Anh tôi (khiêm từ):tệ huynh敝兄.

Anh (giờ tôn xưng anh trai tín đồ khác):lệnh huynh令兄.

Anh em chúng ta (con chụ bác):đích đường huynh đệ嫡堂兄弟, đường huynh đệ堂兄弟hay tòng huynh đệ從兄弟.

Anh em họ (bé cô, bé cậu, con dì):biểu huynh đệ表兄弟.

Anh em và một cụ:tụng đường從堂.

Anh em cùng một kị:tái tụng đường再從堂.

Anh cùng em trai của vợ:nội huynh đệ內兄弟.

Người bầy anh:huynh trưởng兄長.

Chị:tỉ姊,tỉ tỉ姊姊, thơ thơ姐姐.

Chị em gái:tỉ muội姊妹.

Chị em ruột:bào tỉ muội胞姊妹.

Chị ruột:bào tỉ胞姊.

Chị:tỉ姊, tỉ tỉ姊姊.

Chị (call thân mật):hiền hậu tỉ賢姊.

Chị gái kết nghĩa:nghĩa tỉ義姊

Chị họ:biểu tỉ表姊.

Chị em họ (bé cô, bé cậu, con dì):biểu tỉ muội表姊妹.

Em trai:đệ弟.

Em trai ruột:bào đệ胞弟, nói một cách khác là xá đệ舍弟.

Em (giờ đồng hồ Hotline bạn khác một giải pháp thân mật):tè lão đệ小老弟.

Em trai của fan khác (giờ tôn xưng em trai fan khác):lệnh đệ令弟.

Em tôi (tiếng xưng em mình so với người khác):gia đệ家弟.

Em trai (giờ fan anh điện thoại tư vấn em trai):thúc叔.

Em trai (giờ chị dâu gọi em trai của chồng):thúc叔.

Em trai của chồng:đệ娣.

Em trai (tiếng tôn xưng em trai người khác):lệnh đệ令弟.

Em trai họ:biểu đệ表弟.

Em nó (khiêm từ, giờ để gọi các người thân trong gia đình, hay được dùng mang đến mặt hàng bên dưới mình):xá đệ舍弟.

Em gái:muội妹, tè muội小妹.

Em gái ruột:bào muội胞妹,có cách gọi khác là xá muội舍妹.

Em gái (call thân mật):hiền lành muội賢妹.

Em gái - thời xưa mẹ thuộc mang một chồng, chị điện thoại tư vấn em là:đễ娣.

Em gái - ngày xưa phãn hữu xưng em gái là:đễ娣, nói một cách khác là muội muội妹妹.

Em gái kết nghĩa, em gái nuôi:nghĩa muội義妹.

Em gái họ:biểu muội弟妹.

Tiếng tôn xưng em gái tín đồ khác:lệnh muội令妹.

Tiếng bạn ông chồng Call em gái của vk mình:di muội姨妹.

Anh em chụ bác:đồng con đường huynh đệ同堂兄弟(call tắt là đường huynh đệ堂兄弟),

Anh em và một cụ:tụng đường從堂.

Anh em cùng một kị:tái tụng đường再從堂.

DÂU RỂ

Cmặt hàng rể:sanh甥, tế壻, người vợ tế女婿.

Người rể nhân hậu tài:nhân hậu tế賢婿.

Con rể:cung cấp tử半子.

Ông gia và con rể:cữu sanh舅甥.

Ôngnhạc:nhạc trượng岳丈.

Người đàn ông nghỉ ngơi rể địa điểm đơn vị vợ:chuế tế贅壻.

Anh rể:tỉ trượng姊丈, tỉ phu姊夫.

Anh rể (giờ xưng hô thân anh em rể):khâm huynh襟兄.

Em rể:muội trượng妹丈, muội phu妹夫,còn được gọi là khâm đệ襟弟.

Em rể (tiếng xưng hô thân bằng hữu rể):khâm đệ襟弟.

Nàng dâu:phụ婦.

