Windows Xp Professional Sp3 May 2021 Iso Full Crack

Windows XPhường Professional SP3là gói dịch vụ cuối cùng, mới nhất mang lại chiếc Windows XP nó bao gồm 1 số cập nhật nhỏ dại tuy nhiên đặc biệt quan trọng đối với người tiêu dùng. Bao tất cả tất cả các phiên bản cập nhật đang desgin trước đó mang lại hệ điều hành và quản lý. Tuy nhiên, bản cập nhật ví dụ này chỉ bao gồm một số lượng bé dại các tác dụng mới, mà lại không làm tăng đáng chú ý hệ quản lý điều hành. Nhỏng đang đề câp ở trong phần đầu của nội dung bài viết tuy nhiên Microsoft đã knhị tử nhưng bên trên kênh MSDN (Microsoft Developer Network) vẫn còn update cỗ sở hữu ISO mang lại nhà cách tân và phát triển. Mới tuyệt nhất là vào thời điểm tháng 1/2019 Microsoft đang kiến thiết phiên bản update mang lại Windows XPhường Professional SP3.

Bạn đang xem: Windows xp professional sp3 may 2021 iso full crack

*

Windows XPhường Professional SP3 May 2021 – Integral Edition 2021.5.15 (Vanilla) bao gồm biến hóa sau
Những thay đổi trong Windows XPhường. Update
(#) Windows XPhường Updates:

* Windows XP Service Pachồng 3 (KB936929).* Windows XP.. và POSReady 2009 Updates/Hotfixes until 22.5(May).2019.* Windows Genuine Advantage Validation v1.9.42.0 (KB905474) Cracked.* Windows Internet Explorer v8 (Roll Back lớn 6 possible).* Windows Media Player v11 (Roll Baông xã khổng lồ 9 possible).* Windows Remote Desktop Connection 7.0 (KB969084, KB2813347-v2, KB2870165-v3).* Windows Remote Management (WinRM) 2.0.* Windows Rights Management Client (KB979099).* Windows Driver Frameworks 1.9 – User Mode (KB970158) và Kernel Mode (KB970159).* Windows Feature Paông chồng for Storage v1.0 (KB952013) – Image Mastering API v2.0 (KB932716-v2, KB952011).* Windows Feature Paông xã for Storage v1.0 (KB952013) – ICCD Smart Card Driver.* Windows Installer v4.5.6002.24298 (KB942288, KB4087398).* Windows XPhường exFAT file system driver update package v1.0 (KB955704).* Windows XP Root Certificates Update (KB931125).* Windows XP.. Revoked Roots Certificates Update (SA3123040).* Windows XPhường CAPICOM v2.1.0.2 (KB931906).* Microsoft European Union Expansion Font Update v1.2.* Microsoft WinUSB 2.0 (KB971286).* Microsoft XML Paper Specification Essentials Paông xã v1.2.* Microsoft XML bộ vi xử lý Core Services v4.0 SP3 4.30.2117.0 (KB2758694).* Microsoft Web Folders v12.0.6612.1000 (KB907306, KB2526086/Rosebub).* Microsoft Windows Browser Choice (KB976002-v5).* Windows Update v7.6.7600.256.* Windows Update Web Control v7.6.7600.257.* Microsoft Update Web Control v7.6.7600.257.* Microsoft Update Catalog Web Control v7.4.7057.249 (build time-stamp 130620-1021).

(#) Windows XPhường Runtime Libraries:

* Microsoft DirectX 9.0c End-User Runtimes v9.29.1974 (June 2010).* Microsoft .NET Framework : 1.1 SP1, 2.0 SP2, 3.0 SP2, 3.5 SP1, 4.0 Full – Optional.* Microsoft Visual C++: 2002 (v7.0.9975.0), 2003 (v7.10.6119.0), 2005 SP1 (v8.0.50727.6229), 2008 SP1 (v9.0.30729.7523), 2010 SP1 (v10.40219.473), 2012 Update 5 (v11.0.61135.400), 2013 Update 5 (v12.0.40664.0), 2015-2019 (v14.28.29213.0) – Optional.* Microsoft Visual Basic: v1.00, v2.0.9.8, v3.0.5.38, v4.0.24.22 (16-bit), v4.0.29.24 (32-bit), v5.2.82.44, v6.1.98.39 (SP6 Update KB2911777, KB2992332) – Optional.

(#) Windows XP. Applications:

* Microsoft Calculator Plus v1.0.0.908 Replaces the default Calculator.* Microsoft BitLocker To Go Reader v1.0 (KB970401).* Windows XP.. Powertoy – ClearType Tuner v1.01 – Optional.* Windows XPhường. Powertoy – Alt-Tab Replacement v1.0 – Optional.* Windows XPhường User Protệp tin Hive Cleanup Service v2.0.49 Beta – Optional.* Windows XPhường GDI+ Detection Tool v1 (KB873374).* Windows XP.. QFEkiểm tra v6.2.29.0 (KB282784).

