Sau tính từ dùng gì

Bài học ngày hôm nay đã chia sẻ mang lại chúng ta tính năng, vị trí của Adj (tính từ) và Adv (trạng từ) vào câu, sẽ giúp đỡ chúng ta nhận ra địa chỉ cùng biện pháp dùng tính tự với trạng trường đoản cú nhé!
Tính từ với Trạng từ bỏ là công ty điểm đặc biệt quan trọng lúc luyện thi TOEIC. Trong chủ đặc điểm đó, TOEIC vẫn triệu tập vào một trong những phần đặc biệt quan trọng nlỗi sau: Vị trí tính từ, trạng từ; So sánh rộng kém; Bây Giờ phân từ (V-ing) với Quá khứ phân tự (V-ed).

Bạn đang xem: Sau tính từ dùng gì


Để vấn đáp được thắc mắc của họ, đặc biệt là phần Sentence completion của kì thi TOEIC, chúng ta nên nắm rõ tác dụng, vị trí của tính tự cũng giống như giải pháp nhận thấy tính tự cùng trạng trường đoản cú trải qua đuôi của từ bỏ (phần này tôi vẫn nói vào Chia sẻ Kinch nghiệm cấp độ 500-750.) Nếu chúng ta chưa tồn tại suốt thời gian học tập TOEIC 500- 750 cô gửi Tặng những em nhé! 
Mục tiêu của bài viết từ bây giờ, tôi ý muốn các bạn học cùng lưu giữ vị trí của tính từ, trạng từ trong một câu. Việc này coi nlỗi các bạn đã nỗ lực được 50 % vấn đáp đúng cho một số loại thắc mắc này.
*

II. Vị trí tính trường đoản cú (Adj)

ADJECTIVE

ADVERB

1. Đứng sau hễ tự To be

Ex: My job is so boring

2. Đứng sau một vài rượu cồn trường đoản cú cố định và thắt chặt khác (nhà điểm hết sức quan tiền trọng): become, get, seem, look, appear, sound, smell, taste, feel, remain, keep, make

Ex: 

- As the movie went on, it became more and more exciting

- Your frikết thúc seems very nice

- She is getting angry

- You look so tired!

- He remained silent for a while

3. Đứng trước danh từ

Ex: She is a famous businesswoman

 1. Đứng sau hễ từ thường

Ex: Tom wrotethe memorandum carelessly

 2. Đứng trdự tính từ

Ex:

- It"s a reasonably cheap restaurant, and the food was extremely good.

Xem thêm: Download Download Adobe Photoshop Lightroom 6 Full Crack, Adobe Lightroom 6 Full Crack Pc

- She is singing loudly

3. Đứng trước trạng từ khác

Ex: 

- Maria learns languages terribly quickly

- He fulfilled the work completely well

4. Đứng đầu câu, ngã nghĩa cho tất cả câu

Ex: Unfortunately,the bank was closed by the time I got here

Bổ sung thêm cho các bạn sự thay đổi nghĩa của một số trong những trạng từ đặc trưng Khi gồm cùng không có đuôi –ly nhé:

1. free• không lấy phí (ko trả phí) You can come in không tính tiền.• freely (tự do làm cái gi ) He could speak freely about it.

2. hard• hard ( cần cù , chuyên cần ) He works hard.• hardly ( thảng hoặc Khi , trạng từ bỏ gia tốc, phần lớn ko ) He hardly knows her.

3. high• high ( độ dài )Planes fly high.• highly ( những ) a highly paid job

4. late• late ( muộn, trễ ) He left work late.• lately (cách đây không lâu, signal word mang lại thì hiện nay chấm dứt, hiện nay hoàn thành tiếp nối ) What have you been doing lately?.

5. wide• wide ( mở rộng ) mở cửa the door wide.• widely (những nơi) He has traveled widely