Dâu lớn, dâu cả:trưởng tức長媳.

Dâu thứ:thứ tức次媳.

Dâu út:quý tức季媳

Bà sui:thân gia mẫu親家母.

Chị dâu:tẩu嫂,tẩu tẩu嫂嫂.

Chị dâu (giờ đàn bà Điện thoại tư vấn chị dâu):mỗ姆.

Chị dâu (giờ xưng chị dâu mình đối với tín đồ khác):gia tẩu家嫂.

Chị dâu:tẩu嫂,tợ phụ似婦,tẩu tử嫂子,huynh tẩu兄嫂.

Em dâu:đệ phụ弟婦,đệ tức弟媳.

Con dâu:nữ tế女婿,tức phụ媳婦.

VỢ CHỒNG

Vợ:thê妻,phụ婦.

Vợ (giải pháp Call thông tục):gia tiểu家小.

Vợ con: cung thất宮室,thê tử妻子,gia tiểu家小.

Vợ chính, vk cả, vợ lớn:đích thê嫡妻,thiết yếu thê正妻,vạc thê髮妻, chủ yếu thất正室haycông ty phụ主婦(từ này còn dùng làm điện thoại tư vấn nữ chủ nhân).

Vợ sau, bà xã lẽ:kế thất繼室.

Vợ lẽ, tức hiếp (ngày xưa):di thái thái姨太太.

Vợ lẽ, phái nữ hầu, thiếp:tiểu小.

Vợ nhỏ bé, vk hầu, thiếp:lắp thêm thê:次妻, trắc thất測室,bàng thê傍妻.

Vợ bị ck bỏ:xuất thê出妻.

Vợ (bạn ông chồng gọi):phu nhân夫人,nội tử內子, nội nhân內人, tiện nội賤內.

Vợ (người chồng call thân mật):thánh thiện thê賢妻, ái thê嬡妻, nương tử娘子.

Tiếng tôn xưng so với vợ:phu nhân夫人.

Vợ vụng của chính bản thân mình (phương pháp nói khiêm tốn):拙妻ctiết thê, ctiết kinh拙荊.

Từ Điện thoại tư vấn bạn vợ:nội tướng內相.

Từ Call bọn họ hàng bên vợ:nội thân內親.

Gia đình bên vợ:nhạc gia岳家(từ bỏ này thường gọi làm làcha vợ).

Cha vợ:nhạc phụ岳父, nói một cách khác là trượng nhân丈人,nước ngoài phụ外父,nhạc trượng岳丈tốt trượng nhân phong丈人峰(vì ngọn gàng núi Trượng Nhân phong丈人峯bao gồm ngoài mặt y như ông già buộc phải thân phụ vk được Call là nhạc trượng, trượng nhân phong).

Cha vợ (sống):nhạc phụ岳父.

Cha vk (chết) :ngoại khảo外考.

Mẹ vợ:nước ngoài cô外姑, có cách gọi khác là nước ngoài mẫu外母.

Mẹ vợ (sống):nhạc mẫu岳母.

Mẹ vợ (chết):ngoại tỉ外妣.

Anh vợ:thê huynh妻兄, đại cựu大舅, ngoại huynh外兄.

Chị vợ:đại di大姨.

Em trai của vợ:nước ngoài đệ外弟,thê đệ妻弟, tiểu cựu tử小舅子.

Em gái của vợ:tiểu di tử小姨子, thê muội妻妹.

Tiếng tín đồ ck Hotline em gái của vk mình:di muội姨妹.

Anh và em trai của vợ:nội huynh đệ內兄第.

Vợ của fan anh:trường đoản cú phụ姒婦.

Vợ của bạn em:đệ phụ娣婦.

Vợ chồng:đồng thất同室,gia thất家室, phu thê夫妻.

Vợ ck, song lứa:phòng lệ伉儷.

Vợ ông chồng (giờ Điện thoại tư vấn vợ ông xã fan khác một giải pháp kế hoạch sự):nhân hậu kháng lệ賢伉儷.

Chồng:phu夫.

