Shadow Nghĩa Là Gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

shadow
*

shadow /"ʃædou/ danh từ nhẵn, bóng về tối, bóng râm, láng mátkhổng lồ sit in the shadow: ngồi dưới bóng mátthe shadows of night: láng đêm trơn (của bức tranh); địa điểm về tối (vào gian phòng...) hình bóng; (bóng) bạn nối khố, đồng bọn, bạn theo gần kề nlỗi hình với láng, tín đồ theo ko tránh bước điểm báo trước dấu vết, chút ít, gợnwithout a shadow of doubt: ko một chút nghi ngờ nhẵn, đồ dùng vô hìnhkhổng lồ catch at shadows; lớn run after a shadow: bắt láng, theo đuổi một đồ vô hình;lớn throw away the substance for the shadow: thả mồi bắt bóng sự tối tămto lớn live sầu in the shadow: sinh sống trong chình họa buổi tối tăm sự bảo vệ, sự bảo vệunder the shadow of the Almighty: sau sự bảo vệ của thượng đếto be afraid of one"s own shadow yếu gan; thần hồn nát thần tínhto be worn to lớn a shadow lo mang lại rạc ngườilớn have sầu shadows round one"s eyes đôi mắt thâm nám quầng ngoại rượu cồn từ (thơ ca) che, che bóng làm cho về tối sầm, có tác dụng sa sầm (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đánh trơn (bức tranh) ((thường) + forth) báo điểm trước, làm cho mờ hiện nay ra theo dõi và quan sát, dòkhổng lồ shadow a suspicious character: quan sát và theo dõi một tín đồ khả nghi
bóngacoustic shadow zone: vùng trơn âmaerodynamic shadow: trơn khí động họcbottom shadow: bóng mờ phía dướicore shadow: lõi bóngdrop shadow: láng rơieiren shadow: bóng (tối) riêngno shadow: ko bóngradar shadow: vùng bóng rađashadow area: vùng bóngshadow attenuation: suy giảm vị vùng láng (của sóng vô tuyến)shadow button: nút bóngshadow cone: chóp bóngshadow detail: cụ thể bóngshadow drier: lò sấy vào bóng râmshadow effect: cảm giác chắn bóngshadow effect: cảm giác bóngshadow effects: hiệu ứng bóngshadow factor: thông số vùng bóngshadow mask: phương diện nạ bóngshadow memory: bộ lưu trữ bóngshadow of a tree: láng câyshadow printing: in bóngshadow printing: sự in bóngshadow recording: sự ghi bóngshadow region: miền trơn vô tuyếnshadow zone: vùng láng âm thanhshadow zone: vùng bóngshadow zone: vùng trơn địa chấnshadow zone: vùng râm mát Quanh Vùng (có) nhẵn râmsilhouette shadow: vùng tối hình láng (chiếu biên dạng)soft shadow: láng mềmsoul1d shadow: trơn âmsound shadow: vùng láng âm thanhsound shadow: nhẵn âm học tập (Vùng câm)theory of shadow construction: triết lý bóngtop shadow: trơn mờ phía trênwind shadow: bóng giówind shadow: bóng gió (vùng lặng)wind shadow: láng khí cồn học (vùng tĩnh)trơn mờbottom shadow: láng mờ phía dướitop shadow: trơn mờ phía trênvùng bóngacoustic shadow zone: vùng bóng âmradar shadow: vùng bóng rađashadow attenuation: suy sút vì vùng trơn (của sóng vô tuyến)shadow factor: hệ số vùng bóngshadow zone: vùng nhẵn âm thanhshadow zone: vùng bóng địa chấnsound shadow: vùng nhẵn âm thanhvùng tốiantenna shadow boundary: số lượng giới hạn vùng tối của ăng tensilhouette shadow: vùng buổi tối hình bóng (chiếu biên dạng)Lĩnh vực: toán và tinbóng tốimovable shadow wallmàn chắn di độngmovable shadow wallmàn chắn nổirain shadowvùng ko mưashadow RAMRAM dự trữshadow RAMRAM đúpshadow RAMram kèmshadow detailđộ rõ của phần tốishadow effectcảm giác cheshadow graphhình ảnh chiếu tia X

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): shadow, shade, shadow, overshadow, shadowy

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): shadow, shade, shadow, overshadow, shadowy


*

*

*

shadow

Từ điển Collocation

shadow noun

ADJ. dark, dense, deep, strong The house lay in dark shadow. | giant, long | grotesque, monstrous, sinister, strange, terrible | khiêu vũ, flickering

VERB + SHADOW cast, make, produce, throw The boat"s sail cast a shadow on the water. Use a desk light to produce a strong shadow. The candles on the table threw huge flickering shadows against the wall. | fill sth with ~s The streets were now filled with terrible shadows. | emerge from, loom up out of, step out from/of ~s Suddenly a huge figure loomed up out of the shadows. | move sầu into, shrink inkhổng lồ, slip (back) into ~s She shrank bachồng into the shadows as the footsteps approached. | lurk in, wait in, watch from criminals lurking in the shadows

SHADOW + VERB fall, lie The evening shadows were beginning khổng lồ fall. Deep shadows lay across the small clearing where they sat. | get longer, lengthen As the shadows lengthened, the men drifted trang chính for their tea. | dance, leap, move sầu, pass the leaping shadows of the flames The shadows of the clouds passed over us.

PREP. among the ~s an odd shape among the shadows | in the ~s I could just make out a figure in the shadows. | into the ~s I backed inkhổng lồ the shadows until the police oto had passed. | in ~ His face was in shadow. | into ~ The storm clouds threw the mountain peaks inlớn dense shadow. | from/out of the ~s A huge figure stepped out of the shadows. | through the ~s the fears that kept crowding in on her as she hurried through the shadows

PHRASES live in the shadow of sb/sth (often figurative) She had always lived in the shadow of her older sister.

Từ điển WordNet


n.

Bạn đang xem: Shadow nghĩa là gì

shade within clear boundariesa premonition of something adverse

a shadow over his happiness

refuge from danger or observation

he felt secure in his father"s shadow

a dominating and pervasive sầu presence

he received little recognition working in the shadow of his father

an inseparable companion

the poor child was his mother"s shadow

v.

Xem thêm: Definition Of Fall On Deaf Ears Definition And Meaning & Examples)

follow, usually without the person"s knowledge

The police are shadowing her


A small line found on a candle in a candlestiông chồng chartthat isused to indicate where the price of a stoông chồng has fluctuated relative sầu to lớn the opening & closing prices. Essentially, these shadows illustrate the highest và lowest prices at which a security has traded over a specific time period.
A shadow can be located either above sầu theopening priceor below theclosing price. When there is a long shadow on the bottom of the candle (lượt thích that of a hammer) thereis a suggestionof an increased cấp độ ofbuying &, depending on the pattern, potentially a bottom.