Tính tổng của số lớn nhất có năm chữ số và số bé nhất có 5 chữ số khác nhau

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

Số lớn số 1 tất cả 4 chữ số không giống nhau là 9876

Số nhỏ dại duy nhất tất cả 3 chữ số khác biệt là 102

Tổng 2 số đó là: 9876+102=9978

Vậy tổng của số lớn nhất gồm tư chữ số không giống nhau với số nhỏ tuổi nhất bao gồm 3 chữ số khác biệt là 9978


*

Số lớn nhất có 4 chữ số khác biệt là : 9876

Số bé độc nhất vô nhị có 3 chữ số khác nhau là : 102

Tổng của bọn chúng là :

9876+102=9978

Vậy..

Bạn đang xem: Tính tổng của số lớn nhất có năm chữ số và số bé nhất có 5 chữ số khác nhau


Số lớn số 1 bao gồm 4 c/s khác nhau : 9876

Số bé xíu độc nhất vô nhị gồm 3 c/s khác nhau : 102

Tổng của 2 số là :

9876 + 102 = 9978

Đáp số : 9978


GIẢI:

Số lớn số 1 tất cả tư chữ số khác biệt là: 9876

Số nhỏ dại tốt nhất gồm cha chữ số không giống nhau là:102

=>Tổng của số lớn nhất bao gồm tứ chữ số khác nhau và số bé dại độc nhất có bố chữ số không giống nhau là:

9876+102=9978

Đ/S: 9978

HOK TỐT! ^-^


Bải giải

Số lớn số 1 gồm bốn chữ số khác nhau là : 9876

Số nhỏ dại tốt nhất có cha chữ số khác nhau là : 1023

Tổng nhị số chính là :

9876 + 102 = 9978

Đáp số : 9978

Chúccác bạn hok tốt !


Số lớn số 1 gồm 4 c/s khác nhau : 9876

Số nhỏ tốt nhất có 3 c/s khác biệt : 102

=> Tổng 2 số chính là : 9876 + 102 = 9978

Vậy ...................

Chúc em học tập tốt~~


Tổng của số lớn số 1 gồm bốn chữ số không giống nhau cùng số nhỏ nhất bao gồm tư chữ số khác biệt là:

A. 10999

B. 8642

C. 8646

D. 10899


a. Tính tổng của số lớn số 1 bao gồm 4 chữ số không giống nhau và số bé duy nhất bao gồm tía chữ số khac nhau?

b. Tính tổng của lớn số 1 bao gồm tía chữ số và số nhỏ nhất tất cả hai chữ số?


tìm tổng của số lớn số 1 có cha chữ số khác nhau nhưng mà tổng tía chữ số đó bởi 8 với số bé dại nhất bao gồm bố chữ số khác biệt có tổng các chữ số là 6


lúc vội tổng của số bé tốt nhất tất cả bốn chữ số khác biệt với số lớn nhất có ba chữ số không giống nhau lên 3 lần ta gồm số mới là?


Từ các chữ số 4 ; 1 ; 5 ; 3 ; 7 viết :

a) Số nhỏ tuổi tốt nhất gồm năm chữ số khác biệt : ...........................

b) Số lớn nhất có năm chữ số khác nhau : ...........................

c) Số bé dại duy nhất có tư chữ số khác biệt : ...........................

d) Số lớn nhất có bốn chữ số không giống nhau : ...........................

Xem thêm: Soạn Bài Luyện Tập Thao Tác Lập Luận Bình Luận Bình Luận, Soạn Bài Luyện Tập Thao Tác Lập Luận Bình Luận


a) Số nhỏ nhắn duy nhất gồm 3 chữ số không giống nhau là .............

b) Số nhỏ độc nhất có 4 chữ số không giống nhau là ..............

c) tính tổng thể lớn số 1 tất cả 3 chữ số khác nhau với số chẵn bao gồm 4 chữ số không giống nhau tổng 2 số đó là .............

d) số lớn nhất bao gồm 3 chữ số không giống nhau là .............

e) mang đến : 835

Tìm hiệu của nhị số số lớn số 1 bao gồm tư chữ số khác biệt và số chẵn nhỏ tuổi nhất gồm bốn chữ số khác nhau.