Chồng (bạn vk gọi):郎lang, lang quân郎君, tướng mạo công相公,lương nhân良人,phu tế夫壻,trượng phu丈夫,lương phu良夫.

Chồng trước:chi phí phu前夫.

Cha chị em chồng:cô chương姑嫜, cữu cô舅姑, công cô公姑, công bà公婆.

Cha chồng:chương嫜, chương thơm phụ嫜父, quân phụ君父, công công公公.

Mẹ ông chồng (biện pháp con dâu gọi):cô姑.

Mẹ chồng:quân mẫu君母.

Vợ điện thoại tư vấn bà bầu ông chồng là: đại gia大家.

Anh ông chồng (bầy bà gọi):bá伯,đại bá大伯,phu huynh夫兄.

Chị chồng:đại cô大姑.

Em trai của chồng:phu đệ夫弟, tè thúc小叔.

Em gái của chồng:đái cô小姑.

Em gái của ông xã (cách chị dâu gọi):cô姑.

Vợ của em chồng:tiểu thẩm小嬸.

Chồng Điện thoại tư vấn tín đồ bà xã của đồng đội bà xã mình là:cữu tẩu舅嫂.

Tiếng xưng hô so với fan không giống nhằm chỉ bạn vk của mình:nội nhân內人haynội tử內子.

CHÚ - THÍM - BÁC

Crúc hoặc chưng trai nói chung:chỏng phụ諸父.

Từ Gọi tầm thường crúc với bác:thúc bá叔伯.

Chú:thúc叔, thúc thúc叔叔.

Chú:thúc phụ叔父.

Chú ruột:thúc phụ叔父, đường thúc堂叔(bản thân từ bỏ xưng là mặt đường Tôn堂孫).

Chụ hai:nhị thúc二叔.

Chụ vợ:thúc nhạc叔岳.

Tiếng xưng crúc mình đối với fan khác:gia thúc家叔.

Tiếng tôn xưng chú tín đồ khác:lệnh thúc令叔.

Chụ của phụ vương mình:tổ thúc祖叔.

Thím (bà xã của chú):thẩm嬸.

Thím (vk của em chồng):đái thẩm小嬸.

Bác:bá伯, bá bá伯伯.

Bác (anh của cha):bá phụ伯父.

Bác ruột:con đường bá堂伯(mình từ bỏ xưng là mặt đường tôn堂孫).

Bác gái (vợ của bạn anh cha mình):bá mẫu伯母, bá nương伯娘.

Bác vợ:bá nhạc伯岳.

Bác trai của phụ vương mình:tổ bá祖伯.

Bác gái của thân phụ mình:tổ cô祖姑.

CẬU - MỢ - CÔ - DƯỢNG - DÌ

Cậu (bằng hữu trai của mẹ):cữu phụ舅父.

Cậu vợ:cựu nhạc舅岳.

Cậu cùng cháu:cữu sanh舅甥.

Mợ (vợ của cậu):cữu mẫu舅母,cữu ma舅媽, có cách gọi khác là cấm妗.

Từ điện thoại tư vấn chungcô, thím hay bác bỏ gái:chỏng mẫu諸母.

Cô/dì:a di阿姨(cô bố là tam di三姨, cô tứ là tứ đọng di四姨).

Xem thêm: Ngày Xưa Ai Lá Ngọc - Nhạc Trữ Tình Rumba Chọn Lọc Hay Quá Hay

Tiếng tôn xưng người cô bự tuổi:cô trượng姑丈.

Tiếng con cháu trường đoản cú xưng với cô:đường tôn堂孫.

Dượng (chồng của cô):cô trượng姑丈, tôn trượng尊丈.

Dượng (ông chồng của dì):di trượng姨丈, biểu trượng表丈.

Dượng (ck sau của mẹ):cô trượng姑丈.

Dì (chị xuất xắc em gái mẹ):di姨.

Dì (chị tốt em gái vợ):di姨.

Tiếng tôn xưng người dì bự tuổi:di trượng姨丈.

CON – CHÁU - CHÍT - CHẮT

Con chiếc (bố mẹ gọi):hài tử孩子, hài nhi孩兒.

Con trưởng đích:trủng tử冢子,trủng tự冢嗣.

Con của vk lớn:đích tử嫡子.

Con của vợ nhỏ:trang bị tử庶子.

Con thứ:chi tử支子(trừ nhỏ đầu lòng, những nhỏ khác call là chi tử支子).

Con thứ hai:trọng tử仲子.

Con trai trưởng (bé cả = thứ hai):trưởng tử長子, trưởng nam長男.

Con trai trưởng của chiếc sản phẩm công nghệ (vk nhỏ):trưởng sản phẩm tử長庶子.

Con trai trang bị nhì của mẫu máy (vk nhỏ):sản phẩm công nghệ lắp thêm tử次庶子.

Con trai vật dụng cha của mẫu sản phẩm (vợ nhỏ):tam thiết bị tử三庶子.

Con trai kế (kế trưởng nam):sản phẩm công nghệ nam次男, trang bị tử次子.

Con trai của bà xã nhị, vợ ba, vk tư…Hotline là:đồ vật nam庶男,thiết bị tử庶子. (Chụ ý: “thứ”庶ở đây viết không giống chữ “thứ”次vào nam nhi kế (cũng gọi là vật dụng nam次男giỏi sản phẩm tử次子).

Con trai đồ vật bố (kế vật dụng nam):tam nam三男, tam tử三子.

Con trai thứ tư:tứ đọng nam四男: có cách gọi khác là tđọng tử四子.

Con trai út:quý nam季男, vãn nam晚男,ấu nam幼男, ấu tử幼子.

Con trai tôi, con cháu nó (khiêm từ- tiếng phụ huynh xưng conbản thân với người khác):tè nhi小兒.

Con gái lớn:trưởng nữ長女.

Con gái sản phẩm hai (kế trưởng nữ):máy nữ次女.

Con gái của vk nhì, bà xã cha, bà xã tư…Call là:thứ nữ庶女(chữ “thứ”次viết không giống “thứ”次áp dụng đến con gái vật dụng hai).

Con gái lắp thêm ba:tam nữ三女.

Con gái vật dụng tư:tứ đọng nữ四女.

Con gái út:quý nữ季女, vãn nữ晚女,ấu nữ幼女.

Con gái chưa có chồng:sương nữ孀女.

Con gái không mang chồng, còn trinh:xử nữ處女, còngọi là xử tử處子.

Con gái vẫn tất cả chồng:giá nữ嫁女.

Con gái thương yêu, được sủng ái:ái nữ愛女,kiều nữ嬌女.

Tiếng tôn xưng con gái tín đồ khác:lệnh ái令嬡, lệnh viên令媛, thiên kim千金, lệnh thiên kim令千金.

Con mồ côi:cô tử孤子, cô nữ孤女.

Con mồ côi và bầy bà góa:cô sương孤孀, cô quả孤寡.

Con mồ côi bà bầu từ bỏ xưng là:ai tử哀子, ai nữ哀女.

Con không cha mẹ cả thân phụ cùng chị em từ xưng là:cô ai tử孤哀子, cô ai nữ孤哀女.

Con mồ côi cha:孤子cô tử (fan để tang phụ thân cơ mà mẹ còn sinh sống trường đoản cú xưng là cô tử孤子).

Con nuôi:giả tử假子, chăm sóc tử養子,nghĩa tử義子,恩兒ân nhi.

Con vk lẽ:lắp thêm tử庶子.

Con từ bỏ xưng cùng với phụ huynh là:nhi兒.

Con trường đoản cú xưng cùng với phụ vương ghẻ là:chấp tử執子.

Cha chị em Điện thoại tư vấn con cháu là:nhi兒.

Tiếng call đứa con yêu mến:ái nhi愛兒.

Con trai của mình:nhi tử兒子.