(#) Additional Applications:

* 7-Zip v19.00 – Optional.* Basilisk/UXP.. v2021.5.14 (Mozilla Firefox fork for Windows XP) – Optional.* XP. Codec Paông xã v2.1 (Includes: MPC-BE, LAV, ffdshow, madVR, xy-VSFilter, XySubFilter, Icaros) – Optional.* Unlocker v1.9.2 – Optional.* ImDisk Toolkit v2021.1.25 – Optional.* HashCheông xã v2.4.1.58-altrộn – Optional.* Open Comm& Prompt Shell Extension v2.1.0 – Optional.* Take Ownership XPhường v1.2 (Allows you lớn take ownership of a file or thư mục from the Right-cliông xã menu) – Optional.* Toshibố UDF2.5 Reader Driver v1.0.0.3 (Allows you to browse HD-DVD và Blu-ray discs in Windows Explorer) – Optional.* Paragon GPT Loader v8.0.1.2 – (Standalone Installer) – Optional.* Windows Movie Maker 2.1.4028.0 Plus – Setup v1.3 (Standalone Installer) – Optional.

Xem thêm: Huỳnh Anh Là Ai - Nam Diễn Viên Huỳnh Anh Công Khai Người Yêu Mới

(#) Windows XPhường Patches/Fixes:

* Extended Update Support Patch v1.0: Extends the Windows XP update tư vấn from “April 2014” till at least “April 2019” (POSReady 2009 Updates).* ACPI Patch v5.1.2600.6666 (2019.10.20#2): Adds tư vấn for mainboards that are newer than năm nhâm thìn – Optional / Not integrated by default.* PAE Patch v3.6: Allows you to lớn set the RAM limit from 3.5 Gigabyte to 4 Gigabyte or to lớn 128 Gigabyte and also includes the HAL patches for the ACPI Timer fix and proper memory management from Server 2003 – Optional / Not integrated by default.* AVX/AVX2 Enabler v1.1: Allows you lớn use Advanced Vector Extensions 256-bit on Multi-bộ vi xử lý Core CPUs with Physical Address Extension.* TCP/IP Patch v1.0: Increase the number of Half-xuất hiện outgoing TCP connections from 10 to 16777215 (Maximum) .* UxTheme Patch v1.0: Allows you khổng lồ apply unsigned Custom Visual Styles (Windows XP.. Themes) .* TermSrv Patch v1.0: Allows you to have multiple concurrent remote desktop connections .* SFC Patch v1.0: Allows you khổng lồ disable & enable the Windows File Protection with the registry entry “SfcDisable” .* FlpyDisk Patch v5515: Allows Non-standard Floppy Formats .* SndRec32 Patch v2.0: Fixes a Sound Recorder error message on computers that have more than 2GB of RAM và Increases the Recording Time Limit from 60 Seconds lớn 999 Seconds .* Shell32 Patch v1.0: Fixes the missing Icons in the notification area .* WOW32 Patch v1.0: Fixes the Win 16 Subsystem insufficient resources problem .* NTDETECT Patch v1.1: Deactivates the resetting of the USB controller khổng lồ prevent a crash of the USB drive on which the Windows XP installation is carried out .* RAID-5 Patch v1.0: Enables Software RAID-5 Support .* SERVICES Patch v1.0: Includes more assigned port numbers for well-known services defined by IANA .* MNF4SBF v3.1: Fixes a Microsoft .NET Framework 4 bug that causes a slow Windows XPhường boot up (File placed in the Startup menu).* Fixed missing ClipBook Viewer shortcut in the Start Menu (accessor.inf).* Fixed missing dll registry entries for the Microsoft Jet and OLE files (KB4034775 Update Bug).

(#) Windows XP Tweaks:

* Pre-Configured Windows XP Settings – Optional.* Pre-Configured Program Settings – Optional.* Suppressing Microsoft Update nagging khổng lồ install Windows Genuine Advantage Notifications v1.9.40.0 (KB905474).* Suppressing Microsoft Update nagging khổng lồ install Windows XP. End Of Service Notifications (KB2934207).* Suppressing Microsoft Update nagging lớn install Windows Malicious Software Removal Tool v5.39.12900.0 (KB890830).

