Galaxy s8 active cũ, like new 99% giá rẻ

Máy là phiên bản Mỹ hàng likenew 97%- 99% đã qua sử dụng, xách tay từ thị trường Mỹ.Hỗ trợ 1 lần nâng cấp mẫu trong 7 ngày đầuHỗ trợ trả góp 0% online chỉ cần CMNDHỗ trợ trả góp 0% trả trước 0đ qua thẻ tín dụngHỗ trợ trả góp từ 18 tuổiHỗ trợ quẹt thẻ
*

4.590.000₫ 4.290.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":6451,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N\/A"},{"attributes":{"attribute_pa_tinh-trang-may":"97","attribute_pa_mau-sac":"xanh-camo"},"availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":{"length":"","width":"","height":""},"dimensions_html":"N\/A","display_price":3990000,"display_regular_price":4290000,"image":{"title":"s8 active","caption":"","url":"https:\/\/nayaritas.net\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/s8-active.jpg","alt":"","src":"https:\/\/nayaritas.net\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/s8-active-510x510.jpg","srcset":"https:\/\/nayaritas.net\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/s8-active-510x510.jpg 510w, https:\/\/nayaritas.net\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/s8-active-300x300.jpg 300w, https:\/\/nayaritas.net\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/s8-active-150x150.jpg 150w, https:\/\/nayaritas.net\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/s8-active-100x100.jpg 100w, https:\/\/nayaritas.net\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/s8-active.jpg 600w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https:\/\/nayaritas.net\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/s8-active.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https:\/\/nayaritas.net\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/s8-active-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https:\/\/nayaritas.net\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/s8-active-247x296.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":510,"src_h":510},"image_id":3901,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"4.290.000₫ 3.990.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":6452,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N\/A"},{"attributes":{"attribute_pa_tinh-trang-may":"97","attribute_pa_mau-sac":"den"},"availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":{"length":"","width":"","height":""},"dimensions_html":"N\/A","display_price":3690000,"display_regular_price":3800000,"image":{"title":"s8 active","caption":"","url":"https:\/\/nayaritas.net\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/s8-active.jpg","alt":"","src":"https:\/\/nayaritas.net\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/s8-active-510x510.jpg","srcset":"https:\/\/nayaritas.net\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/s8-active-510x510.jpg 510w, https:\/\/nayaritas.net\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/s8-active-300x300.jpg 300w, https:\/\/nayaritas.net\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/s8-active-150x150.jpg 150w, https:\/\/nayaritas.net\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/s8-active-100x100.jpg 100w, https:\/\/nayaritas.net\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/s8-active.jpg 600w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https:\/\/nayaritas.net\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/s8-active.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https:\/\/nayaritas.net\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/s8-active-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https:\/\/nayaritas.net\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/s8-active-247x296.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":510,"src_h":510},"image_id":3901,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"3.800.000₫ 3.690.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":4364,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N\/A"},{"attributes":{"attribute_pa_tinh-trang-may":"97","attribute_pa_mau-sac":"vang"},"availability_html":"

H\u1ebft h\u00e0ng\n","backorders_allowed":false,"dimensions":{"length":"","width":"","height":""},"dimensions_html":"N\/A","display_price":3690000,"display_regular_price":3800000,"image":{"title":"s8 active","caption":"","url":"https:\/\/nayaritas.net\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/s8-active.jpg","alt":"","src":"https:\/\/nayaritas.net\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/s8-active-510x510.jpg","srcset":"https:\/\/nayaritas.net\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/s8-active-510x510.jpg 510w, https:\/\/nayaritas.net\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/s8-active-300x300.jpg 300w, https:\/\/nayaritas.net\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/s8-active-150x150.jpg 150w, https:\/\/nayaritas.net\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/s8-active-100x100.jpg 100w, https:\/\/nayaritas.net\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/s8-active.jpg 600w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https:\/\/nayaritas.net\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/s8-active.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https:\/\/nayaritas.net\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/s8-active-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https:\/\/nayaritas.net\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/s8-active-247x296.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":510,"src_h":510},"image_id":3901,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"3.800.000₫ 3.690.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":4365,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N\/A"},{"attributes":{"attribute_pa_tinh-trang-may":"moi-99","attribute_pa_mau-sac":"den"},"availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":{"length":"","width":"","height":""},"dimensions_html":"N\/A","display_price":3990000,"display_regular_price":4190000,"image":{"title":"s8 active","caption":"","url":"https:\/\/nayaritas.net\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/s8-active.jpg","alt":"","src":"https:\/\/nayaritas.net\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/s8-active-510x510.jpg","srcset":"https:\/\/nayaritas.net\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/s8-active-510x510.jpg 510w, https:\/\/nayaritas.net\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/s8-active-300x300.jpg 300w, https:\/\/nayaritas.net\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/s8-active-150x150.jpg 150w, https:\/\/nayaritas.net\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/s8-active-100x100.jpg 100w, https:\/\/nayaritas.net\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/s8-active.jpg 600w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https:\/\/nayaritas.net\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/s8-active.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https:\/\/nayaritas.net\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/s8-active-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https:\/\/nayaritas.net\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/s8-active-247x296.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":510,"src_h":510},"image_id":3901,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"4.190.000₫ 3.990.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":4366,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N\/A"},{"attributes":{"attribute_pa_tinh-trang-may":"moi-99","attribute_pa_mau-sac":"vang"},"availability_html":"H\u1ebft h\u00e0ng\n","backorders_allowed":false,"dimensions":{"length":"","width":"","height":""},"dimensions_html":"N\/A","display_price":3990000,"display_regular_price":4190000,"image":{"title":"s8 active","caption":"","url":"https:\/\/nayaritas.net\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/s8-active.jpg","alt":"","src":"https:\/\/nayaritas.net\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/s8-active-510x510.jpg","srcset":"https:\/\/nayaritas.net\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/s8-active-510x510.jpg 510w, https:\/\/nayaritas.net\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/s8-active-300x300.jpg 300w, https:\/\/nayaritas.net\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/s8-active-150x150.jpg 150w, https:\/\/nayaritas.net\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/s8-active-100x100.jpg 100w, https:\/\/nayaritas.net\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/s8-active.jpg 600w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https:\/\/nayaritas.net\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/s8-active.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https:\/\/nayaritas.net\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/s8-active-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https:\/\/nayaritas.net\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/s8-active-247x296.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":510,"src_h":510},"image_id":3901,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"4.190.000₫ 3.990.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":4367,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N\/A"}>">

Tình trạng máy