Tiếng Call bé của bằng hữu mình:hiền khô điệt賢姪, ráng điệt世姪.

Tiếng tôn xưng con người khác:công tử公子, lệnh lang令郎.

Con hư hỏng:bại tử敗子.

Con của ck hoặc vk trước:trả tử假子.

Con đỏ:兒子nhi tử.

Tiếng trường đoản cú xưng của con (trai với gái) đối với cha mẹ:hài nhi孩兒.

Tiếng hotline đàn ông của mình:兒子nhi tử.

Con trưởng của bà xã cả tuyệt nhỏ của vk cả:đích tử嫡子.

Con lai (cha mẹ ko cùng huyết thống chủng tộc):láo máu nhi混血兒.

Con trai của cậu (anh giỏi em của mẹ):nội huynh đệ內兄弟.

Con cháu nói chung:nhi tôn兒孫.

Cháu:điệt姪,tòng tử從子.

Cháu (con của anh ấy tuyệt em trai mình):điệt nữ姪女, điệt tử姪子.

Cháu trưởng:đích tôn嫡孫, trưởng tôn長孫.

Cháu nội:nội tôn內孫.

Cháu ngoại:sanh甥, ngoại tôn外孫.

Cháu nối chiếc xưng là:đích tôn嫡孫.

Cháu họ:biểu điệt表姪,có nghĩa là bé của bằng hữu họ (con cô, nhỏ cậu con dì) hoặc chị em chúng ta (con cô, nhỏ cậu, bé dì).

Cháu gọi bằng cậu:sanh甥.

Cháu xa:côn tôn昆孫.

Cháu rể:sinh tế甥婿.

Cháu đời thứ tám:nhưng lại tôn仍孫.

Cháu nó (khiêm từ, tiếng nhằm Hotline các người thân, thường được sử dụng đến sản phẩm bên dưới mình):xá điệt舍姪.

Cháu của anh:côn tôn昆孫.

Cháu của chú ấy cùng chưng trường đoản cú xưng là:Nội điệt內姪.

Cháu trường đoản cú xưng với bác bỏ của phụ vương là:vân tôn云孫.

Tiếng tôn xưng con cháu trai fan khác:lệnh điệt令姪.

Vợ con cháu mình:điệt phụ姪婦, cònHotline là điệt nhi tức phụ姪兒媳婦.

Chắt (bé của cháu nội giỏi con cháu ngoại):tằng tôn曾孫.

Chkhông nhiều (cháu sáu đời, bé của chút ít, chắt):huyền tôn玄孫.

THẦY TRÒ – HỌC HÀNH

Thầy dạy học tập (tiếng xưng hô tỏ ý tôn kính hoặc thân mật):lão sư老師.

Người cô gái sư phụ trách bảo ban bé công ty quý tộc (ngày xưa):phó mẫu傅母.

Người bọn bà nuôi dậy con dòng nỗ lực cho những người khác:phó mẫu傅母, bảo mỗ保姆.

Em thuộc tổ:đường đệ堂弟.

Môn đồ gia dụng, học trò:đệ tử弟子, đồ dùng đệ徒弟. môn sanh門生, học tập sanh學生.

Con em bên cái dõi học hành đỗ đạt:tlỗi hương môn đệ書香門第.

Học giả hoặc quan viên tự xưng (khiêm từ):học tập sinh學生.

Tiếng hotline sư phú của người khác:lệnh sư令師.

Tiếng hotline anh hoặc sư huynh của sư phụ:sư bá師伯.

Tiếng gọi em trai hoặc sư đệ của sư phụ:sư thúc師叔.

Tiếng call học trò giỏi:cao đệ高弟,高徒cao thứ.

Tiếng mĩ xưng nhằm Gọi con em, đệ tử fan khác:cao túc高足xuất xắc thượng túc上足.

Tiếng học trò kính xưng cùng với thầy:ân sư恩師.

Học trò xưng thầy vẫn chết:tiên sư先師.

Người thứ nhất gây dựng ra một nghề, coi nlỗi ông tổ của nghề kia Điện thoại tư vấn là:tiên sư先師.