(#) Extras:

* Optional Patch Integrator script v3.1.4 (For all the optional patches that are not integrated by default).* Windows XP. SP3 (POSReady 2009) SSE2 Updates Remover v1.1 (For the CPUs that don’t tư vấn the SSE2 instruction set).* Compatible Updates/Hotfixes và RTM files from Office 2000, Windows 2000, Windows Server 2003, Windows POSReady 2009, Windows Vista, Windows 7 (More details in the ReadMe file).* MovAX-Gen2 SATA/AHCI driver v2.0 (Backported Windows 8 driver) – Optional / Not integrated by default.* Kai-Schtrom SATA driver v1.0_20200928 (Backported Windows 8 driver) – Optional / Not integrated by default.* Universal Intel SATA/AHCI/RAID Drivers+Software (For RST Series) v11.2.0.1006 (Modded v20trăng tròn.1.17) – Optional / Not integrated by default.* MovAX-Gen2 NVMe driver v2.0 (Backported Windows 7 driver) – Optional / Not integrated by default.* Samsung NVMe driver v1.2 (Backported Windows 7 driver) – Optional / Not integrated by default.* Kai-Schtrom NVMe driver v1.3_20180719 (Backported Windows 7 Open Fabrics Alliance driver) – Optional / Not integrated by default.* Kai-Schtrom NVMe driver v1.5_20180719 (Backported Windows 7 mở cửa Fabrics Alliance driver) – Optional / Not integrated by default.* MovAX-Gen2 USB3.X xHCI driver v2.2 (Backported Windows 8 driver) – Optional / Not integrated by default.* AMD/Intel USB3.0 xHCI driver v3 (Patched Windows 7 AMD driver) – Optional / Not integrated by default.* DriverPacks BASE v11.09.01.2f with Driver Pachồng Mass Storage v18.04.21 (SATA/AHCI) – Compressed = 10 MB / Uncompressed = 62 MB – Removable.* Separate Driver Packs: LAN (Cable Ethernet) v18.04.21 – Compressed = 12 MB / Uncompressed = 81 MB – Optional.* Additional Drive Packs (Standalone Installer): WLAN (Wireless Ethernet) v15.01.23.1 – Uncompressed = 188 MB – Optional.* 9 Additional Windows XPhường Themes – Optional: “Windows XPhường. Embedded”, “Blaông xã Mesa v2.0”, “ChaNin-Ja Style RC5 v1.0”, “Disney – It’s a Magical World v2.0”, “NeoGeniX LS v1.0”, “Lumãng cầu Element Black v5.1 + CSS”, “Royale Remixed v1.47”, “Windows 7 Colors v1.1”, “Zune Final v1.0”.* Windows File Protection Utility v1.6 (In “Start Menu -> All Programs -> Accessories -> System Tools”).* Windows XP CD-Key Changer v1.2 (In ISO/Disc folder “.OEMWinXPPx86IE”).* Windows NT Registration Changer v1.0 (In ISO/Disc folder “.OEMWinXPPx86IE”).* Text file with some valid WGA CD-Keys (In ISO/Disc thư mục “.OEMWinXPPx86IE”).* Help tệp tin with lots of useful information (In ISO/Disc folder “.OEMWinXPPx86IE”).* All Patched và Modified files are all digitally signed with a custom certificate.

<———- REMOVED ———->

(#) Windows XPhường. Components:

* Nothing was removed that could cause System or Software problems, only outdated và unneeded components were removed.1. Applications: “Address Book”, “Internet Games”, “Program Manager”.2. Multimedia: “Images & Backgrounds”, “Music Samples”.3. Network: “MSN Explorer”, “Netmeeting”, “Outlook Express”, “Windows Messenger”.4. Operating System Options: “Blaster và Nachi removal tool”, “Desktop Cleanup Wizard”, “Out of Box Experience (OOBE)”, “Tour”.5. 3rd-party Drivers: “Display Adapters”, “ISDN”, “Logitech WingMan”, “Scanners”, “Sony Jog Dial”, “Toshitía DVD decoder card”.6. Disc Files: “cloông chồng.avi”, “flash.ocx”, “mmc.chm”, “plugin.ocx”, “rdsktpw.chm”, “swflash.inf”, “swtchbrd.bmp”, “yahoo.bmp”.7. Disc Folders: “DOTNETFX”, “SUPPORT”, “VALUEADD”, “I386WIN9XMIG”, “I386WIN9XUPG”.

(#) Bugged Updates/Files that have not been added (Manual installers in ISO/Disc thư mục “.OEMBugged Updates”):

1. KB960921 + Default SP3 (videoprt.sys) / This update was not added as it will reduce the 2 chiều performance by around 1một nửa & slows down the browser scrolling when using PAE (Physical Address Extension) with a AMD Radeon graphics card.2. KB2926765 (shlwapi.dll) / This update was not added due to lớn a Microsoft bug with the changing of the Internet and E-mail item on the Start menu.