Tumble Dryer Là Gì

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của khách hàng cùng với English Vocabulary in Use tự nayaritas.net.Học các từ bạn phải tiếp xúc một cách lạc quan.


Bạn đang xem: Tumble dryer là gì

This room contains laundry equipment such as a washing machine, tumble dryer, ironing boards và clothes iron.
A newly refurbished, fully equipped kitchen offers 2 6-burner gas cookers, fridge, freezer, dishwasher, hot trolley, & a laundry room with washing machine & tumble dryer.
Drying facilities often include a tumble dryer or drying cabinet/drying cupboard (image) and a separate (warm-air assisted) drying room, where clothes are hung on washing lines.
Locating washing machines and tumble dryers on the same cấp độ as bedrooms or bathrooms could reduce the need to lớn carry clothing up and down stairs.
Further directives are under way covering the mandatory labelling of washing machines & tumble dryers, & progress has clearly been made in that direction.
I refer to lớn appliances such as washing machines, tumble dryers, dishwashers, refrigerators, televisions, ovens, irons and freezers.
The company manufactures and develops a range of large appliances from gas stoves, refrigerators, washing machines and tumble dryers to continuous clean ovens & convection ovens.
Energy labelling helps consumers assess their energy costs when they are purchasing domestic electrical appliances, such as refrigerators, washing machines, tumble dryers or ovens.
Các ý kiến của những ví dụ ko biểu hiện ý kiến của những chỉnh sửa viên nayaritas.net nayaritas.net hoặc của nayaritas.net University Press tuyệt của những đơn vị cấp phép.

Xem thêm: Cho Em Hỏi Có Nên Dùng Thuốc Giảm Cân An Toàn Và Hiệu Quả Webtretho

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các ứng dụng kiếm tìm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập nayaritas.net English nayaritas.net University Press Quản lý Sự thuận tình Sở ghi nhớ và Riêng tư Corpus Các lao lý sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語