Bậc thầy nổi tiếng:danh sư名師.

Bậc thầy tài đức:lương sư良師.

Ông thầy học:tiên sinh先生.Anh (học cùng thầy):sư huynh師兄.

Chị (học tập thuộc thầy):sư tỷ師妣.

Em trai (học tập thuộc thầy):sư đệ師弟.

Em gái (học cùng thầy):sư muội師妹.

NAM NỮ

Đàn ông nói chung:sĩ phu士夫,trượng phu丈夫.

Người đàn ông ttốt tuổi:sĩ phu士夫.

Người bầy ông thông dâm với người khác:gian phu奸夫, còn viết là姦夫.

Đàn bà, nhỏ gái:nhi nữ兒女.

Đàn bà góa:cô sương孤孀.

Con côi và lũ bà góa:cô quả孤寡.

Người bầy bà bao gồm ông xã đánh trận địa điểm xa:chinch phụ征婦.

Người lũ bà nuôi trẻ:nhũ mỗ乳姆.

Nữ công ty nhân:chủ phụ主婦.

Tiếng tôn xưng thiếu nữ vẫn bao gồm chồng:phu nhân夫人.

Tiếng Gọi tầm thường lũ bà bé gái:cô姑.

Tục Call con gái không ck là:cô姑.

Tiếng từ bỏ xưng hoặc xưng gọi fan thiếu nữ khác:cô姑.

Tiếng điện thoại tư vấn tôn trọng giành riêng cho prúc nữ:thái cô太家.

Tiếng Hotline tín đồ nữ:cô nương姑娘.

Cô nương nhà (tiếng xưng Hotline fan khác):cô nương gia姑娘家.

Tiếng tôn xưng phụ nữ:đại gia大家.

Từ tôn xưng đàn bà vẫn có ông xã và ngang tuổi cùng với mẹ:đại thẩm大嬸.

Tiếng xưng hô so với thiếu phụ ngang sản phẩm hoặc có tuổi sát bởi tuổi cha mình:clỗi mẫu諸母.

TRẺ EM

Trẻ em:nhi đồng兒童.

Tthấp bé bé dại dại:cúc tử鞠子.

Bé trai, nhỏ bé gái:anh nhi嬰兒.

Ttốt sơ sinh:anh nhi嬰兒.

Trẻ con:hài tử孩子,nhi tử兒子, hài nhi孩兒.

Ttốt mất cha mẹ, không người nào đậy chở:cô lộ孤露.

Tphải chăng không cha mẹ (mất phụ thân hoặc mất cả cha và mẹ):cô nhi孤兒.

Đứa bé:đái hài nhi小孩兒.

Bé gái:nàng hài nhi女孩兒.

Bé trai:phái mạnh hài nhi男孩兒.

Lũ trẻ, đàn ttốt (giờ bậc tôn trưởng xưng hô cùng với hậu bối):nhi tào兒曹.

Crúc bé bỏng công ty (giờ đồng hồ xưng điện thoại tư vấn người khác):đái hài tử gia小孩子家.

TUỔI TÁC – CẤPhường BẬC

Tiếng tôn xưng người đàn ông béo tuổi: lão trượng老丈(cố gắng già), lão tẩu老叟(rứa già), trượng nhân丈人(ông già).

Ông cụ:lão công công老公公.

Ông nọ (phãn hữu chỉ - tiếng Call đàn ông Khủng tuổi):mỗ ông某翁.

Bậc bên trên bản thân nhưng mà bao gồm tuổi gọi là:trưởng lão長老.

Người già ko con cháu để nương tựa:cô lão孤老.

Anh (giờ Call bầy ông phệ tuổi hơn mình):huynh兄.

Anh (giờ đồng hồ Call thân mật):hiền khô huynh賢兄.

Anh (giờ tôn xưng fan phái mạnh cùng lứa):ca哥.

Anh kết nghĩa, anh nuôi:nghĩa huynh義兄.

