SÁCH LỚP 9 BAO NHIÊU TIỀN

Bộ sách giáo khoa lớp 9

1Toán 9 tập 1Bản8.000
2Toán thù 9 tập 2Bản8.000
3Vật lí 9Bản12.000
4Hóa học tập 9Bản14.000
5Sinh học 9Bản17.000
6Ngữ văn uống 9 tập 1Bản14.000
7Ngữ văn 9 tập 2Bản12.000
8Lịch Sử 9Bản14.000
9Địa lí 9Bản13.000
10Giáo dục công dân 9Bản4.000
11Âm nhạc mĩ thuật 9Bản11.000
12Công nghệ 9 (Lắp đặt mặng năng lượng điện trong nhà)Bản5.000
13các bài luyện tập Tân oán 9 tập 1Bản18.100
14bài tập Tân oán 9 tập 2Bản17.600
15những bài tập Vật lí 9Bản10.700
16những bài tập Hóa học tập 9Bản13.000
17các bài tập luyện Ngữ văn 9 tập 1Bản11.300
18các bài luyện tập Ngữ văn uống 9 tập 2Bản10.200
19
những bài tập Sinh học tập 9Bản11.60020các bài tập luyện Lịch Sử 9Bản12.40021các bài luyện tập Địa lí 9Bản10.50022các bài tập luyện Âm nhạc 9Bản5.10023
Những bài tập Mĩ thuật 9Bản5.20024các bài luyện tập Giáo dục công dân 9Bản7.60025Tin học giành riêng cho THCS - Quyển 4Bản28.00026các bài tập luyện Tin học tập giành riêng cho THCS - Quyển 4Bản21.00027Tập bản đồ dùng địa 9 (4 màu)Bản29.00028Tập phiên bản đồ vật tranh ảnh lịch sử dân tộc 9 (4 màu)Bản29.00029Học thẩm mỹ 9 theo kim chỉ nan PTNLBản22.00030Tiếng Anh 9 tập 1 - SHS(Kèm đĩa CD và thẻ)Bản47.00031Tiếng Anh 9 tập 2 - SHS(Kèm đĩa CD với thẻ)Bản52.00032Tiếng Anh 9 tập 1 - SBT (Kèm theo thẻ)Bản37.00033Tiếng Anh 9 tập 2 - SBT (Kèm theo thẻ)Bản37.00034những bài tập tình huống trở nên tân tiến năng lực giáo dục và đào tạo công dân 9Bản25.000TỔNG CỘNG592.300


Mời chúng ta viết nhận xét đến sản phẩmBộ Sách Giáo Khoa Lớp 9 ( Năm học 2021 -2022) Đánh giá của doanh nghiệp về sản phẩm này: