THỦ TƯỚNG 2016 LÀ AI

Chiều 28/7, cùng với 479/479 đại biểu ưng ý, chỉ chiếm 95,99% toàn bô đại biểu Quốc hội, Quốc hội vẫn trải qua Nghị quyết phê chuẩn chỉnh đề nghị của Thủ tướng tá nhà nước về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026 so với những ông Phạm Bình Minc, Lê Minc Khái, Vũ Đức Đam và Lê Văn uống Thành.


*
Đại biểu biểu quyết trải qua các nghị quyết về phê chuẩn Việc chỉ định Phó Thủ tướng tá. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: TTXVN

Từ tháng 11/2013 - 01/năm nhâm thìn, ông là Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự đảng nhà nước, Phó Thủ tướng mạo nhà nước, Bí thỏng Ban Cán sự đảng Bộ Ngoại giao, Sở trưởng Sở Ngoại giao; Ủy viên Hội đồng Quốc chống cùng An ninc. Tại Đại hội đại biểu toàn nước lần sản phẩm XII của Đảng, ông được thai lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương Đảng thai vào Sở Chính trị.

Bạn đang xem: Thủ tướng 2016 là ai

Từ mon 01/năm 2016 - 4/2021, ông là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Cán sự đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng mạo nhà nước, Bí thỏng Ban Cán sự đảng Sở Ngoại giao, Bộ trưởng Sở Ngoại giao; Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh; phụ trách nát công tác đối ngoại của Nhà nước với Đảng ủy Ngoài nước. Tại Đại hội đại biểu nước ta lần thiết bị XIII của Đảng, ông được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu tái cử Bộ Chính trị khóa XIII.

Từ tháng 4/2021 tới thời điểm này, ông giữ cương cứng vị Phó Thủ tướng Chính phủ.


*
Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thỏng Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng mạo nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: TTXVN

Từ mon 10/2017, ông giữ cưng cửng vị Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Tkhô nóng tra nhà nước. Tại Đại hội đại biểu nước ta lần máy XIII, ông được thai tái cử Ban Chấp hành Trung ương với được Ban Chấp hành Trung ương thai vào Ban Bí thỏng khóa XIII.

Xem thêm: Bảng Bộ Trợ Pantheon Top, Mid, Rừng, Bảng Ngọc Pantheon, Pantheon Mùa 11


*
Đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: TTXVN

Ông Vũ Đức Đam từng là Phó Vụ trưởng, Vụ trưởng tại Văn uống phòng nhà nước, Thỏng ký rồi Trợ lý ngulặng Thủ tướng mạo Võ Văn uống Kiệt, Phó Chủ tịch rồi Phó Chủ tịch sở tại UBND tỉnh Bắc Ninh, Thứ đọng trưởng Sở Bưu thiết yếu - Viễn thông, Phó Bí thỏng, Chủ tịch UBND thức giấc Quảng Ninh; Bí tlỗi Tỉnh ủy tỉnh giấc Quảng Ninc, Sở trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Từ tháng 11/2013 - 10/2019, ông là Ủy viên Ban Cán sự đảng nhà nước, Phó Thủ tướng tá nhà nước. Từ mon 10/2019 - 12/2019, là Phó Thủ tướng tá nhà nước kiêm Bí tlỗi Ban Cán sự đảng Sở Y tế. Từ mon 12/2019 - 7/20trăng tròn, ông vừa giữ lại cương cứng vị Phó Thủ tướng tá nhà nước, vừa kiêm Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ Y tế, điều hành quản lý các bước nằm trong thẩm quyền của Sở trưởng Sở Y tế. Từ tháng 7/20đôi mươi tới nay, là Phó Thủ tướng Chính phủ. Tại Đại hội đại biểu nước ta lần thứ XIII của Đảng, ông được thai lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.


*
Đồng chí Lê Văn uống Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng tá Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: TTXVN

Trải qua nhiều vị trí công tác làm việc, ông Lê Vnạp năng lượng Thành từng giữ dùng cho Phó Chủ tịch UBND, Phó Bí tlỗi Thành ủy, Bí tlỗi Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân, Bí thư Thành ủy tỉnh thành Hải Phòng; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng cỗ Quân khu III. Từ mon 7/năm 2016 tới lúc này, ông là Bí tlỗi Thành ủy, Bí thỏng Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng dân chúng thành phố TP Hải Phòng. Tại Đại hội đại biểu toàn nước lần thứ XIII của Đảng, được thai lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.