Tiếng xưng hô của bạn các tuổi (trưởng bối長輩) đối với người không nhiều tuổi (vãn bối晚輩):hài nhi孩兒.

Em (giờ đồng hồ hotline thân mật):hiền khô đệ賢弟.

Em (khiêm trường đoản cú, bạn nữ tự xưng cùng với những người ngang hàng):muội妹.

Con trai, lũ ông trong thân yêu thích, thuộc lứa mà nhỏ tuổi tuổi hơn bản thân Điện thoại tư vấn là:đệ弟.

Tiếng tôn xưng fan bọn ông luống tuổi hoặc hơn thế tuổi cha mình:lão bá老伯.

Tiếng call người nhỏ dại tuổi:đái tử小子.

Pthi thoảng chỉ fan tuổi nhỏ:đệ tử弟子.

Bậc trưởng bối Điện thoại tư vấn người sinh sau là:nhi兒.

Từ chỉ bạn vị thành niên:hài tử孩子

Tiếng tôn xưng bạn trên:các hạ閣下.Ngày xưa, bậc bên dưới đối với bậc bên trên hoặc những người ngang vai kính xưng cùng nhau là:túc hạ足下.

BẠN BÈ

Quý khách hàng cũ:cựu hữu舊友, còn gọilà cựu giao舊交.

Quý Khách bè cũ:cố cựu故舊, nói một cách khác làcố giao故交, cố kỉnh tri故知.

Quý Khách bè thuộc chí hướng:chấp hữu執友.

quý khách bè cổ kết làm anh em:khế huynh đệ契兄弟.

Tiếng tôn xưng để Điện thoại tư vấn anh em bạn:nhân huynh仁兄.

Anh (giờ đồng hồ kính xưng thân các bạn hữu):huynh兄.

Anh chúng ta nhơn huệ (giờ kính xưng giữa các bạn hữu): nhân huynh仁兄.

Anh (giờ đồng hồ anh em tôn xưng cùng với nhau):những hạ閣下, huynh đài兄臺.

Anh/bạn:những hạ閣下,

Kẻ đàn em này (giờ trường đoản cú xưng khiêm tốn với các bạn bè):dại đệ愚弟.

Em (giờ đồng hồ dùng làm điện thoại tư vấn bạn bè nhỏ dại tuổi hơn mình):hiền khô đệ賢弟.

Tiếng để Điện thoại tư vấn cha của bằng hữu hoặc bạn đồng học:bá phụ伯父.

Chị (giờ đồng hồ kính xưng đối với vợ của khách hàng hoặc so với thiếu nữ nói chung):tẩu嫂.

Nhà chị (nhằm gọi bà xã bạn):tẩu phu nhân嫂夫人.

TÔN GIÁO – TU HÀNH

Một đoàn thể môn sinh Phật Gọi là:tăng-già僧伽(theo pháp luật định tư vị sư trsinh hoạt lên mới call là Tăng già).

Bậc tu hành theo Phật giáo hiện đang có đạo hạnh lớn:cao tăng高僧.

Nhà sư:nạp衲.

Tiếng bên sư già từ xưng:lão nạp老衲.

Tiếng đơn vị sư phái nam trường đoản cú xưng (khiêm từ):xấu tăng貧僧.

Tiếng đạo sĩ hoặc công ty sư phái nam tự xưng (khiêm từ):xấu đạo貧道.

Tiếng nữ giới đạo sĩ từ bỏ xưng:xấu đạo貧道.

Tiếng ni sư từ bỏ xưng (khiêm từ):bần ni貧尼.

Prúc đàn bà xuống tóc tu hành:ni cô尼姑, đạo cô道姑.

Tiếng tôn xưng nhà tu hành, đạo sĩ:pháp sư法師, thiền đức sư禪師.

Tiếng tôn xưng hòa thượng, cao tăng:đại sư大師.Tiếng tôn xưng đạo sĩ:chân nhân真人.

Tiếng hòa thượng, đạo sĩ tự xưng:đệ tử弟子.

