GALAXY S8 ACTIVE CŨ, LIKE NEW 99% GIÁ RẺ

Máy là phiên bản Mỹ sản phẩm likenew 97%- 99% Like New 99%, cầm tay từ bỏ Thị trường Mỹ.Hỗ trợ 1 lần tăng cấp chủng loại vào 7 ngày đầuHỗ trợ trả dần 0% online chỉ việc CMNDHỗ trợ trả góp 0% trả trước 0đ qua thẻ tín dụngHỗ trợ trả dần dần trường đoản cú 18 tuổiHỗ trợ bôi thẻ
*

4.590.000₫ 4.290.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":6451,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_pa_tinh-trang-may":"97","attribute_pa_mau-sac":"xanh-camo","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":3990000,"display_regular_price":4290000,"image":"title":"s8 active","caption":"","url":"https://thanhdatsản phẩm điện thoại.vn/wp-content/uploads/2021/01/s8-active.jpg","alt":"","src":"https://thanhdatdi động.vn/wp-content/uploads/2021/01/s8-active-510x510.jpg","srcset":"https://nayaritas.net/wp-content/uploads/2021/01/s8-active-510x510.jpg 510w, https://thanhdatdi động.vn/wp-content/uploads/2021/01/s8-active-300x300.jpg 300w, https://nayaritas.net/wp-content/uploads/2021/01/s8-active-150x150.jpg 150w, https://thanhdatthiết bị di động.vn/wp-content/uploads/2021/01/s8-active-100x100.jpg 100w, https://nayaritas.net/wp-content/uploads/2021/01/s8-active sầu.jpg 600w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://nayaritas.net/wp-content/uploads/2021/01/s8-active.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://nayaritas.net/wp-content/uploads/2021/01/s8-active-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://nayaritas.net/wp-content/uploads/2021/01/s8-active-247x296.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":3901,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"4.290.000₫ 3.990.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":6452,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_tinh-trang-may":"97","attribute_pa_mau-sac":"den","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":3690000,"display_regular_price":3800000,"image":"title":"s8 active","caption":"","url":"https://thanhdatthiết bị di động.vn/wp-content/uploads/2021/01/s8-active.jpg","alt":"","src":"https://thanhdatdi động.vn/wp-content/uploads/2021/01/s8-active-510x510.jpg","srcset":"https://thanhdatthiết bị di động.vn/wp-content/uploads/2021/01/s8-active-510x510.jpg 510w, https://thanhdatđiện thoại.vn/wp-content/uploads/2021/01/s8-active-300x300.jpg 300w, https://nayaritas.net/wp-content/uploads/2021/01/s8-active-150x150.jpg 150w, https://nayaritas.net/wp-content/uploads/2021/01/s8-active-100x100.jpg 100w, https://thanhdatsản phẩm điện thoại.vn/wp-content/uploads/2021/01/s8-active sầu.jpg 600w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://thanhdatsản phẩm điện thoại.vn/wp-content/uploads/2021/01/s8-active sầu.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://thanhdatđiện thoại.vn/wp-content/uploads/2021/01/s8-active-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://thanhdatdi động.vn/wp-content/uploads/2021/01/s8-active-247x296.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":3901,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"3.800.000₫ 3.690.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":4364,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_tinh-trang-may":"97","attribute_pa_mau-sac":"vang","availability_html":"

Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":3690000,"display_regular_price":3800000,"image":"title":"s8 active","caption":"","url":"https://thanhdatthiết bị di động.vn/wp-content/uploads/2021/01/s8-active.jpg","alt":"","src":"https://thanhdatthiết bị di động.vn/wp-content/uploads/2021/01/s8-active-510x510.jpg","srcset":"https://nayaritas.net/wp-content/uploads/2021/01/s8-active-510x510.jpg 510w, https://thanhdatSmartphone.vn/wp-content/uploads/2021/01/s8-active-300x300.jpg 300w, https://thanhdatthiết bị di động.vn/wp-content/uploads/2021/01/s8-active-150x150.jpg 150w, https://thanhdatđiện thoại.vn/wp-content/uploads/2021/01/s8-active-100x100.jpg 100w, https://nayaritas.net/wp-content/uploads/2021/01/s8-active sầu.jpg 600w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://thanhdatSmartphone.vn/wp-content/uploads/2021/01/s8-active.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://thanhdatđiện thoại.vn/wp-content/uploads/2021/01/s8-active-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://nayaritas.net/wp-content/uploads/2021/01/s8-active-247x296.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":3901,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"3.800.000₫ 3.690.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":4365,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_tinh-trang-may":"moi-99","attribute_pa_mau-sac":"den","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":3990000,"display_regular_price":4190000,"image":"title":"s8 active","caption":"","url":"https://nayaritas.net/wp-content/uploads/2021/01/s8-active sầu.jpg","alt":"","src":"https://thanhdatsản phẩm điện thoại.vn/wp-content/uploads/2021/01/s8-active-510x510.jpg","srcset":"https://thanhdatsản phẩm điện thoại.vn/wp-content/uploads/2021/01/s8-active-510x510.jpg 510w, https://thanhdatđiện thoại.vn/wp-content/uploads/2021/01/s8-active-300x300.jpg 300w, https://thanhdatđiện thoại.vn/wp-content/uploads/2021/01/s8-active-150x150.jpg 150w, https://thanhdatsản phẩm điện thoại.vn/wp-content/uploads/2021/01/s8-active-100x100.jpg 100w, https://nayaritas.net/wp-content/uploads/2021/01/s8-active sầu.jpg 600w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://thanhdatđiện thoại.vn/wp-content/uploads/2021/01/s8-active.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://thanhdatđiện thoại.vn/wp-content/uploads/2021/01/s8-active-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://thanhdatsản phẩm điện thoại.vn/wp-content/uploads/2021/01/s8-active-247x296.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":3901,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"4.190.000₫ 3.990.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":4366,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_tinh-trang-may":"moi-99","attribute_pa_mau-sac":"vang","availability_html":"Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":3990000,"display_regular_price":4190000,"image":"title":"s8 active","caption":"","url":"https://thanhdatdi động.vn/wp-content/uploads/2021/01/s8-active.jpg","alt":"","src":"https://thanhdatthiết bị di động.vn/wp-content/uploads/2021/01/s8-active-510x510.jpg","srcset":"https://nayaritas.net/wp-content/uploads/2021/01/s8-active-510x510.jpg 510w, https://thanhdatdi động.vn/wp-content/uploads/2021/01/s8-active-300x300.jpg 300w, https://thanhdatSmartphone.vn/wp-content/uploads/2021/01/s8-active-150x150.jpg 150w, https://nayaritas.net/wp-content/uploads/2021/01/s8-active-100x100.jpg 100w, https://nayaritas.net/wp-content/uploads/2021/01/s8-active.jpg 600w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://nayaritas.net/wp-content/uploads/2021/01/s8-active.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://thanhdatthiết bị di động.vn/wp-content/uploads/2021/01/s8-active-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://nayaritas.net/wp-content/uploads/2021/01/s8-active-247x296.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":3901,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"4.190.000₫ 3.990.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":4367,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">

Tình trạng máy
Topnhacai - Nhà cái uy tín số 1 hiện nay