Số tiền còn lại tiếng anh

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt Bạn đang xem: Số tiền sót lại giờ đồng hồ anh là gì

Bạn đang xem: Số tiền còn lại tiếng anh

*

*

*

Xem thêm: Tiểu Sử Jin Ju Là Ai - Tiểu Sử Hot Girl Jin Ju

*

- (toán) Cg. Số vượt. Số còn sót lại vào một phép chia sau thời điểm đem số bị phân tách trừ đi tích số của số phân tách cùng với số thương: 15 phân tách đến 4 còn số dư là 3.

*

số dư

số dư (tân oán học) Remainder.
(kế toán) Balanceabundant numberbalancesố dư hiện nay thời: running balanceexcesssố dư cầu: spherical excesssố dư của một tam giác cầu: excess of a spherical trianglesố dư Khi phân chia cho chín: excess of ninetỷ số dư áp: excess pressure ratioremainderhàm các số dư: remainder functionphần dư, số dư: remaindercách thức số dư áp chót: method of penultimate remainderphương thức số dư gần cạnh cuối: method of penultimate remaindersố dư lũy tích: cumulative remainderremaindersresidualphương thức theo số dư: residual modesai số dư: residual errorsự thay đổi tần số dư: residual frequency variationresidueresiduumsurpluschữ số dưredundant digitchữ số dư thừaredundant digitalssố dư của giao động liên tục ko mong mỏi muốnsinging marginsố dư thừaredundant numberbalancebạn dạng kê số dư: statement of balancephiên bản kê số dư: balance statementbảng bằng vận soát sổ những số dư: trial balance of balancesbảng số dư cuối kỳ: the closing balance sheetbiên lai số dư: balance receiptbiên lai số dư (giấy trợ thời của balance certificate): balance receiptcơ chế kiểm kê số dư trên sổ: balance of stoông chồng systemđiều tra về số dư (về số tiền còn lại): balance inquiryđối chiếu số dư: collation of balancegiấy bệnh số dư: balance certificatedgiấy hội chứng số dư bệnh khoán: balance certificategiấy triệu chứng số dư ngân hàng: certificate of bank balancegiấy xác nhận số dư: confirmation of balancehiệu ứng của số dư thực tế: real balance effectkết số dư: balance in accountkết số dư: credit balancekết số dư của khách hàng hàng: customer"s credit balancekhấu hao số dư giảm dần: declining balance depreciationpháp pháp số dư bớt dần: reducing balance methodcách thức khấu hao bớt dần dần số dư: diminishing balance methodphương pháp số dư sút dần: reducing balance methodquyết toán thù số dư: settlement of balancesố dư (bên) nợ: debit balancesố dư (gửi quý phái tài khoản) tiếp theo: balance carried forward to lớn next accountsố dư (của một) hóa đơn (cần tkhô hanh toán): balance of (an) invoicesố dư (của một) tài khoản: balance of (an) accountsố dư (tiền) thực tế: real (money) balancesố dư âm: negative balancesố dư bên có: credit balancesố dư bình quân: average balancesố dư bình quân của quỹ hàng hóa: average balance of commodity fundsố dư bình quân cuối tháng: average monthly balancesố dư bù trừ: compensating (compensatory) balancesố dư chết: dormant balancesố dư không chi tiêu: unexecuted balancesố dư chưa đưa ra tiêu: unexpended balancesố dư không dùng: unused balancesố dư không kết: outstanding balancesố dư không sử dụng: unencumbered balancesố dư không tkhô nóng toán: outstanding balancesố dư chưa tkhô nóng toán: balance outstandingsố dư không tkhô nóng toán: unpaid balancesố dư chuyển qua trang sau: balance carried downsố dư gửi sang trọng tự thông tin tài khoản trước: balance brought forward from last yearsố dư có: balance in accountsố dư có: credit balancesố dư tất cả so với (cùng với cụ thể rõ ràng): analytical balancesố dư tất cả về phía những anh: balance in your favoursố dư có về phía bọn chúng tôi: balance in our favoursố dư còn lại (chưa nộp): remain balancesố dư cước phí (buộc phải tkhô cứng toán): balance of freightsố dư của khuôn khổ thường xuyên xuyên: balance of current accountsố dư của hợp đồng mua: balance of buying contractsố dư của tài khoản: trương mục balancesố dư cuối kỳ: closing balancesố dư cuối kỳ: term-end balancesố dư cuối năm: balance at the kết thúc of the yearsố dư đầu kỳ: opening balancesố dư đầu năm: balance at the beginning of the yearsố dư cho hạn: maturity balancesố dư nhằm không: dormant balancesố dư dồn lại: balance carriedsố dư thân kỳ: interlặng balancesố dư khả dụng: available balancesố dư ko sinh lãi: idle balancesố dư ghê phí: balance of appropriationsố dư khiếp phí: allotment balancesố dư kỳ trước: old balancesố dư lãi: balance of interestsố dư lợi nhuận: balance of profitsố dư lời: profit balancesố dư mậu dịch hàng hóa: merchandise balancesố dư mang sang: balance brought forwardsố dư mang sang: balance carriedsố dư với xuống: balance brought downsố dư sở hữu xuống (nhằm cân nặng đối): balance brought downsố dư năm kia (đưa sang): balance brought forward from last yearsố dư ngân hàng đã điều động chỉnh: adjusted ngân hàng balancesố dư ngoại hối: foreign balancesố dư ngoại hối: balance of exchangesố dư nợ: balance of debtsố dư nợ: balance duesố dư nợ: debit balancesố dư nợ được điều chỉnh: adjusted debit balancesố dư nợ ròng của các khách hàng hàng: customer"s net debt balancesố dư quỹ: fund balancesố dư quỹ: cash balancesố dư quỹ: balance in handsố dư không đúng sót: balance of errorssố dư thanh lịch qua: balance brought forwardsố dư sau cùng: final balancesố dư trên ngân hàng: balance at banksố dư trên ngân hàng: bank balancesố dư tại ngân hàng (vào tài khoản của khách): balance at banksố dư tài khoản: account balancesố dư thông tin tài khoản vãng lai: balance of current accountsố dư gia sản giữ động: liquid balancesố dư thanh hao toán: balance of clearingsố dư tkhô giòn tân oán đối ngoại: balance of external paymentssố dư thực tế: actual balancesố dư thực tế: real balancesố dư tiếp theo trang trước: balance brought forwardsố dư tiền gửi chưa đến nhận, chưa rút: unclaimed balancesố dư tiền mặt: cash balancesố dư tiền mặt: liquid balancesố dư chi phí mặt muốn muốn: desired cash balancesố dư tiền phương diện thực tế: real cash balancesố dư tiền mặt tối thiểu: minimum cash balancesố dư chi phí thực tế: real money balancesố dư toàn bộ: overall balancesố dư bên trên sổ sách: book balancesố dư bên trên tài khoản: ledger balancesố dư vào sổ cái: balance in ledgersố dư trước: previous balancesố dư trương: balance brought forwardsố dư trường đoản cú do: miễn phí balancesố dư zê-rô: zero balancesố dư zero (tổng cộng mặt nợ và bên có ngang nhau): zero balancesổ liệt kê số dư trong sổ dòng kế toán: balance booksổ nhật ký số dư chi phí mặt: daily cash balance booksổ số dư tồn kho: balance of stores recordssự cấu thành số dư: composition of balanceảnh hưởng tác động của số dư tiền thực tế: real balance effectthẩm tra số dư: verification of balancetoàn bô dư: overall balancemarginphương thức toàn bô dư: gross margin methodsố dư lời ròng: net marginremainderresidualbảng số dưsurplus statementcơ chế bớt dần dần số dưreducing installment systemcó số dưin the blackkhấu hao số dư sút dầndilution of labourngân sách thu bỏ ra cân bằng thuộc gồm số dưbalanced budget with surplus Chuim mục: Blog