NHỮNG TỪ KHÁC

Bà bé mặt ngoại:nhân thân姻親.

Bà bé bên nội (cùng một họ):nội thân內親.

Bậc học giả, bên thẩm mỹ có tài năng lớn:đại sư大師.

Cha bà mẹ bạn bè vợ chồng nói chung:lục thân六親.

Cmặt hàng tuổi tphải chăng (mỹ xưng dành riêng cho tất cả những người nam):thiếu thốn niên lang少年郎.

Con em bên lương thiện:lương gia tử đệ良家子弟.

Con trai vua chỏng hầu, nối ngôi cha:vậy tử世子.

Cô phụ dâu:bạn nương伴娘, còn được gọi là thiếu nữ tân tướng女儐相.

Đầy tớ Gọi người sở hữu là:đại gia大家.

Đầy tớ:bốn dưỡng廝養.

Ngày xưa nô bộc call công ty là:gia trưởng家長.

Ngày xưa, thiên tử đối với vua clỗi hầu cùng bọn họ gọi là:bá phụ伯父.

Người tất cả học tập thức:sĩ phu士夫.

Người có học, học tập giả:nho sanh儒生.

Người mở đầu trong nhà:gia trưởng家長.

Người béo ttốt nhỏ tuổi vào nhà (từ Điện thoại tư vấn chung):nhất gia lão tiểu一家老小.

Người nhớ ơn xưng với những người làm cho ơn:ân nhi恩兒.

Người phụ rễ:伴郎các bạn lang, còn được gọi là nam tân tướng男儐相.

Người gần gụi trong công ty, thường xuyên chỉ tín đồ cùng dòng họ:nội nhân內人.

Người theo hầu hoặc thị mang hotline là:chấp dịch執役.

Thà hiếp của thiên tử:phu nhân夫人.

Thiếu nữ giới nhỏ dại tuổi:diệu linc con gái lang妙齡女郎.

Tiếng Gọi phụ vương của bạn đang chuyện trò cùng với mình:lệnh tôn令尊.

Tiếng call bé nhà quý tộc:công tử公子.

Tiếng call fan không giống với ý kính trọng (làng mạc giao):tiên sinh先生.

Tiếng gọi tín đồ tài giỏi về một cỗ môn:thi bá詩伯(đơn vị thơ lớn), họa bá畫伯(họa sĩ đại tài).

Tiếng Call người thân trong gia đình gần:cận thân近親.

Tiếng kính xưng của nô bộc đối với bà chủ:nương娘.

Tiếng tôn xưng thế gia tử đệ trong vnạp năng lượng chương cổ (tiểu thuyết, hí khúc):công tử公子.

Tiếng tôn xưng bọn bà hoặc bạn vẫn bao gồm chồng:đại nương大娘(bà), di nương姨娘(dì).Tiếng tôn xưng hoàng hậu, quý phi cùng phụ nữ quí tộc:nương nương娘娘(lệnh bà).

Tiếng tôn xưng vua:bệ hạ陛下.

Tiếng tự xưng của vị quan tiền với vua:hạ thần下臣.

Tiếng từ bỏ xưng so với trưởng bối:học tập vãn學晚(kẻ học tập muộn này), vãn sinh晚生(kẻ sinch sau này).

Tiếng từ xưng khiêm nhường:bỉ phu鄙夫,bỉ nhân鄙人.

Tiếng xưng hô của cận thần hoặc thê thiếp đối với hoàng đế:đại gia大家.

Tiếng xưng hô của nô lệ so với chủ:lang郎.

Tớ gái:nghĩa nô義奴.

Tớ trai:nghĩa bộc義僕.

Tôi (khiêm từ):tẩu走.

Tôi (khiêm từ):đái sinh小生,bỉ nhân鄙人, bỉ phu鄙夫.

Tôi (người nghỉ ngơi chức vị rẻ từ bỏ xưng, trong tương lai sử dụng có tác dụng giờ từ bỏ xưng khiêm nhường):trên hạ在下.